Home ข้อคิดเตือนใจ 4 แบบอย่าง ที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

4 แบบอย่าง ที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

0 second read
0

เพราะการเรียนรู้ของเด็ กไม่ได้มาจากการใช้หูฟังเพียงอย่ างเดียว

เด็ กทุกคนเรียนรู้จากการสังเกต การสัมผัส การได้ลองทำ ดังนั้นแล้ว

หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการจะสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ลูก การพูดหรือ

สอนเพียงอย่ างเดียวอาจไม่เพียงพอให้ลูกจดจำและนำไปใช้ได้ ดัง

นั้น การเป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูกเห็น จะช่วยให้เด็ กได้เรียนรู้ลักษณะ

นิสัยที่ดี จากการซึมซับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอยู่เป็นประจำ จากการ

สังเกตและทำตามผู้ใหญ่ และ 4 แบบอย่ างที่ดีที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นมี ดังนี้

1. รู้จักยอมรับผิด รู้จักขอโทษ

และ พย าย ามปรับปรุงทำสิ่งที่ถูกต้อง

ผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดกันได้ เราไม่ควรมองว่า

ลูกอายุน้อยกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษลูก

หรือการหาข้ออ้างในการกระทำผิดของตน

จึงไม่ต้องขอโท ษเพียงเพราะกลัวการทำ

ผิดต่อหน้าลูก แบบนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

เลย การขอโท ษนอกจากจะทำให้ลูกรับรู้

ว่าการขอโทษไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย แต่เป็นสิ่ง

ที่ควรภูมิใจต่อการยอมรับ ความรับผิดชอบ

และปรับปรุงตนเองต่อไป และยังทำให้ลูก

ได้รู้ว่าการทำผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตอีกด้วย

2. รักษาสัจจะและสัญญา

ไม่ว่าพ่อแม่จะสัญญาสิ่งใดไว้กับลูกก็ตาม

ควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้เสมอ แม้ว่าสิ่งๆ

นั้นจะย ากแค่ไหนก็ตาม (ดังนั้นจึงไม่ควร

ให้ความหวังกับลูกโดยการสัญญาในสิ่งที่

เป็นไปไม่ได้) การรักษาสัญญานี้ นอกจาก

จะทำให้ลูกมั่นใจในตัวพ่อแม่ว่าจะไม่โกหก

หรือไม่ทำในสิ่งที่สัญญาไว้แน่นอนแล้ว มัน

ยังสอนให้ลูกรู้จักรักษาคำพูดของตนและ

จะพย าย ามทำสิ่งที่ตนได้สัญญาไว้จนสำเร็จ

3. การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุภาพ

การถือหลักว่ามนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความสุภาพ ไม่ว่าคนคนนั้นจะทำงานอะไร

มีเชื้ อ ช าติอะไร ทำงานแบบไหน ก็ควรได้รับ

การปฏิบัติด้วยความสุภาพอย่ างเท่าเทียมกัน

โดยคุณพ่อคุณแม่ สามารถทำเป็นตัวอย่างให้

ลูกเห็นเป็นแบบอ ย่างที่ดีแบบง่าย ๆ ในการ

พูดคุยกับพนักงานเสริฟพนักงาน รั ก ษ า

ความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดบ้าน

อย่ างสุภาพ เป็นต้น ลูกก็จะเข้าใจในหลัก

การนี้ได้อย่ างง่ายดายนั่นเอง

4. แสดงความรักต่อครอบครัว

แม้ในสังคมไทยที่ไม่นิยมแสดงความรักต่อกัน

ไม่ว่าจะเป็นการก อด การห อม เพราะกลัวว่าลูก

จะไม่เคารพ แต่การแสดงความรักต่อกัน ทั้งการ

แสดงความรักระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ และการ

แสดงความรักต่อลูก นอกจากจะทำให้ความสัม

พันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วย

ปลูกฝังความคิดที่ดีในการกระทำต่อสถาบัน

ครอบครัวของตนในอนาคตอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …