Home ข้อคิดเตือนใจ 5 สิ่ง ที่ลูกกตัญญูไม่ควรพูดกับพ่อแม่ ท่านก็มีความรู้สึกมีจิตใจ

5 สิ่ง ที่ลูกกตัญญูไม่ควรพูดกับพ่อแม่ ท่านก็มีความรู้สึกมีจิตใจ

0 second read
0

1. อย่ าโท ษพ่อแม่ว่าจู้จี้จุ ก จิกเมื่อไม่พอใจ

เพราะพวกเขาเกิดก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา

เราอย่ าต ะ ค อ กใส่ท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว

ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อ กเวลาขับรถ ให้

กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้องให้สะอาด และอื่น ๆ เพราะ

คนที่รักเราจริงเท่านั้นที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่

ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของท่านแน่นอน

2. อย่ าโทษพ่อแม่ว่าชั กช้าเมื่อไม่พอใจ 

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่ าทอว่าท่านทำอะไรชั กช้า

หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็น

พ่อแม่คนแล้วนั้นต้องใช้ความรักความอ ดทนมากน้อย

แค่ไหนในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เรา

อาบน้ำ ย ามที่พวกท่านหนุ่มสาวก็ทุ่มกำลังแ ร งก า ย

เพื่อลูกๆ มาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม หากวันหนึ่งพ่อ

แม่แก่ชราลง กำลังวังชาเริ่มเสื่อมถอยจงจำไว้เห็นพ่อ

แม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า เรื่องของความ

กตัญญู จะต้องรีบลงมือทำ ก่อนที่มันจะสายเกินไป

3.อย่ าโทษพ่อแม่ย ามท่านป่ ว ยไ ข้เมื่อไม่พอใจ 

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งมากมายแค่ไหน ไม่ว่าจะดึกดื่นมาก

เพียงใด ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออ ก ไม่ว่าวันนั้นอากาศ

จะร้อนมากแค่ไหน พอเราเ จ็ บ ไ ข้ ได้ป่ ว ย ท่านจะละ

ทิ้งการงานในทันที เพื่อที่จะพาเราไปหาหมอในทันที

ท่านจะหาวิธีเยียวย ารั ก ษ าเราในทันที ในย ามที่ท่าน

ป่ ว ยไ ข้ เราทำเหมือนกับที่ท่านทำให้เราได้มากน้อย

แค่ไหนล่ะ หรือว่าเพราะพ่อแม่เ จ็ บ ป่ ว ยนานวัน จึงทำ

ให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สัง

คมตราหน้าว่าเป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

4. อย่ าโทษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า เมื่อไม่พอใจ

ที่พ่อแม่ท่านบ่นนั้นก็เพราะว่าเราทำไม่ได้ดี ที่เขาบ่นว่า

ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เป็นเพราะเพื่อเรา จำไว้ว่าไม่มี

พ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหน

ที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่

คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตรที่เก่ง

กล้าสามารถกว่าตนเอง พ่อแม่ให้กายสังขารมา มิใช่ให้

เรามาคอยกล่าวโทษท่าน ในขณะที่เราโตขึ้นพ่อแม่ก็เริ่ม

แก่ชราลง จวบจนลาโลกลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวัน

หวนกลับ ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรา โทษกล่าวพ่อแม่มิสู้เข้าใจ

พ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภั ยไม่ได้ แล้วจะไป

ให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้

5. อย่ าโทษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถเมื่อไม่พอใจ 

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้

สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่

สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่าสู้พ่อแม่ของ

คนอื่นก็ไม่ได้ เพราะคำพูดเช่นนี้เมื่อพูดออ กไปแล้ว ต่อ

ให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทัน แล้วมัน

จะกล า ยเป็นตราบาปในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …