Home ข้อคิดเตือนใจ 10 แนวคิด เริ่มตั้งตัว อยากมีเหมือนคนอื่นก็ต้องมีวินัย

10 แนวคิด เริ่มตั้งตัว อยากมีเหมือนคนอื่นก็ต้องมีวินัย

0 second read
0

1. อย่ าขิ้เกี ยจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินไปข้างหน้าได้

นั่นก็คือความขิ้เกี ยจนั่นเอง ทางที่ดีเราจงสบัดมัน

ออกไปให้ไกลตัว เอาให้หลุดพ้ นออกไปให้หมด

เพราะถ้าหากเราไม่มีความขิ้เกี ยจนี้แล้ว การใช้

ชีวิตของเราและการวางเป้าหมายในชีวิต มันก็จะ

ชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่งเพื่อ

ที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่มันคุ้มค่ามากๆ

2. อย่ากลัวล้ มเหลว

หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วมันจะต้องล้ม

จะเสี ยเวลาในการใช้ชีวิต จะเสี ยเงินเสี ยทอง

ในสิ่งที่ลงทุนไป แบบนั้นคุณคิดผิ ดแล้ว เพราะ

การที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยนั่นคือความล้ม

เหลวอย่ างหนึ่ง และคือการเสี ยเวลาอย่างหนึ่ง

หากเราลองสังเกตดีๆ คนที่เขาไม่ทำอะไรเลย

นั้นมักจน และชีวิตจะล้มเหลวมากกว่าคนที่ลงมือทำ

3. อย่ ามีแต่ข้ออ้าง

หากคุณหาแต่ข้ออ้าง หาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้น ๆ

นั่นคือคุณไม่พย าย ามที่จะหาหนทางทั้ง ๆเลย

ทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าตัวคุณเองดีว่าตนนั้นสามารถทำ

ได้และต้องทำมันให้ได้ เพราะคนที่เขาประสบ

ความสำเร็จในชีวิตเขาจะไม่คิดแบบนี้

4. อย่ าปิดกั้นตัวเอง

การปิดตัวเองไม่เข้าหา พบปะผู้คน ไม่เข้าสังคม

ไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มี ก็เหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียว

ในโลกใบนี้ คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

เพราะคุณจะไม่มีแร งกร ะ ตุ้ น และแร งสนับสนุน

5. อย่ าเพ้อเจ้อ

เชื่อว่าทุกคนล้วนแต่อย ากมีอย ากได้กันทั้งนั้น

แต่ถ้าหากว่ามัวแต่พูดไม่ลงมือทำสักที คำพูด

เหล่านั้นก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้ว

จะได้เห็นสิ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หากลงมือทำแล้วล้มเหลวยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร

6. อย่ าฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะ

หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติดลบ

ที่เข้ามากระทบภายในจิตใจของตัวคุณเอง ก็จะ

ทำให้ตัวคุณเกิดความกลัวและแคร์ความรู้สึกของ

คนอื่นมากกว่าตัวเอง

7. อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่ โดยที่คุณไม่คิดจะ

ยอมต่อสู้กับชีวิต ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อการมี

ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการมีงานที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง

หากคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ นั่นก็หมาย

ความว่าชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้

8. อย่ าเสี ยความเป็นตัวเอง

การที่เราพย าย ามเอาใจใส่ทุกคน ทำให้ทุกคน

พอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเราเป็น

สิ่งที่ย าก จำไว้นะว่า คุณไม่มีทางที่จะทำทุกสิ่ง

อย่ างให้ถูกใจคนทั้งโลกได้

9. อย่ าลืมอนาคต

หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีแผนการ

ที่จะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของคุณเลย

คุณควรจำไว้ว่า หากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดีแต่

ไม่มีอนาคต ไม่มีการวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัว

คุณเองจมปลักอยู่แต่กับงานอย่ างเดียว

10. อย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

ผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องเกิดความสำเร็จตามที่

เราตั้งหวังเอาไว้ด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ความสำเร็จไม่ได้ได้มาจากภายใน 1 ครั้งที่เรา

ทำ แต่ความสำเร็จที่ดีนั้นมาจากหนึ่งในสิบหรือ

หนึ่งในร้อยครั้งที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …