Home ข้อคิดเตือนใจ 5 วิธีดุลูกให้ถูกวิธี ให้ลูกเชื่อฟัง และดูไม่ทำร้ า ยลูกจนเกินไป

5 วิธีดุลูกให้ถูกวิธี ให้ลูกเชื่อฟัง และดูไม่ทำร้ า ยลูกจนเกินไป

0 second read
0

การอบรมสั่งสอน หรือดุให้ลูกให้เป็นเด็ กที่มีพฤติก ร ร มที่เหมาะสมนั้นเป็นของคู่กัน

เพราะที่คุณพ่อคุณแม่ดุ ก็เพื่อให้ลูกเกิดการเรียนรู้และแก้ไข ดุเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าเขา

ไม่ควรทำความผิดซ้ำอีก แต่การดุหรือตำหนิลูกไม่ถูกวิธีจะส่งผลให้ลูกสูญเสี ยความ

เชื่อมั่น และไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังลดคุณภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

อีกด้วย ดังนั้น เมื่อคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องดุ สั่งสอน หรือตักเตือนลูก ก็ต้องมีวิธีทำ

อย่ างเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพื่อให้ลูกเชื่อฟัง และไม่เป็นการทำร้ า ย จิ ต ใ จของลูก

และความรู้สึกของลูกนั่นเอง

1. อย่ าดุลูกขณะที่กำลังหงุดหงิด

ลูกจะรู้สึกแ ย่กับความหงุดหงิดและอารมณ์โกรธ

ของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นหากรู้สึกหงุดหงิดก็ควร

บอกกับลูกว่า “ตอนนี้แม่หงุดหงิดมาก เดี๋ยวแม่จะ

ไปทำอย่ างอื่นก่อน หายโ ก ร ธ แล้วแม่จะมาคุย

เรื่องนี้กับหนูอีกที” นอกจากลูกจะไม่ต้องมารอง

รับอารมณ์ของคุณแม่แล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีการจัด

การกับความโ ก ร ธ อีกด้วย

2. ไม่ดุลูกต่อหน้าคนอื่น

เพราะว่าจะทำให้ลูกเสี ยหน้า ขาดความมั่นใจ

รู้สึกอาย และรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ให้เกียรติเขาเลย

นอกจากนี้ยังทำให้ลูกรู้สึกว่าคำสอนของคุณพ่อ

คุณแม่นั้นไม่มีความหมายอะไร เพราะลูกจะไม่

เข้าใจและไม่รับฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พ ย า

ย า มสอน แม้ว่าจะเป็นคำสอนที่ดีขนาดไหนก็ตาม

3. ตำหนิที่การกระทำ ไม่ใช่ที่ตัวลูก

คุณพ่อคุณแม่ควรตำหนิที่การกระทำของลูกแทน

ไม่ใช่ตำหนิที่ตัวลูก ยกตัวอย่ าง เช่น “ แม่ไม่ชอบ

ที่ลูกแกล้งน้องเลย ” หรือ “ แม่ไม่ชอบที่ลูกพูดคำ

ห ย า บเลย ” การทำเช่นนี้จะทำให้ลูกรับรู้ว่าการ

กระทำนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบนะ ไม่ยอมรับ และ

จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ในทางกลับกัน หากคุณพ่อ

คุณแม่ตำหนิที่ตัวลูกโดยตรง ย กตัวอ ย่ างเช่น

“ ทำไมเป็นเด็ก เ ก เ ร แบบนี้ ” หรือ “ ลูกแ ย่มาก

ที่พูดจาแบบนี้ ” จะส่งผลให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่

เป็นที่รักของพ่อแม่ เป็นเด็ กไม่ดี ไม่เห็นคุณค่า

ในตัวเอง ท้อแท้ สูญเสี ยความมั่นใจ และก็ไม่

อย ากปรับปรุงตัวเองต่อไป

4. หลังจากดุแล้ว บอกสิ่งที่อย ากให้ลูกทำ

ยกตัวอย่ างเช่น เมื่อลูกคนโตลงมือตีน้อง แทนที่

คุณพ่อคุณแม่จะบอกกับลูกว่า ห้ามตีน้องนะ ลอง

บอกทางแก้ปัญหาให้ลูกแทน เช่น “ ลูกไม่จำเป็น

ต้องตีน้อง ต่อไปนี้ถ้าน้องทำอะไรให้หนูไม่พอใจ

ให้มาบอกแม่ ” เพราะการห้ามลูกโดยไม่บอกวิธี

การแก้ปัญหา เมื่อลูกไม่พอใจน้อง ก็จะตีน้องอีก

5. รับฟังเหตุผล และถามความคิดเห็นในมุมมองของลูก

อย่ ารีบตัดสินหรือตำหนิลูกโดยที่ไม่เปิดใจรับฟัง

คำอธิบายหรือเหตุผลของลูก เพราะจะทำให้ลูกนั้น

ต่อต้าน และไม่อย ากอธิบายอะไรให้คุณฟังอีก แต่

ควรใช้วิธีพูดคุย หรือถามลูกว่าถ้าเกิดเขาทำผิดซ้ำ

จะให้มีวิธีการตักเตือนหรือลงโทษอย่ างไร เพื่อให้

ลูกคิดถึงผลเสี ย วิธีแก้ไข และรับผิดชอบในความผิดของตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …