Home ข้อคิดเตือนใจ 7 สิ่งสำคัญไว้สอนลูก ลูกจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อนาคตไกล

7 สิ่งสำคัญไว้สอนลูก ลูกจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อนาคตไกล

0 second read
0

การที่พ่อแม่จะสอนลูกนั้น ไม่ใช่แค่สอนให้เรียนให้เก่ง ๆ เพียงอย่ างเดียว

แต่ต้องสอนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข เพื่อที่โตไปจะได้ไม่ลำบากด้วย

แนะนำว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสอนลูกว่าการสร้างสังคมที่ดีนั้นจะสามารถ

เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ

และวิธีการเลี้ยงลูกให้มีจิตใจดีเริ่มได้จากวิธีต่อไปนี้

1.ฝึกระเบียบวินัยให้ลูก

การฝึกระเบียบวินัยให้ลูก เพื่อใช้เป็นทักษะในการควบคุมตนเอง

และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อ

สิ่งยั่ วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่ างดี ซึ่งสามารถทำได้

ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ เช่น การฝึกให้ตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา

เก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางจากที่เล่นเสร็จแล้ว เป็นต้น

2.การพาเขาออกไปพบเจอคนที่หลากหลาย

ข้อนี้นับเป็นการฝึกให้ลูกมีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่นและเข้าใจใน

สังคมมากขึ้น ก็คือทำให้เขาเห็นว่าในโลกใบนี้มีคนที่แต กต่างกัน

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสีผิว เ ชื้ อ ช า ติ ภาษา และความคิดที่ต่างกัน

ซึ่งสิ่งที่แต กต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป การที่เราพาลูกๆ

ออกเดินทางท่องเที่ยวให้ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่แต กต่างกันไป

พร้อมกับคำชี้แนะที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของ

โลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วย

3.สอนให้เขารู้จักแก้ปัญหา

การสอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาต่างๆเวลา ที่เขาทำผิดพลาดนั้น

พ่อแม่หลายคนอาจเคยใช้วิธีตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกนั้น

ทำผิดซ้ำอีก ซึ่งการทำเช่นนี้นั้นจะทำให้เด็ กคิดว่าการทำผิด

เป็นเรื่องใหญ่โตมาก และกลั วที่จะทำผิดหรือจะปกปิดความคิด

ของตนเองโดยการโ กห ก ทางที่ดีนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้นด้วยการ

ให้อภัยลูก แล้วชวนลูกมาแก้ไข้ปัญหาไปพร้อมๆกัน หลังจากที่

เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

4.ฝึกให้ลูกรู้จักช่วยงานบ้าน

ควรเริ่มฝึกให้ลูกช่วยงานบ้านตั้งแต่เล็กๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเด็ ก

ในวัย 2 ขวบ จะเริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆได้บ้างแล้ว ดังนั้น

เราควรฝึกให้เขาช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐานก่อน อย่ างเช่น ให้เขา

เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไปใส่ในตะกร้า

โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบของตัวเองก่อน วิธีนี้จะ

ทำให้เด็ กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อ

การใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นก็ค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้าน

ให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองทำนั้นจะมี

ผลกระทบอย่ างไรต่อคนรอบบ้าง

5.ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเป็น

การฝึกให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตนเองได้นั้น ถือเพื่อเป็นพื้นฐานของ

ทักษะอื่นๆ เพราะการที่เด็ กสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้นจะช่วย

ทำให้ลดการพึ่งพาคนอื่น จะทำให้เด็ กเกิดความมั่นใจในตัวเอง

ลดความกั งว ล และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

6.สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการสอนลูกให้เป็นเลิศใน

ด้านวิชาการ สอนเรื่อง ม า ร ย า ท กฎระเบียบต่างๆ แต่กลับลืม

ไปว่าเรื่องการรับมือกับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็กนั้นก็สำคัญเช่นกัน

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตัวเอง

ด้วยการบอกชื่ออารมณ์ เวลาที่ลูกแสดงอารมณ์นั้นๆออกมา เช่น

เมื่อลูกร้องไห้ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอกลูกว่าแม่รู้ว่าลูกกำลังเสี ยใจ

ที่ไม่ได้ของเล่น การสอนเช่นนี้จะช่วยทำให้ลูกรู้จักที่จะเรียนรู้ที่

จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้ได้ และเมื่อเขาโตขึ้น ก็จะไม่นำ

อารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ออ้างในการ ทำ ร้ า ย คนอื่น

7.สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่าต่างๆ

สำหรับโลกของเด็ กนั้นยังไม่กว้างใหญ่มากนัก และการเล่าเรื่องราว

ต่างๆ จากนิทานหรือประวัติศาสตร์อย่ างง่าย ๆ ให้เขาฟังเกี่ยวกับ

บุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่น จะช่วยทำให้เขาข้าใจเรื่องการช่วยเหลือกัน

ในสังคมได้ดีขึ้น พ่อแม่อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์อย่ างใน

นิทานขึ้นกับลูกจะทำอย่ างไร ลองฟังคำตอบของลูกแล้วชื่นชม

หรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก หลีกเลี่ยงที่จะ วิ จ า ร ณ์

และตัดสินว่าคำตอบของลูกถูกหรือผิดเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วย

ตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …