Home ข้อคิดเตือนใจ 8 พฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน อาจทำให้คุณไม่มีงานทำได้

8 พฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน อาจทำให้คุณไม่มีงานทำได้

0 second read
0

1.สั่งงานที่เหมือนจะกดดัน

การออกคำสั่งก็ถือเป็นเรื่องดีที่จะดำเนินการให้งานแล้วเสร็จ

ด้วยการจัดการผ่านความสามารถของคุณ แต่การไปชี้นิ้วสั่งๆ

ก็อาจทำให้ผู้รับงานรู้สึกกดดัน และส่งผลในทางตรงกันข้าม

ที่อาจไม่ได้อย ากทำงานตามที่คุณบอก แต่รู้สึกรำค าญ หรือ

กดดัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาในภายหลังได้

2.นำข้อมูลบริษัทไปขาย

เรื่องนี้ถือว่าร้ายแรงเป็นอย่ างยิ่ง เพราะการนำข้อมูลบริษัท

ไปขายเป็นการกระทำที่ผิด ทั้งศีลธรรมและก ฎ ห ม า ยด้วย

หากคุณคิดจะรวยทางลัดด้วยวิธีนี้ ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าคุณ

จะโดนไล่ออกอย่ างแน่นอน ที่สำคัญยังอาจได้นอนคุกนอน

ตารางอีกด้วย ทางที่ดีอย่ าหวังหาเงินก้อนโตด้วยวิธีนี้จะดีกว่า

พนักงานบางคนยังอาจคิดว่าการโดนไล่ออกนั้นเป็นเรื่องชิล ๆ

เพราะจะได้รับค่าชดเชยจากการถูกจ้างออก แต่รู้หรือไม่ว่า

ในบางกรณีนายจ้างมีสิทธิทำการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ทั้งยังเป็นการกระทำที่ถูกต้องและไม่ผิด ก ฎ ห ม า ย ใด ๆ

3.ขาด ลา มาสาย เป็นกิจวัตร

แม้ว่าคุณจะมีสิทธิลาตามที่บริษัทหรือก ฎ ห ม า ย กำหนด

จึงอยากใช้สิทธิลาที่มีให้คุ้มที่สุด แต่นั้นก็เป็นพฤติก ร ร มที่

ทำให้คุณเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งได้ย าก หรือไม่ได้เลย อีกทั้ง

ยังอาจมีผลต่อการประเมินที่ทำให้คุณถูกไล่ออกได้อีกด้วย

4.ไม่เห็นเดตไลน์ ไม่ห ลั่ ง น้ำตา

บุคคลเหล่านี้จะไม่ค่อยขยันทำงานเสี ยเท่าไหร่ มักแอบ

อู้งานอยู่บ่อย ๆ และจะเริ่มทำงานจริง ๆ ตอนใกล้ถึงกำหนด

ส่ง ซึ่งเป็นการเร่งทำแบบลวก ๆ งานจึงออกมาไม่มีคุณภาพ

เท่าที่ควร

5.ท ะ เ ล า ะวิวาทกัในบริษัท

จริง ๆ แล้วก็ไม่ควรทะเลาะวิวาทกันทุกที่นั่นแหละ

ยิ่งท ะเล าะกันในบริษัทก็ยิ่งไม่ควรโดยเด็ ดข าด

เพราะนั่นอาจส่งผลกระทบต่องานและสร้างความ

เสี ยหายให้แก่ข้าวของ ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้

คุณถูกไล่ออกได้ไม่ย ากเลย

6.เอางานนอกมาทำในเวลางาน

การเป็นคนขยันมันดีอยู่หรอกนะ แต่จะเอางานนอก

มากินเวลางานในบริษัทไม่ได้ ต่อให้คุณทำงานใน

บริษัทเสร็จแล้วก็ไม่สมควรเอางานนอกมาทำใน

เวลางานอยู่ดี เพราะมันไม่สมควรกระทำเป็นอย่ าง

ยิ่ง หากหัวหน้ารู้เข้าก็เสี่ ยงต่อการถูกไล่ออกอย่ างมาก

7.ล้อมวงสนทนา

หากจะพูดตรง ๆ ก็พวกจับกลุ่มซุบซิบนินทานั่นแหละ

ที่ชาวออฟฟิศบางกลุ่มเขาทำกันบ่อย ๆ เอาเรื่องต่างๆ

มาพูดคุยกันอย่ างสนุกปาก โดยเฉพาะการพูดถึงบุคคล

อื่น ๆ ในแง่ลบ ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำคุณดู แ ย่ มาก ๆ

ในสายตาคนในองค์กร

8. ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ท า ง เ พ ศ ผู้อื่น

การล่วงละเมิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

ทางคำพูด สายตา หรือการถึงเนื้อถึงตัว ต่างก็เป็นการ

ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ท า ง เ พ ศ ทั้งนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร

ทำโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเ พ ศชายหรือเ พ ศหญิงก็ตาม

เพราะนอกจากจะกระทบหน้าที่การงานแล้ว ยังอาจมี

ความผิดทาง ก ฎ ห ม า ย และเกิดความเสื่อมเสียชื่อ

เสียงในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่ยังมีงานประจำ

อยู่ ก็ควรปฏิบัติตนให้ดีและไม่สร้างความเดือดร้อนให้

แก่ผู้อื่น เพราะนั่นอาจทำให้ตัวคุณเดือดร้อนเองเสี ย

มากกว่า หนักไปกว่านั้นก็คือการโดนไล่ออกแบบไม่รู้ตัว

ที่สำคัญอาจไม่ได้รับเงินชดเชยอีกด้วย!

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …