Home ข้อคิดเตือนใจ เลิกทำ 8 สิ่งเหล่านี้ หากไม่อยากมีอนาคตที่ลำบากไปกว่านี้

เลิกทำ 8 สิ่งเหล่านี้ หากไม่อยากมีอนาคตที่ลำบากไปกว่านี้

0 second read
0

1. คิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเงิน

ควรเลิกผั ดวันประกันพรุ่งได้แล้วนะ ทางที่ดี

ควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ จะสิบบาท ร้อย

พันหมื่น ก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นออมเงินบ้างแล้ว

ออมอย่ างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าเรา

จะไม่อย ากออมก็ตาม เพราะวินัยคือการทำ

สิ่งที่ “ต้องทำ” แม้จะ “ไม่อย ากทำ” ก็ตาม

2.ไม่สนใจอนาคต

อย่ างอนาคตในเรื่องของการเงิน หลายคน

คงสนใจกับความสุขในวันนี้ กินอิ่ม ป าร์ตี้

สนุก เที่ ยวบ่อย ใช้ให้เต็มที่ ทั้งที่รู้ว่าตนนั้น

ยังไม่มีเงินเก็บสักบาทเลย

3. แยกไม่ออกว่าจำเป็นหรือต้องการ

เราต้องรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นที่มันข าดไปแล้ว

เราจะยังใช้ชีวิตต่อได้ สิ่งไหนที่เรามีก็ดี

ไม่มีก็ได้ ขาดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้ แต่ถ้า

มีแล้วชีวิตจะดีขึ้น เช่น อาหารจานหรู เสื้อ

ผ้าแ บ รนด์เ น ม หรือสิ่งไหนไม่จำเป็นต้อง

มีแต่ถ้าแยกไม่ได้ และเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง

อาจเป็นเหยื่อภาพล วงของ “ความจำเป็น”

4. เป็นสาวกเทคโ น โ ล ยี

ไม่แปลกถ้าหากเราจะมีอุปกรณ์คู่กาย ซึ่งมัน

ก็ไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็นอะไร แต่ถ้าหากจะมี

อุปกรณ์พกพามากกว่า 1 ชิ้น เพียงแต่เราต้อง

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้อให้เต็มที่และคุ้มค่า

คุ้มราคาจริงๆด้วยนะ

5. ไม่เคยตั้งงบประมาณในการใช้เงิน

หลายคนไม่เคยตั้งงบประมาณในการใช้เงินเลย

ซื้อเสื้อผ้าก็จัดเต็ม และสุดท้ายก็เกินความจำเป็น

เกินกำลังทรั พย์ของตัวเองและกลายเป็น“ห นี้”

ในท้ายที่สุด

6. ไม่เคยจดเรื่องเงินของตัวเอง

หลายคนไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่อง “เงิน” ของ

ตัวเองเลย ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้ ๆ

เพียงเพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรารับมาหรือ

จ่ายไปเท่าไหร่ ออมเท่าไหร่ จริงอยู่ที่ว่าเรา

อาจรู้ความเคลื่อนไหวเงินที่เข้า-ออกในกระ

เป๋า แต่นั่นอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ ๆ เท่านั้นนะ

หลายคนไม่เคยแม้แต่จะสนใจและนั่นก็เป็น

“รูรั่ว” เล็ก ๆ แต่สร้างผลกระทบ ยิ่งใหญ่ต่อ

สถานะการเงินให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัว

7. ใช้เงินเพิ่มขึ้น

ไม่ผิดหรอกถ้าคิดว่า “ อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น ”

แต่อย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องมา

กับรายจ่ายที่มากขึ้นเพียงอย่ างเดียว

8.ไม่สนใจหนี้สิน

เพราะเมื่อได้เงินมา ก็มั วแต่สนุกกับการใช้จ่าย

กระทั่งด อ กเบี้ ย (หนี้) ทบต้นไปเรื่อย ๆ ในทาง

ตรงกันข้าม คนที่อย ากรวยจะ “กลั วห นี้ ” มาก

พวกเขาจึงให้ความสำคัญ กับ “หนี้”เป็นอันดับ

แรกเมื่อมีรายได้ เข้ามาก็จะรีบชำระห นี้ก่อนสิ่ง อื่นเสมอ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …