Home ข้อคิดเตือนใจ จงพูดจาดีๆ กับคนในครอบครัว เพราะวันหนึ่งอาจสายเกินไป

จงพูดจาดีๆ กับคนในครอบครัว เพราะวันหนึ่งอาจสายเกินไป

0 second read
0

จงพูดจาดีๆ กับคนในบ้าน เพราะไม่มีใครหวังดีเท่ากับคนในครอบครัวแล้ว…

เราควรต้องพูดจากันดี ๆ แต่ครอบครัวมักเป็นที่ๆเราละเลยได้ง่ายที่สุด

ยิ่งแปลกหน้า ยิ่งสุภาพ ยิ่งเกรงใจ ยิ่งสนิท ยิ่งไม่ระวังคำพูด

เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มีวันโกรธเรา เราก็มักใช้มี ดทางวาจา

พุ่งเข้าใส่คนในครอบครัว ครอบครัวไม่ได้แข็งแกร่งที่จะไม่มีวันพัง

และครอบครัวที่เป็นสุข ก็ต้องการการจัดการความสุขในครอบครัว

โดยเริ่มจากพูดจากันดี ๆ ก่อน การอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรย า

การเคารพซึ่งกันกัน สำคัญกว่าการ “ ตำหนิ ” ว่ากล่าว

ครอบครัวที่รู้จักพูดกันดีๆ มักมีความรู้สึกเป็นสุขยิ่ง

คนสองคนที่อยู่เคียงกันนานปี มักคิดว่าไม่ต้องระวังน้ำเสียง

และท่าทีในการพูดกับอีกฝ่าย ความใส่ใจที่มีอยู่เดิม

พอออกจากปาก กลับกลายเป็น “ตัดพ้อ” และ “ตำหนิ”

เมื่ออยู่ด้วยกันนานขึ้น ความอดทนเลือนหาย…

แม้จะเกิดจากความปรารถนาดี แต่เวลาพูดไม่คำนึงถึง

ความรู้สึกของอีกฝ่าย มีแต่กล่าว “โท ษ ตำหนิ”

นานวันเข้ากลายเป็นวงจร อุ บ าท ว์

ชีวิตครอบครัวจะเกิดรอยร้ าว และเกิดวิก ฤ ต

ปัญหาเล็กน้อยทุกปัญหาระหว่างสามีภรรย า จะมีผลกระทบ

ต่อความสุขในครอบครัว แม้จะเป็นคนสองคนที่สนิทสนมรักใคร่กันมาก

ในชีวิตสมรส ก็ยังเป็นคนสองคนที่เป็นปัจเจก ต่างมีความรู้สึกของตน

แม้จะสนิทชิ ดเ ชื้ อ กันเพียงใด ก็ถูกวาจาทิ่มแท ง ให้เสี ยใจได้

การโ ม โ ห โ ก ร ธเกรี้ยวใส่ญาติสนิท นับเป็นพฤติกร รมที่ไม่ฉลาด

ซึ่งดูเขลาและอ่อนแอที่สุด บ่อยครั้ง การเปลี่ยนวิธีพูด อารมณ์ของ

ทั้งสองคนจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง พูดกันดีๆ แสดงความใส่ใจกันให้มาก

ตำหนิกันให้น้อย อย่ าให้อารมณ์ฉุ น เ ฉียว เกิดความขัดแย้ง

ไม่จำเป็นต้องต ะโ ก น ต ว า ด ใส่กัน คุยกันตามเนื้อผ้า

คำนึงถึงอีกฝ่ายให้มาก อย่ าได้ถือว่าเป็นคนสนิทที่สุดแล้วพูดจาไม่ระวัง

การพูดจาดี ๆ สำคัญมากสำหรับสามีภรรย า

ภายในครอบครัว ถ้าพูดจากันดีๆ ไม่เพียงดีต่อคู่สามีภรรยา

ยังดีต่อลูกด้วย การพูดจาดีๆ เป็นแบบอย่ างแก่ลูกมีอิท ธิ พ ลอย่ างสูง

ต่อการเลี้ยงดูลูกหลาน กับลูกหลาน การชมเชยสำคัญกว่าการลงโ ท ษ

การพูดจานั้นมีอารมณ์ ทำให้คนฟังอบอุ่นก็ได้

การฟังคำพูดไม่เพราะทางวาจานั้นร้ า ยแรง

ทำให้เกิดรอยแผ ล จากการมองไม่เห็น

เด็ กๆ มักแยกระหว่างความจริงกับการพูดเล่นไม่ออก

พวกเขาจะเชื่อคำพูดที่พ่อแม่พูดเกี่ยวกับตน

แล้วทำให้มันกลายเป็นทัศนคติที่มีต่อตนเองไป

มีพ่อแม่ไม่น้อยถนัดสอนด้วยการ “ ตี ”

ซึ่งวิธีนี้ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ทำให้เด็ ก “ ดี ” ได้

แต่กลับมีผลกระทบต่อการเติบโตของเด็ ก

เด็ กที่ถูก ตีหรือโ จ ม ตี บ่อยๆ จะมีความรู้สึกด้อย

มักร่วงลงสู่การปฏิเสธตนเองหรือสงสัยตัวเอง

การโจมตี ที่มาจากพ่อแม่ ก่อเกิดผลร้ ายที่ไม่เพียงเห็นเฉพาะหน้า

มันยังเป็นเหมือนเข็ มที่มักทิ่ มแท งหัวใจลูกหลานไปในวันคืนอันยาวนาน

ในทางกลับกัน ทางจิต วิ ท ย า

คำพูด ที่มีผลกระทบพัฒนาการของเด็ กนั่นคือ การชมเชย การเชื่อมั่น

และการคาดหวังที่สูงขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกร รมได้

เมื่อคนคนหนึ่งได้รับคำชม เขารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน

จึงเพิ่มความรู้สึกมีค่าของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง

เคารพตนเอง ได้รับแรงผลักให้ก้าวไปข้างหน้า และพย าย าม

จะบรรลุในความคาดหวังที่คนอื่นมีต่อตน

พ่อแม่พูดดีๆ กับลูก ครอบครัวจะสมบูรณ์มีความสุข

การเป็นพ่อแม่ไม่ต้องสอบ แต่ต้องศึกษา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …