Home ข้อคิดเตือนใจ เมื่อคุณกำลังโกรธ จงอย่าทำ 10 ข้อ เพราะอาจต้องเสียใจทีหลัง

เมื่อคุณกำลังโกรธ จงอย่าทำ 10 ข้อ เพราะอาจต้องเสียใจทีหลัง

0 second read
0

ในบางครั้งเมื่อเรากำลังโ ก ร ธอยู่ บางทีก็อาจจะควบคุมสติ หรืออารมณ์ของเราเองไว้ไม่ได้

อาจจะเผลอพูดจาไม่ดีที่ทำร้ ายจิตใจ หรือถ้าโมโหมากอาจทำร้ ายร่างกายของคนอื่นแบบที่

เราไม่ได้ตั้งใจเลยก็เป็นไปได้ อาจทำเพราะเพียงงแค่อารมณ์ชั่ววูบ มาดูกันว่าสิ่งไหนบ้างที่เรา

ไม่ควรทำในขณะที่กำลังโ ก ร ธ มิเช่นนั้นมีแต่พั งกับพั ง

1.อย่ าใช้ความรุนแรง เพื่อยุติความโ ก รธ

เพราะความรุนแรง มันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ มีแต่จะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มไปอีก

2. อย่ าตั ดสินใจอะไรเมื่อเรายังโกรธ

อย่าตั ดสินใจในขณะที่เรากำลังโกรธอยู่ เพราะอารมณ์ชั่ววูบอาจนำพา

ไปสู่การตัดสินใจที่ผิ ดพลาดได้นั่นเอง

3. อย่ าเพิ่งพูดอะไร เมื่อโกรธ

ถ้าหากรู้ตัวแล้วให้รีบหยุดทันที เพราะบางทีเราอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่

ทำให้เราต้องกลับมาเสี ยใจในภายหลังได้

4. อย่ าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟัง

อย่าเพิ่งเล่าหรือพูดอะไรในขณะที่โกรธอยู่ ตั้งสติและควบคุมอารมณ์ตัวเอง

ให้ได้ก่อน เพราะตอนนี้เรากำลังไม่มีสติอะไรมากพอ

5. อย่ าโพสต์อะไร ลงโซเชียล

อย่ าทำสิ่งนี้เมื่อยังโกรธอยู่ การระบ ายอารมณ์เพียงชั่ววูบโดยไม่คิดนั้น

อาจจะส่งผลเสี ยที่ตามมา โดยที่เราเองก็คาดไม่ถึงเช่นกัน

6. อย่ าทำพฤติก รรมอะไร ที่เป็นการประชดตัวเอง

อย่ าทำพฤติก รรมอะไรที่เป็นการประชดตัวเองหรือผู้อื่น เพราะมัน

อาจจะกลับมาแ ก้ไ ขอะไรไม่ได้อีก และเราอาจจะเสี ยใจไปตลอดชีวิต

7.อย่ าปฎิเสธความโก รธ

หากเรากำลังโ ก รธอยู่ ก็จงยอมรับกับตัวเองไปเลยว่าเราโ ก ร ธ

เพราะถ้าเราไม่ยอมรับว่าตัวเองโ ก รธ เราจะร ะงั บอารมณ์โกรธนั้นไม่ได้

จงนับ 1 2 3 และ 4 ในใจ พย าย ามเรียกสติกลับมาเพื่อหาทางยุติมันลงให้ได้

8. อย่ าขับรถในช่วงเวลาที่อารมณ์เราไม่มั่นคง

การทำเช่นนี้เพราะเรากำลังใจร้อนและข าดสติ อาจทำให้เกิดอุบั ติเ ห ตุได้ง่าย

9. อย่ าอยู่ในสถานการณ์ ที่ทำให้โกรธต่อไป

อย่ าอยู่ต่อ ให้เดินออกมาจากสถานการณ์นั้นๆ เพราะเราอาจจะถูกกระตุ้ นจนคุมตัวเองไม่ได้

10. อย่าป ะท ะอารมณ์ด้วยอารมณ์

ในห้วงที่ความโ ก รธกำลังทำงานอยู่ อารมณ์ที่อย ากจะเอาชนะซึ่งกันและกันจะสูง

ขอให้รับห ยุดเถี ยงกัน ก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่าเดิม จงทำให้ตัวเองเย็นลง

ให้ได้ก่อน แล้วค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกันทีหลังก็ได้

ความโ ก ร ธ นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าใคร มันเป็นเรื่องธรรมดา ปัญหาก็คือ

เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราจะมีวิธีการรับมือกับมันได้อย่ างไร เพราะเมื่อเวลาเราโ ก ร ธอยู่นั้น

เรามักจะทำอะไรไปโดยไม่ทันคิดให้ดีก่อน จนเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เราหรือคนที่เรารัก

ต้องเสียใจในภายหลังนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …