Home ข้อคิดเตือนใจ 9 สิ่งที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ เมื่อเราจอดรถตากแดด

9 สิ่งที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ เมื่อเราจอดรถตากแดด

0 second read
0

แม้ว่ารถจะถูกออกแบบมาไว้ เพื่อกันแดดกันฝนอยู่แล้ว แต่มันก็ต้องให้สมกับร าคาใช่ไหมล่ะ

แต่การที่เราจอดรถไว้กลางแดดนาน ๆ ทำให้ความร้อนนั้นขึ้นจากปกติทำให้ภายในรถมีความร้อนสูง

อาจทำให้สิ่งของบางอย่างเกิดความเสี ยห า ยจนทำให้รถเสี ยห า ยตามไป

ปกติถ้าเราจอดรถกลางแดด ในวันที่มีอุณหภูมิ 34 องศา ภายในรถอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศา

ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง แต่ถ้าเป็นวันที่อากาศร้อนจัดทะลุ 37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิภายในรถอาจสูงถึง 60 องศา

และในวันนี้เราจึงขอแนะนำ 9 อย่ างที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ เมื่อจอดกลางแดดเพื่อป้อ งกั นไม่ให้รถเกิดความเสี ยห า ย

1 แบตเตอรี่สำรอง

เพราะเนื่องจากของพวกนี้ มันจะเป็นโลหะที่สามารถนำความร้อนได้ ถ้านำไปชาร์จไว้บนรถนะ

และจอดรถต ากแดดไว้ในที่ความร้อนสูง เป็นเวลานานก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี ยห ายได้

เพราะงั้นเพื่อความปล อ ดภั ยควรร ะ มัดร ะ วั งในการใช้อุปกรณ์พวกนี้ ควรเก็บลงทุกครั้งที่ลงจากรถด้วยนะ

2 โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อส า รต่างๆ

เพราะนอกจากความร้อนนั้นมันจะทำให้วงจรภายในโทรศัพท์เกิดความเ สี ยห า ยได้แล้้ว

แบตเตอรี่ในโทรศั พท์อาจเกิดการ ร ะ เ บิ ด ได้ด้วย โดยเฉพาะโทรศั พท์ที่เปิดใช้งานทิ้งไว้

3 ไฟแช็ค อุปกรณ์จุดไฟทุกชนิด

มันสามารถเกิดการ ร ะ เ บิ ดได้เสมอ ถ้าถูกแสงแดดกระทบเป็นเวลานานๆ ซึ่งแม้ว่าแรง ร ะ เ บิ ด

จะไม่สูงมาก แต่ก็พอจะทำให้กระจกหน้าแตกร้าวได้ ถ้าถูกวางทิ้งไว้เหนือคอนโซล

เนื่องจากความดันข้างในของไ ฟแช็กจะเพิ่มขึ้นมาก และเมื่อหลอ ดไฟแช็กทนต่อแร งดัน

ไม่ได้ก็จะแต กนะ และทำให้แ ก๊สกระจาย อยู่ภายในรถรวมถึงมีโอกาสเกิดเพ ลิ งไห ม้อีกด้วย

4 กระป๋องสเปรย์ และแก๊ สกระป๋อง

เพราะว่าภายในกระป๋องนั้น มีแก๊ สอัดอยู่ภายใต้ความดันในกระป๋อง

และเมื่อกระป๋องสเปรย์เจอกับความร้อ นสูง มันจึงทำให้เกิดการขย ายตัวของแ ร งดัน

ในกระป๋อง แร งดันในกระป๋องสเปรย์ จะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานาน

และอาจทำให้เกิดการ ร ะเ บิ ดขึ้นได้ และซึ่งนอกจากจะมีแร งดัน มากพอที่จะทำให้กระจกแตกได้ทั้งบานแล้วเธอ

5 การบูร และเครื่องหอมระเห ย

หลายๆ คนนิยมนำการบูรห้อยติดรถไว้เพื่อไว้ดั บกลิ่ นบนรถ

แต่รู้มั้ยว่าจริงๆ แล้วนั้น การบูรไม่ควรเอาไว้บนรถนะเพราะการบูรนั้น

จะระเหยออ กมาเป็นไ อ และจะไปตกค้ างตามท่อแอร์ เมื่อคนสูดดมเข้าไปมากๆ

ก็จะมีอาการมึนงง ทำให้การขับขี่รถยนต์มีความปลอ ดภั ยน้อยลงกว่าเดิม

6 แผ่นย างกันลื่น

แผ่นยางกันลื่นสำหรับวางโทรศัพท์ที่มักจะมีวางไว้เหนือแผงคอนโซล

แม้ว่าจะไม่เกิดการระเ บิ ดเหมือนข้ ออื่นๆ ที่ผ่านมานะ แต่อาจละล ายติด

ไปกับคอนโซล ได้ถ้าได้รับความร้อนเป็นเวลานานๆ ไปแล้ว

7 ขวดน้ำพลาสติก

จะเห็นกันอยู่บ่อยๆ เวลาขึ้นรถแล้วจะมีขวดน้ำพลาสติกติดรถไว้ แต่รู้มั้ยว่าการวางขวดน้ำพลาสติกไว้บนรถนั้น

เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ถ้าวางขวดนํ้าไว้ในรถที่บังเอิญไป เจอจุดหักเหของแสงเข้า

ทำให้ติ ดไ ฟซึ่งอันตรายอย่ างมากเสี่ ย งทำให้ไฟไห ม้รถทั้งคันได้

เพราะน้ำขวดเดียวเลยค่ะ แต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บก็ควรจะเก็บให้พ้นจากแสงแดด

ฉะนั้น เวลาที่จะจอดรถไว้กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ ก็ควรจะตรวจสอบ สิ่งของภายในรถ

ว่ามีอะไรที่อาจทำให้เกิดเห ตุไม่คาดคิดได้บ้าง

เพื่อที่เราจะได้ร ะ วังตัวและควรเก็บลงรถทุกครั้งเสมอนะ

เพื่อความปล อดภั ยต่อท รัพย์สินและชีวิตของเราทุกคน

8 ย างลบ

เพราะก็คงมีไม่มากเท่าไหร่ คนที่พกย างลบหรืออะไรก็ต ามที่ทำมาจากย างลบ

ที่สามารถละล ายได้เมื่อเจอความร้อนควรเอาออกไปจากรถเลยอ ย่ าปล่อยเอาไว้

เพราะพอเจอแดดร้อน ๆ ก็จะละล า ยเยิ้ม กัดเอาส่วนต่าง ๆ

ในรถให้ละล ายต ามไปทิ้งร่องรอยและคราบฝังแน่น จัดการย ากเอาไว้ให้เจ็ บใจเลยทีเดียว

9 น้ำแข็งแห้งทุกชนิด

มันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิดได้นะ เพราะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งของที่คนไม่ค่อยจะพกกัน

เพราะถ้าเอาไว้ในนั้น ก็จะทำให้มีค า บ อ ร์ ไ ดอ อ ก ไ ซ ด์ กระจายทั่วรถเลย

ซึ่งหากถืออยู่ในรถนาน ๆ จะทำให้หมดสติไปได้ก็มีนะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …