Home ข้อคิดเตือนใจ จงเตรียมพร้อม เพราะในอนาคต 32 เรื่องนี้ กำลังจะเกิดขึ้น

จงเตรียมพร้อม เพราะในอนาคต 32 เรื่องนี้ กำลังจะเกิดขึ้น

1 min read
0

1. เริ่มมีการเร่งการใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น

ใครที่กำลังทำธุรกิจหุ้นในน้ำมันจึงควรพิจารณาได้แล้วนะ

2. อาชีพข า ยประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้น

ลูกค้ามีทางเลือกมากมาย โดยเฉพาะบริษัทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

3. ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน

จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้นจะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที

ออกจาก sector นี้หลายคนเชียวล่ะ

4. ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหลาย ๆ

ประเทศก็ทรุ ดตัวพร้อม ๆ กัน

5. จะมีการ R o l l ov e r B o n d s อย่ างต่ำประมาณ

ห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่านมั้ย แล้วอาจจะ

มีการลด r a t i n g ในหลายบริษัทที่ไม่ผ่านด้วย

6. อสังหาธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่ อย

เพราะพวกเขาเองก็เหนื่ อยมากจริงๆ

7. ที่ดินตอนนี้ข า ย ย ากมากขึ้น เพราะเงินในระบบหายไปมาก

8. การที่เงินยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก

อย่ าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการถือเงินบาทเพื่ออะไรบางอย่ างแค่นั้นแหละ

9. สกุลเงิน ดิจิตอล พวกเหรียญต่างๆ น่าจะออกแบบมาเพื่อทดสอบระบบ

ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้งจากการพิ มพ์เงินตลอดเวลา ​และเป็นการ b u r n

ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

10. ทุกอย่ างที่จะเป็นโค้ชพารวย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา

หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก อย่ าไปโล ภ

อย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย

11. การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่านมา ออกบอนด์กัน บานตะไท

มี 2 อย่ างคือ อย่างแรก ขาดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้า

จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออกบอนด์ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s

อีกอย่ างคือ บริษัทที่ทราบว่าด อ กเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วจึง lock อัตราด อ กเบี้ย

ระยะย าวไว้ ก็เพราะถ้าด อ กเบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุ นก็จะสูงขึ้นมาก

12. คนทำธุรกิจอย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

13. หนี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง

ของจริงก็เยอะกว่านี้ และอาจจะทำให้แบงค์เซได้

14. เริ่มเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวที่หายไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว

และออกมาลงทุ นหายไปจ ากปัจจัยใหญ่กว่าที่เราจะทำความเข้าใจได้

15. หากรอบนี้คนเก่งชอต แบงค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็น

ที่แน่นอนว่าหนี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิดนัดชำระบาน

16. L e v e r a g e ทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แ ย่แล้ว

นี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของด อ ก เบี้ยเต็มอัตรา คงอีกไม่นานหรอก

17. อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุนมากเช่นกัน โดยเฉพาะคอนโด

ที่หลายคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้วเริ่มออกอาการชัดเจน

โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน

เกินมากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลย

ก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโด

ผ่าน ได้เงินเกินจำนวนหลายล้าน และมีหนี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก

คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

18. ใครที่ฟุ้งเฟ้อกว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างหนี้สินเพิ่มอีกเด็ ด ขาด

เพราะด อ ก เบี้ยจะนิ่งเพิ่มทวีคูณ อย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหาก

วันใดที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อดนะ

19. การที่หนี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียวก็สะเทือนไปทั้งตลาด

หากเป็นแบบนี้หลาย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

20. ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหลายๆ ประเทศ

ที่ค่าเงินลดแล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

21. A I จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

22. แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหาหุ้ น เดริเวอร์ที ฟ

หนี้พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหา

ถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

23. เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างหนี้

จนเกินรับไหว อย่ างน้อยๆเราก็มีดินดีไว้ปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้

มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหลายๆ ประเทศ

24. แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ที่ ด อ ก เบี้ยยังต่ำสุด

หากด อ กเบี้ยนโยบายขึ้นเพียงหลักสตางค์ บาท สองบาท

ห า ยนะ ของคนเป็นหนี้เชียว เช่น บ้านเคยผ่อนต้นหมื่น

ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่อนสามหมื่น มันกลายเป็น

ด อ ก เบี้ย แทบจะทั้งหมดเลย

25. คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ

แล้วค่อยยื่นกู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคนที่ถือเก็ งกำไร

ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวนมากในตอนนี้

26. วันนี้นักลงทุนรายใหญ่ของโลกหลาย ๆ คนและบริษัท

เข้าไปถือเหมืองทองอย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

27. บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด c r i s i s ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

28. ต้องให้ระวั งการถือ B o n d s ต่างๆ เพราะพวกเราถูกสอน

ให้เชื่อใน c r e d it r a t i n g แล้วให้ยื มเงิน และเอาสิ ทธิ์เจ้าหนี้

มาเฉย ๆ ในบริษัทที่ล้ มหลายบริษัท ตอนออกหุ้ นกู้เรทติ้งก็ยังดี

แล้วทำไมถึงล้ม ทั้งต่างประเทศและในบ้านเรา ให้รักษาเนื้อรักษาตั ว

ระวังเงินต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้นกับบอนด์ หุ้ นยังปลอดภัยกว่านะ

29. โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อย ๆ นั่นก็เพราะว่า

แทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานของโลกใบใหม่

30. B l o c k C h a i n เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

31. หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้ เพราะเป็นหุ้ นแห่งอนาคต

แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุนระยะย าว ไม่ควรเก็งกำไรไว้

32. อีกไม่เกินสิบปี หลาย ๆ ประเทศไม่ได้เปลี่ยนรถเครื่องยนต์ธรรมดา

เป็น E V car แต่จะเทิร์นไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจีน

จะเร่งวางระบบใหม่ ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ประเภท

เก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไปจะทำให้หลายๆอุตสาหกร ร มหมดไป เช่น

โรงงานที่ทำส่วนประกอ ทั้งหมดของรถยนต์ เต๊นรถ ช่างตามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม

ที่ใหญ่สุดๆ เช่น พลังงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …