Home ข้อคิดเตือนใจ 15 สัญญาณ ที่สื่อได้ว่าได้ว่า ในอนาคตคุณจะเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวย

15 สัญญาณ ที่สื่อได้ว่าได้ว่า ในอนาคตคุณจะเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวย

14 second read
0

1.คุณชอบกำหนดเป้าหมายระยะยาว

คนที่จะรวยนั้น มักจะชอบกำหนดเป้าหมายของชีวิต

รวมถึงธุรกิจของพวกเขาในระยะยาว ไม่ใช่กำหนดแค่

เป้าหมายในแต่ละวันเท่านั้น ไม่ใช่ว่าคิดคืนนี้แล้วทำ

ในวันพรุ่งนี้เลยนะ แต่เศรษฐีจะวางเป้าหมายไว้เป็น

เดือน ๆ เป็นปี ๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้เงินมาจากไหน

ที่จะนำไปลงทุน หรือจะมีรายได้เท่าไหร่หลังจากที่

ลงทุนในสิ่งนั้นไปแล้วนั่นเอง

2.คุณมุ่งเน้นสร้างรายได้มากกว่าการออม

เป็นไปไม่ได้เลยที่คนรวย หรือมหาเศรษฐีหลายคน

จะร่ำรวยได้ด้วยการประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายเงิน

แต่มหาเศรษฐีส่วนใหญ่จะมีวิธีที่ดีกว่าการออมโดย

การใช้จ่ายอย่ างชาญฉลาด รู้ว่านำเงินไปลงทุนตรง

นั้นจะได้เงินมาอย่ างไร เรียกได้ว่ารู้วิธีการนำเงินไป

ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เข้ามาอย่ างต่อเนื่อง ยกตัว

อย่ าง เช่น นำเงินไปลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์

3.คุณใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ

ลักษณะทั่วไปของเศรษฐีที่เหมือนกันก็คือ พวกเขา

จะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้รถที่สามารถใช้

ประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ก็พอ อาศัยอยู่ในบ้านที่

ไม่หรูหรา กินข้าวในบ้านมากกว่านอกบ้าน ไม่ใช้จ่าย

เงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ที่สำคัญคนรวย

จะรู้จักนำเงินอีกส่วนจะ 10-20% ของรายได้ทั้งหมด

ไปลงทุนต่อยอด เพื่อให้ได้เงินเข้ามาอีกทาง

4.คุณรู้จักเพิ่มทักษะ ความรู้ ให้ตัวเองสม่ำเสมอ

แม้ว่าคุณจะมีทักษะความรู้อยู่แล้ว แต่การออกไป

ข้างนอก ไปพบปะผู้คน หรือไปร่วมงานสัมมนาต่างๆ

ที่องค์อื่นๆ จัดขึ้น จะช่วยให้คุณเปิดโลกหรือมุมมอง

ได้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพราะอาจจะได้เจอพันธมิตรใน

ธุรกิจใหม่ๆ ได้เจอข้อคิดใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือ

ธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น หรือก้าวกระโดดขึ้นมาอย่า งรวดเร็ว

5.คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ ไม่คิดเล็ก

คนที่มีโอกาสจะเป็นคนรวยส่วนใหญ่ มักไม่คิดถึง

แค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ แต่มักจะคิดถึงวันต่อ ๆ ไป

เสมอ เขามักจะคิดว่าในวันต่อ ๆไปเขาจะวางแผน

การใช้เงินของเขาอย่ างไร มองหาเป้าหมายที่ใหญ่

กว่าเสมอ ทำอย่ างไรเงินจึงจะงอกเงยขึ้นมามาก

กว่าเดิม คนรวยมักจะวางเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ

แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

6.ไม่ได้ยึดติดอยู่แต่กับอดีต

เขาคิดว่าการพูดเกี่ยวกับวันเก่า ๆ ที่ผ่านมา จะไม่ทำ

ให้เขากลายเป็นเศรษฐีได้เลย ยิ่งจะทำให้พวกเขา

หมดกำลังใจไม่เดินหน้าไปไหนได้ เพราะวันๆ นึกถึง

แต่ความล้มเหลวของตัวเอง ดังนั้น เศรษฐีส่วนใหญ่

จะคิดว่าข้างหน้าจะทำอย่ างไรที่จะดีกว่าวันนี้ เพื่อ

ปลุกพลังของตัวเองให้ลุกขึ้น กล้าที่จะเผชิญและ

สร้างโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน

7.ชอบติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน

คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เริ่มต้นเช้า

วันใหม่ด้วยการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ตัว

อย่างเช่น Warren Buffett และ Bill Gates รายงาน

ว่าอ่านสิ่งพิมพ์ เช่น The Wall Street Journal,

The New York Times เพื่อให้พวกเขาสามารถ

ตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้น โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

8.คุณมีความคิดอยากได้มากเกินจริง

มหาเศรษฐีหลายๆ คน จะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ หรือ

บางครั้งมักจะมีความคิดที่เกินความเป็นจริงอยู่เสมอ

เช่น ทำธุรกิจเดียวไม่พอ อย ากขยายธุรกิจไปเรื่อยๆ

หรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวไม่พอ อย ากจะลงในธุรกิจ

ที่หลากหลาย หรือวันนี้ทำเงินได้ 1 ล้านดอลลาร์

ไม่พอใจ คิดหาหนทางและช่องทางที่จะทำเงินให้

ได้ 10 ล้านดอลลาร์

9.คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเป็นเรื่องย าก แต่กระแส

ความเปลี่ยนแปลงของโลก เข้ามามีบทบาทต่อ

การดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้นทุกวัน คนที่ปรับ

ตัวตามโลกได้เร็ว ย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

เกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม เพื่อ

เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ให้ตนเองอยู่รอดได้ และได้เปรียบกว่าคู่แข่ง หากล

ยุทธ์ได้ถูกช่องทางก็มีโอกาสสร้างธุรกิจต่อยอดได้

มากมาย การเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

10.คุณชอบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนรวยจำนวนมากเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดา

แต่ด้วยนิสัยรักการอ่าน มีความกระตือรือร้นเรียนรู้

และพัฒนาตนเพิ่มเติมไม่หยุดนิ่ง มีเป้าหมายใน

การพัฒนาศักยภาพในตัวเองอย่ างไร้ขีดจำกัด

โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงินสนใจเป็นพิเศษ

เพราะเห็นความสำคัญของความรู้ทางด้านการเงิน

พย าย ามบริหารเงินที่ได้มาทุกเหรียญอย่ างสุด

ความสามารถ เพราะรู้ว่าความมั่นคงทางการเงิน

คือจุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้ มีแนวทาง

มากมายที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จให้เรียนรู้ควบ

คู่กับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางการเงินที่ดี

ช่วยให้การออมและการลงทุนมีทิศทางชัดเจน

สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

11.คุณเป็นคนสู้ไม่ถอย ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ

หลายคนคิดบวก แต่ขาดความอึดในการต่อสู้ปัญหา

หรืออุปสรรคก็อาจจะเลี้ยวรถกลับได้ หากเจอปัญหา

เหล่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคล

ที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งแต่ละครั้ง เ จ็ บ ป ว ด แ ส น ส า หั ส

อย่ างไร ก็ลุกมาต่อสู้อย่ างไม่ย่อท้อ หรือคิดจะถอย

หลังกลับแต่อย่ างใด คิดถึงแต่วันข้างหน้าว่ามันต้อง

ดีกว่าวันนี้ และลงมือทำให้เร็วที่สุด

12.คุณเริ่มต้นหาเงินตั้งแต่ยังเป็นเด็ ก

หนึ่งในคุณลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันของคนรวยก็คือ

พวกเขาเริ่มต้นหารายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ยกตัวอย่ าง

มหาเศรษฐีระดับโลกที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่ างดีอย่าง

“ วอร์เรนบัฟเฟตต์ ” เริ่มหารายได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่ 6

ขวบด้วยการขายหมากฝรั่งให้กับเพื่อนบ้านของเขา หรือ

แม้แต่ Mark Cuban เมื่อช่วงอายุ 12 ขวบ อย ากมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดี เขาได้ขายถุงขยะเพื่อเก็บเงินซื้อรอง

เท้าคู่โปรด ชีวิตช่วงมัธยมเขามีเงินสะสมจากการทำงานพิเศษ

13.คุณเป็นคนที่น่าสนใจของคนอื่น

มันอาจจะไม่จริงเสมอไป ในความคิดของหลาย ๆ คน

เพราะคนที่หน้าตาไม่ดี ภาพลักษณ์แ ย่ อาจจะเป็นคน

รวยก็ได้ แต่จากการวิจัยของ Daniel Hamermesh

ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ของ University of Texas

ใน Austin กล่าวว่า “คนที่น่าดึงดูด คนที่มีเสน่ห์ จะ

สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 3% ถึง 4 เปอร์เซ็นต์มาก

กว่าคนที่มีรูปลักษณ์ต่ำกว่า ” อย่ างกรณีในเมืองไทย

คนหน้าตาไม่ค่อยดี ธรรมดาๆ แต่เป็นคนน่าสนใจ

ดึงดูดผู้คนได้ดี พออัดคลิปลงยูทูปสามารถทำเงินแสน เงินล้านได้ทันที

14.คุณมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นทำในทันที

คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะ

สมในการลงทุนหรือเปิดตัวธุรกิจของพวกเขา หลาย

คนตระหนักดีว่าไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าการเริ่มต้น

ทำเงินได้ทันที เพราะการนั่งรอเป็นแนวทางกำจัด

ความฝันของคุณ หรือคนอื่นเอาไปกินก่อน ไม่ใช้

จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ที่สำคัญ

คนรวย จะรู้จักนำเงินอีกส่วนจะ 10-20% ของรายได้

ทั้งหมดไปลงทุนต่อยอด เพื่อให้ได้เงินเข้ามาอีกทาง

15.คุณมีเพื่อนหรือรู้จักคุ้นเคยกับเศรษฐี

เศรษฐีส่วนใหญ่จะเพื่อนเป็นเศรษฐีด้วยกัน อาจ

เรียกว่าอาจคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน หรือทำงาน

ด้วยกัน หรือถ้าคุณรู้จักกับคนรวยและคุ้นเคยไปมา

หาสู่คนรวยเป็นประจำ หรือชื่นชอบการทำงานของ

พวกเขา อาจจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและขอรับ

คำปรึกษาจากคนรวยเหล่านั้นก็ได้ พวกเขาอาจจะ

ชี้ช่องทางให้คุณไปสู่ทางรวยได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …