Home ข้อคิดเตือนใจ 6 พฤติกรรม ที่พ่อแม่สปอยล์ลูก ซึ่งเป็นการทำร้ า ยลูกโดยไม่รู้ตัว

6 พฤติกรรม ที่พ่อแม่สปอยล์ลูก ซึ่งเป็นการทำร้ า ยลูกโดยไม่รู้ตัว

0 second read
0

ปัญหาครอบครัวอย่ างหนึ่งของคู่แต่งงานที่มีลูกน้อยเลยก็คือการเลี้ยงลูกอย่ างตามใจจนเกินไป

ทำให้เด็ กที่ถูกตามใจจากพ่อแม่กลายเป็นเด็ กสปอยล์ หรือเรียกได้ว่าการที่พ่อแม่ สปอยล์ลูก

คือการทำให้เด็ กเสี ยคน หรือตามใจลูกจนเกินไปนั่นเอง ซึ่งบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจมองว่า

เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จะส่งผลร้ า ยต่อเด็ กได้ในอนาคตได้ วันนี้เราขอพาส่องว่ามีพฤติก ร ร ม

แบบไหนบ้างที่พ่อแม่ รังแกฉัน ทำร้ า ยลูกแบบไม่รู้ตัว

1.เข้มงวดกับลูกเกินพอดี

หากคุณใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบเข้มงวดมากเกินไป

ก็อาจจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็ กขี้กลัว ไม่กล้าที่จะ

ตัดสินใจอะไรเองได้ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองด้วย

เพราะอะไรที่มันมากเกินไป ผลลัพธ์ที่ได้มักจะไม่ดี

เสมอ ดังนั้น ถ้าไม่อย ากให้ลูกกลายเป็นเด็ กมีปัญ

หา ลองปล่อยให้ลูกได้มีความคิดในการตัดสินใจ

และได้ทำอะไรด้วยตัวเองดูบ้าง

2.ให้ท้ายลูก ให้อภัยลูกแบบผิด ๆ

คุณพ่อคุณแม่ควรเลิกคำพูดติดปากว่า “ เขายังเด็ ก ”

“อย่ าถือสาเด็ กเลย ” เพื่อปกป้องเวลาลูกทำผิด

โดยไม่สนใจเหตุผล ควรสอนให้ลูกทราบถึงเหตุผล

และยอมรับความจริง หากทำผิดต้องขอโทษและ

ไม่ทำผิดซ้ำอีก เพราะยิ่งถ้าสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก

จะง่ายกว่าสอนตอนเด็ กโตแล้ว นอกจากนี้แล้ว

คุณพ่อคุณแม่ควรพูดและปฏิบัติกับลูกในมาตร

การที่ตรงกัน เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความสับสนด้วย

3.เอาใจเกินพอดี

เอาใจเกินพอดีตอบสนองลูกด้วยการให้มากเกินไป

ทั้งวัตถุและสิ่งของ เพราะหวังจะให้ลูกมีความสุข

แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่พ่อแม่นั้นกลับส่งเสริมให้ลูก

ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักความย ากลำบาก และการอดทน

รอคอย ไม่ยอมรับกับความผิดหวัง ไม่เห็นคุณค่า

ของสิ่งที่ได้มา กลายเป็นเด็ กเอาแต่ใจตัวเอง

และสุดท้ายลูกก็จะไม่มองเห็นคุณค่าของคนอื่น

ด้วย การสปอยล์ลูกแบบนี้จะส่งผลให้ลูกอยู่ย าก

ในสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้นนั่นเอง

4.ตามใจลูกมากเกินไป

ตามใจในที่นี้ ก็คือการปล่อยให้ลูกอย ากทำอะไร

ก็ทำ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่า

หากปล่อยลูกให้ทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็ยังคง

ตามใจลูกให้ทำ และไม่สอนลูกในสิ่งที่ควรหรือ

ไม่ควรทำ โดยคิดว่าเมื่อโตขึ้นลูกจะเรียนรู้ถูกผิด

ได้เอง ซึ่งความคิดในการเลี้ยงลูกด้วยวิธีนี้เป็นสิ่ง

ที่จะทำให้ลูกติดนิสัยไปจนโตได้ เพราะเด็ กยัง

ไม่รู้จักการแยกแยะด้วยตนเอง ดังนั้นพ่อแม่จึง

ไม่ควรปล่อยลูกให้หรือตามใจลูกจนเกินพอดี

และควรจะเป็นฝ่ายที่สอนลูกก่อนจะสายเกินไป

5.แสดงพฤติก ร ร มแ ย่ ๆ ให้ลูกเห็น

เด็ กเล็ก ๆ มักจะมีพฤติก ร ร มการลอกเลียนแบบ

คนใกล้ตัว ดังนั้นถ้าพ่อแม่ทำไม่ดีต่อหน้าลูก ก็จะ

ทำให้ลูกเลียนแบบนิสัยไม่ดีของพ่อแม่ไปได้ด้วย

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการแสดงออกหาก

ไม่อย ากให้ลูกทำไม่ดี ก็ไม่ควรทำให้ไม่ว่าจะอยู่

ต่อหน้าหรือลับหลังลูก เช่น ห้ามลูกไม่ให้กินขนม

กรุบกรอบ แต่คุณก็ชอบซื้อขนมเหล่านั้นมากินเอง

หรือการเผลอพูดคำห ย า บที่อาจเป็นคำอุทาน

เมื่อลูกได้ยินบ่อย ๆ ก็อาจนำคำพูดที่คุณใช้บ่อยๆ

มาพูดได้ เป็นต้น

6.ลงโทษลูกหนักเกินไป

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอย ากให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่ดี

ของสังคม เด็ ก ๆ ควรได้รับการลงโทษเมื่อทำผิด

ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว แต่วิธีการลงโทษ

ก็ควรเหมาะสมกับความผิดของลูกด้วย เพราะบาง

ครั้งลูกอาจทำผิดด้วยความไม่รู้ จึงไม่จำเป็นต้อง

ลงโทษทุกครั้ง แต่เริ่มต้นลูกด้วยการตักเตือน หรือ

อธิบายให้ลูกเข้าใจถึงความผิด และถ้าหลังจากนั้น

ลูกยังดื้ อทำผิดซ้ำ ๆ ก็ควรหาวิธีลงโทษลูกด้วย

ความเหมาะสมกับวัยหรือความผิด โดยหลีกเลี่ยง

การใช้ความรุ น แ ร งกับลูก

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …