Home ข้อคิดเตือนใจ 4 แบบอย่างที่ดี ที่พ่อแม่ยุคนี้ ควรทำให้ลูกเห็น

4 แบบอย่างที่ดี ที่พ่อแม่ยุคนี้ ควรทำให้ลูกเห็น

0 second read
0

ก็เพราะการเรียนรู้ของเด็ กนั้นมันไม่ได้มาจากการใช้หูฟังเพียงอย่ างเดียว

เชื่อว่าเด็ กทุกคนเรียนรู้จากการสังเกต การสัมผัส การได้ลองลงมือทำดูก่อน

ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการจะสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลูก การพูดหรือการ

สอนเพียงอย่ างเดียวอาจไม่เพียงพอให้ลูกจดจำและนำไปใช้ได้ ดังนั้นแล้ว

การเป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูกได้เห็น จะช่วยให้เด็ กได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดี

จากการซึมซับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอยู่เป็นประจำ จากการสังเกตและทำตาม

ผู้ใหญ่ และ 4 แบบอย่ างที่ดี ที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น มีดังนี้

1. รู้จักยอมรับผิด รู้จักขอโทษ

และพย าย ามปรับปรุงทำสิ่งที่ถูกต้อง

บางครั้งบางทีผู้ใหญ่ก็สามารถผิดพลาดกันได้เช่นกัน

เราไม่ควรมองว่าลูกอายุน้อยกว่าและคิดว่าไม่จำเป็น

ต้องขอโท ษลูก หรือการหาข้ออ้างในการกระทำผิด

ของตน จึงไม่ต้องขอโทษก็ได้ เพียงเพราะกลั วการ

ทำผิดต่อหน้าลูก ซึ่งแบบนี้นั้นเป็นตัวอย่ างที่ไม่ดีเลย

การขอโท ษ นอกจากจะทำให้ลูกรับรู้ว่าการขอโทษ

ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายอะไร แต่เป็นสิ่งที่ควรภูมิใจต่อการ

ยอมรับ รับผิดชอบและปรับปรุงตนเองต่อไป และยัง

ทำให้ลูกได้รู้ว่าการทำผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตอีกด้วย

2. แสดงความรักต่อครอบครัว

แม้ในสังคมไทยที่ไม่นิยมแสดงความรักต่อและกัน

ไม่ว่าจะเป็นการก อด การห อม เพราะกลัวว่าลูกจะ

ไม่เคารพ แต่การแสดงความรักต่อกันทั้งการแสดง

ความรักระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ และการแสดง

ความรักต่อลูก นอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวแน่นแฟ้นมากขึ้นแล้ว มันยังช่วยปลูกฝัง

ความคิดที่ดีในการกระทำต่อสถาบันครอบครัวของ

ตนในอนาคตได้อีกด้วย

3. รักษาสัจจะและสัญญา

ไม่ว่าพ่อแม่จะสัญญาสิ่งใดไว้กับลูกก็ตาม ทางที่ดี

ก็ควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้เสมอ แม้ว่าสิ่งๆนั้นมันจะ

ย ากแค่ไหนก็ตาม (ดังนั้น จึงไม่ควรให้ความหวังกับ

ลูกโดยการสัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้) การรักษา

สัญญานี้ นอกจากจะทำให้ลูกมั่นใจในตัวพ่อแม่ว่า

จะไม่โ ก ห ก หรือไม่ทำในสิ่งที่สัญญาไว้แน่นอน

ยังสอนให้ลูกรู้จักรักษาคำพูดของตน และจะพย า

ย ามทำสิ่งที่ตนได้สัญญาไว้จนสำเร็จด้วย

4. การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุภาพ

การถือหลักว่ามนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติต่อกันด้วย

ความสุภาพ ไม่ว่าคนคนนั้นจะทำงานอะไร มีเชื้ อ

ช าติ ศ า ส น าอะไร ไม่ว่าคนนั้นจะทำงานแบบไหน

ก็ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพอย่ างเท่าเทียม

กัน โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถทำเป็นตัวอย่ างให้ลูก

เห็นเป็นแบบอย่ างที่ดี เช่น แบบง่าย ๆ ในการพูด

คุยกับพนักงานเสริฟอาหาร พนักงานรั ก ษ าความ

ปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดบ้านอย่ างสุภาพ

แบบนี้เป็นต้น แล้วลูกก็จะเข้าใจในหลักการนี้ได้อย่ างง่ายดายแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …