Home ข้อคิดเตือนใจ สามีรัก ไม่ไปไหนแน่นอน หากภรรยาทำ 10 ข้อ

สามีรัก ไม่ไปไหนแน่นอน หากภรรยาทำ 10 ข้อ

0 second read
1

1. อย่ าทำตัวเหมือนเม่น

หากคุณคอยแต่ทำตัวเป็นเม่น ที่คอยทิ่ ม แ ท ง ตำสามีอยู่ตลอดเวลา

ไม่มีสามีไหนอย ากอยู่ใกล้คุณหรอก มันก็เปรียบเสมือนไ ฟกับฟางหญ้า

ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ อยู่ด้วยกันทีไรมีว อดว ายแน่ๆ

2.อย่าเอาแต่ใจตัวเอง

หลังจากที่แต่ง งานกัน สถานะของสาวๆก็จะเปลี่ยนเป็นศรีภรรย าและ

คุณแม่ของลูกนั่นเอง อย่ าได้เอาแต่ใจตัวเองเหมือน สมัยก่อนแต่งงาน

จงดูแลสามี ดูแลและลูกให้ดี ช่วยเป็นแรงหนุนให้สามีอีกทาง

3. อย่ าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเขา

สาวๆอย่ าไปเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขา แต่คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้เขาได้

ปกติแล้วบุคลิกโดยทั่วไปของผู้ชายมักจะออกรูปขี้เกียจ และไม่ค่อยรักความสะอาด

มากนัก งานเล็ก งานน้อยในบ้านก็ไม่จำเป็นต้องยั ดเยี ยดให้เขาทำ ปล่อยให้เขา

ได้ใช้ความสามารถในเรื่องการทำมาหากินให้เต็มจะที่ดีกว่า

4. อย่ าตั ดพ้อต่อว่าสามีตนเอง และห้ามด่ าทอสามีเด็ ดข าด

ยิ่งถ้าคุณตั ดพ้อต่อว่าสามีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้ตนเองมากขึ้นเท่านั้น

และการด่ าทอสามี ไม่ว่าถูกหรือผิด จะมีแรงสะท้ อนกลับมาหาคุณอย่า งแน่นอน

5.อย่ าคิดที่จะควบคุมเขา

สามีที่ถูกคุ ม ยอมคุณด้วยปาก แต่สามีที่ถูกรักจะยอมคุณด้วยหัวใจ

รักเขาเข้าไปเถอะ อย่ าคิดแต่จะคุมเขาให้อยู่หมัด ยิ่งต่อหน้าเพื่อน

ในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกันแล้ว ภรรย าที่ดีจะไม่นิ น ท าสามีตนเอง

ให้คนอื่นฟังโดยเด็ ดข าด

6.อย่ าคิดเองเออเอง

อย่ าคิดเองเออเองเด็ ดข าด อย่ าเอาความสงสัยของตนเองมาเป็น

จุดตั ดสิน อย่าเอ าความสงสัยมามโนให้มันเป็นเรื่องจริง แบบนี้ยิ่งจะ

เป็นแรงกระทบที่ไม่ดีต่อสามี และคุณก็คือภรรย าที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

7.มีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาบ้าง อย่ าถามซ อกแ ซก

เหล่าภรรย าทั้งหลาย จงอย่ าได้ถามเขาซอกแซก ทุกแง่ทุกมุมเลย

บางสิ่งเป็นนโยบายหรือวิธีการส่วนตัวในการทำงานของเขา บางที

เขาก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คุณรู้ในทุกๆเรื่อง ทางที่ดีคุณควรคอย

ให้กำลังใจและคอยให้ความช่วยเหลือเขาอยู่ข้างๆก็พอ

8.หากรักสามี ก็ต้องรักพ่อแม่เขาด้วย

หากคุณรักสามีเรา ต้องรักพ่อแม่เขาก่อน เพราะถ้าไม่มีพ่อแม่เขา

ก็ไม่มีสามีให้เรารักเช่นนี้หรอก อย่ านำเอาทัศนคติหรื อการกระทำ

ของพ่อแม่สามีที่มีต่อเรา ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้รับจากพ่อแม่

บังเกิดเกล้ าของเราเป็นอันข าด

9.อยู่บ้านให้สามีเจอหน้าบ้าง

พอสามีกลับบ้าน ภรรย าก็ควรจะอยู่บ้าน เพราะเมื่อสามีมาบ้านแล้ว

เขาก็คงอย ากเห็นหน้าภรรย าตัวเอง อย ากได้ยินเสียงภรรย าตัวเอง

จงคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน แต่ไม่ใช่ได้ยินแต่เสียง บ่ นของภรรย า

10.รักไม่ใช่การครอบครอง

ความรักเปรียบเหมือนเม็ดทรา ย มันจับต้องได้ แต่ผูกมัดไม่ได้

อย่ าคิดแต่จะล้ อมจับสามี เพราะการที่คุณล้อมจับอาจได้ตัวเขา

แต่อาจจะไม่ได้ใจเขา สู้การได้ใจเขามาครองจะดีกว่ามากๆ

จงสอนลูกต่อหน้าคนอื่นได้ ลับหลังคนค่อยให้คำปรึกษากับสามี

ห้ามฉี กหน้าเขาต่อหน้าคนอื่นเ ด็ ดข าด ผู้ชายที่ทำมาหากิน

อยู่ในสังคม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือหน้าตาและ ศักดิ์ศรีของเขา

และผู้ชายทุกคน ก็หวงแหนสิ่งเหล่านี้มากๆ ภรรย าที่วางตัวดี

ชีวิตจะเป็นสุข แต่ภรรย าที่มีแต่ความไม่พอใจ หาความสงบในชีวิตได้ย าก

ขอขอบคุณ ขจรศักดิ์

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …