Home ข้อคิดเตือนใจ 3 ลักษณะนิสัย ที่ทำให้สถานะการเงินตกต่ำ จนเงินไม่พอใช้

3 ลักษณะนิสัย ที่ทำให้สถานะการเงินตกต่ำ จนเงินไม่พอใช้

1 second read
0

หลังจากที่เราเรียนจบและทำงานแล้ว เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเงินเดือนถึงไม่พอใช้

และไม่เหลือเก็บเลย ทั้งๆ ที่ก็ได้เงินมากกว่าสมัยที่แบมือขอพอแม่ตอนสมัยเรียนซะอีก

อาจจะเพราะต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ทำงานไกลบ้าน เป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่เหตุผล

ที่ทำให้เรามีเงินไม่พอใช้นะ สาเหตุที่เงินเดือนไม่พอใช้ ลองตรวจสอบดูว่าวัน ๆตัวเรา

เองใช้จ่าย อะไรไปบ้าง แล้วลองแจกแจงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมา เราก็

จะเห็นถึงปัญหาแล้วว่าเพราะอะไร แล้วเราค่อยๆมาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ตรงจุด

1. ไม่รู้จักควบคุมความอย ากตัวเอง

ความอย ากของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเงินไม่พอใช้

อันนี้จริงนะ เพราะเมื่อเราอย ากได้อะไร เราก็จะซื้อเลย

และการที่เราซื้อโดยใช้เงินสำหรับกินประจำวันที่มีอยู่

หรือเงินที่หยิบยืมมา ซึ่งไม่ใช่เงินเก็บหรือเงินเก็บออม

เราก็จะไม่มีเงินพอใช้อย่ างแน่นอน ถ้าเราใช้เงินกินที่มี

อยู่มาซื้อของที่อย ากได้ แน่นอนว่าในเดือนนั้น ๆ เราอาจ

จะไม่พอใช้ ทำให้อาจจะต้องหยิบยืมคนนั้น คนนี้ เพื่อหา

เงินมาไว้กินไว้ใช้ แล้วพอถึงเดือนถัดไปก็ต้องใช้คืนเค้า

ทำให้ในเดือนถัดไปนั้นเงินไม่พอใช้อีก และเมื่อมีของ

ที่อย ากได้อีก ก็ซื้ออีก แล้วก็ยืมอีก เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ

ไม่จบไม่สิ้นนั่นเอง

2. พฤติ ก ร ร ม การใช้เงิน

เมื่อเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายของเราหมดไปกับอะไร

เราก็ค่อยแก้ปัญหาโดยการปรับลดบางอย่ างที่มัน

ไม่จำเป็นออกไป เช่น ในทุกวันตอนเช้า และเที่ยง

เราต้องกินกาแฟสดราคาแก้วละ 25-45 บาททุกวัน

เราอาจจะลดให้เหลือสักวันละแก้ว หรือถ้าจะให้ดี

ถ้าที่ทำงานมีน้ำร้อน ซื้อกาแฟ 3 in 1 มาชงเอง

3. ใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต และชอบยืมเงินคนอื่น

เวลาอย ากได้อ ะไร หรือใช้จ่ายอะไรก็ตาม ทาง

ที่ดีพย าย ามใช้เงินสดนะ หรือบางคนอาจเถี ยง

ว่าไม่ใช้ไม่ได้เพราะต้องทำธุรก ร ร มทางการเงิน

ออนไลน์ อย่ าลืมนะว่า เดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้ว

มีบั ต ร เ ด บิ ตที่จ่ายบออนไลน์ได้แล้ว แต่ใครที่

ยืนยันว่าจะใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตอยู่จะใช้มันก็ได้ แต่

ขอให้รูดแล้วจ่ายให้หมดในครั้งเดียว อย่ า ด อ ง

อย่ าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็ นก็ไม่ต้องใช้ พย าย ามเก็บ

แล้วเงินใช้เงินสดแทนนะ พย าย ามอย่ าใช้บั ต ร

และหยิบยืมคนอื่น ควรใช้เท่าที่เรามี

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …