Home ข้อคิดเตือนใจ 10 วิธี ที่หัวหน้าควรรู้ เพื่อรับมือกับลูกน้องไม่เชื่อฟัง

10 วิธี ที่หัวหน้าควรรู้ เพื่อรับมือกับลูกน้องไม่เชื่อฟัง

0 second read
0

วันนี้จะพาหัวหน้างานไปเรียนรู้ วิธีการรับมือกับลูกน้องจอมดื้อ

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เจ้านายป วดหัวไปต ามๆกันคือลูกน้องไม่เชื่อฟัง

หรือลูกน้องไม่เคารพ มันจะทำให้การทำงานย ากขึ้น และมีปัญหาอื่นๆ ตามมาอีก

ใครกำลังเจอเหตุการณ์อย่างนี้ มาดูวิธีแก้ไขปัญหากันครับ ว่าทำไมลูกน้องไม่เคารพ

ไม่เชื่อฟัง ให้พิจารณาจากพฤติกร ร มของลูกน้อง เช่นจากการใช้อารมณ์

หรือจากคำพูดในการสื่อสาร และแก้ไขต ามความเป็นจริง เพราะปัญหานี้

มันถือว่า เป็นปัญหาโลกแต กของทุกที่ อย่าว่าแต่ในโลกธุรกิจเลย

ในสังคมทั่วไปก็มีปัญหา ของคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าที่ไม่เข้าใจกันอยู่เสมออยู่แล้ว

ยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ = ไม่สนว่าลูกน้องจะเสนออะไรมา

ไม่เคยรับฟังพวกเขา ทำให้พวกเขารู้สึกว่า มีหน้าที่ทำตามคำสั่งแค่นั้น

ไม่มีความน่าเชื่อถือ =ไม่ทำตามที่พูด ไม่ตรงต่อเวลา

ไม่มีความมั่นใจบางอย่ าง อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย

แต่ก็มีส่วนทำให้ภาพลักษณ์ของหัวหน้า ไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นกัน

ข าดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี = มีการติดต่อกัน ชแค่เรื่องงาน ไม่มีการสื่อสารที่ดี

ทำให้บางครั้งเกิดความเข้าใจผิด เข้าใจไม่ตรงกัน

ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล = เมื่อลูกน้อง ทำพลาดก็แสดงอาการโมโห

รวมไปถึงใช้ถ้อยคำรุ นแร ง หรือหย าบค ายไม่น่าฟัง

ไม่ให้เกียรติกัน = เช่นตำหนิ ความผิดพลาด

ต่อหน้าคนอื่นไม่เคยฟัง ความคิดเห็น หรือไอเดียจากพวกเขาเหล่านั้น

ไม่เคยใส่ใจ ในเรื่องส่วนตัว = เพราะมุ่งแต่ทำงานให้สำเร็จ

แต่ไม่เคยสนใจ หรือเอาใจใส่ ความรู้สึกของผู้ร่วมงานคนอื่นแม้แต่น้อย

ไม่รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อน คนในทีม = ทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพแต่ละคนออกมาได้

ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือใช้คนไม่เหมาะสมงาน

ไม่เคยขอโทษ ไม่เคยขอบคุณ = เมื่อสั่งงานผิดพลาดก็ไม่สนใจ

ไม่เคยขอโทษ หนักกว่านั้นอาจจะโยนความผิดนั้น

ไปให้ลูกน้องรวม ไปถึงไม่เคยรู้สึกขอบคุณ

ผู้ร่วมงานที่ช่วยกันทำให้งานสำเร็จ ลูกน้องไม่เคารพไม่เชื่อฟังจะแก้ยังไงดี

1 เข้าหาคนในทีม ให้มากขึ้น

ในทางตรงกันข้ามนั้นหัวหน้าบางคน อาจจะมีระยะห่างกับลูกน้องเกินไป

เช่น พูดคุยเฉพาะเรื่องงานหรือหัวหน้าเป็นฝ่ายสั่งให้ทำอย่างเดียว

ฉะนั้น จงลองเข้าหาพวกเขาให้มากขึ้นโดยการชวนคุยนอกเหนือจากเรื่องงาน

หรือแสดงความเอาใจใส่ คนทำงาน เช่นชวนคุยเรื่องความสนใจ

ความเห็นต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆ ที่ไปพัฒนางานได้

2 รักษาระยะห่าง

สาเหตุคือระหว่างคุณกับลูกน้อง มีความสนิทสนมกันมากไป

เช่นรู้เรื่องส่วนตัวกัน ไปสังสรรค์ด้วยกันบ่อยๆ หลังเลิกงาน ถ้าเจอคนที่สามารถ

แยกแยะ ระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวได้ก็โชคดีไป

แต่หากเป็นคนที่เห็นคุณเป็นเพื่อนเล่นตลอดเวลา ควรเริ่มรัก ษ าระยะห่าง

กับเขาให้มากขึ้น ลดการพูดคุย เรื่องส่วนตัวให้น้อยลง ถ้ามีโอกาสก็ลองคุยกันตรงๆ จะได้เข้าใจมากขึ้น

3 มีความเห็นใจผู้อื่น

ถือเป็นอีกเรื่องที่คนเป็นผู้นำควร ก็มีในยุคนี้เลยล่ะเพราะคนทำงาน

มีความรู้สึกนึกคิดบางวันอาจ ต้องจัดการงานเยอะหรือเจอปัญหามากมาย

ที่ทำให้เกิดความกดดัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

หรือมีความจำเป็นที่จะต้องลา ด้วยเหตุผลส่วนตัวก็ตาม ควรถามไถ่เหตุผล

ที่มาที่ไป แทนการจับผิด หรือดุด่าว่ากล่าว แต่จงเข้าไปแก้ปัญหาช่วยเขาดีกว่า

4 ลดบทบาท ความสำคัญ

ถ้าเจอลูกน้องอีโก้สูงไม่เชื่อฟังคำสั่งสั่งงานไปแล้วไม่ค่อยทำ จากนี้ไป

ค่อยๆ ลดบทบาทในทีมของเขาให้น้อยลง เช่นไม่มอบหมายงานสำคัญๆ ให้

แต่ให้เขารับผิดชอบงานง่ายๆ หรืองานเล็กๆ ให้เขาพอมีผลงานนิดหน่อย

5 ไม่แทรกแซงงาน

ถ้ามอบหมายงานให้ลูกน้องทำ แล้วควรไว้ใจให้พวกเขา

ได้รับผิดชอบและคุณก็คอยดูอยู่ห่างๆ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน

ระหว่างนี้ อาจจะลองถามไถ่เป็นระยะๆ หากพวกเขากำลังมีปัญหา

6 เปิดใจรับฟังความเห็น

นอกจากนี้หัวหน้าควรเปิดใจรับฟังฟีดแบ็กในการทำงาน

ปัญหาหรือความเห็นของพวกเขาไม่ยึดเอา ความคิดตัวเองเป็นหลัก

และถ้ามีการพูดคุยกัน ควรปล่อยให้พวกเขาพูดให้จบ

ไม่ควรพูดแทรก เพราะพวกเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ยอมรับฟัง

ที่สำคัญ ควรแสดงความเอาใจใส่หรือห่วงใย พวกเขาจากใจจริงด้วย

ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการแสดงออก สีหน้าน้ำเสียง คำพูดต่างๆ

7 ไม่ตัดสินคนอื่น

หลายๆ ครั้งอาจจะพบว่าผู้ที่เป็นหัวหน้า มีการวิพากษ์วิจารณ์งานลูกน้องอย่ างรุนแรง

และบางที อาจมีการใช้คำหย าบคาบนอกจาก จะทำให้ลูกน้องไม่ฟังแล้ว

อาจจะทำให้ความสัมพันธ์และบรรย ากาศแย่ลงอีกด้วย ซึ่งอย่ าลืมว่า

ประสบการณ์การทำงานมุมมอง และความคิดของแต่ละคน

มันแตกต่างกัน คงจะดีกว่าถ้าทำความรู้จักลักษณะนิสัยของคนในทีม

และเข้าด้วย วิธีการที่เหมาะสมกับของแต่ละคน

8 ยอมรับความผิดพลาด

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ต้องการให้งานออกมาสมบูรณ์ แต่อย่าลืมว่ามีหลายปัจจัย

ที่เกินการควบคุม ก็มีการทำผิดพลาดกันบ้างการดุด่าหรือกล่าวโทษ อาจทำให้มุมมอง

ที่พวกเขามีต่อเรา มันเปลี่ยนไปและฟังเราน้อยลง จะดีกว่าไหมถ้าช่วยกันแก้ไขปัญหา

แล้วหัวหน้าเองก็ควรกลับมาทบทวนด้วยเช่นกัน ว่าทำไมเป็นอย่างนั้น

เช่นเราวางแผนงานมาดี หรือให้งานยากเกินไปไหม เวลาในการทำงานน้อยเกินไป

และพร้อมกับหาทางป้องกันไปด้วยเลย

9 ปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเสมอภาค

เพราะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ คนสนิท ในเวลางานก็ควรปฏิบัติ

กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความยุติธรรมกับทุกคน ไม่ลำเอียง

ไม่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งสามารถตักเตือนและ สั่งได้ทุกคนเหมือนกัน

ที่สำคัญควรปฏิบัติ แบบเดียวกันทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วย ไม่เอาเรื่องส่วนตัวลูกน้องไปพูดให้คนอื่นฟัง

10 ให้พวกเขาตัดสินใจเองบ้าง

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าไม่ควรกุมอำนาจทั้งหมด ไว้ที่ตัวเองคนเดียว ควรปล่อยให้ลูกน้อง

มีอำนาจในการตัดสินใจบ้าง ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะผิดหรือถูก

แม้จะเป็นการกระทำที่ผิดพลาด ก็ควรให้กำลังใจ ดีกว่าคอยคำสั่งฝ่ายเดียว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …