Home ข้อคิดเตือนใจ อยากจะเป็นหัวหน้างานที่ดี อย่าได้มี 6 ข้อนี้

อยากจะเป็นหัวหน้างานที่ดี อย่าได้มี 6 ข้อนี้

0 second read
2

1.โลกแคบ

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้นั้น ผู้นำก็ต้องมีวิสัยทัศน์

ที่กว้างไกลด้วย ต้องตามยุคสมัยให้ทัน คอยเปิดรับ

สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดตลอด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการ

ทำงาน และมุมมองการใช้ชีวิต เชื่อว่าคงไม่มีใครที่

อย ากทำงานร่วมกับคนโลกแคบ ที่ชอบจำกั ดความ

คิดอยู่ในกรอบของตัวเองโดยไม่ฟังใครหรอกนะ ใน

บางองค์กรที่มีพนักงานหลายเจเนอเรชั่น หัวหน้าก็

ต้องเปิดใจยอมรับความแต กต่างทางความคิดและ

รูปแบบการทำงานให้ได้ด้วยเช่นกัน

2. บ้ าอำนาจ

อย่ าหลงระเริงกับอำนาจที่มีอยู่ อย่ าใช้ตำแหน่งที่

ตนมีบังคับให้อื่นคนคอยทำตามใจตัวเอง หรือเอาแต่

ใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะว่ามันจะทำ

ให้ลูกน้องกดดัน ทำงานด้วยความหว าดกลั ว ถ้าคุณ

อย ากให้ลูกน้องเคารพจากใจจริง ก็ควรฏิบัตต่อพวก

เขาด้วยความเคารพ เช่นกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราให้

มาก หัวหน้าที่ดีควรส่งเสริมทีม คอยให้กำลังใจและ

คอยให้คำปรึกษาได้ แบบนี้ถึงจะได้ใจลูกน้องจริง

3. เจ้าอารมณ์

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติที่ดีของคน

ทำงานทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างาน ควร

ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ ไม่ควรใช้อารมณ์เหนือ

เหตุผล ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูง ๆ ก็ควรร ะ มั ด ร ะ วั ง

ในการวางตัว เพราะคงไม่มีลูกน้องคนไหนอย าก

เป็นที่รองรับอารมณ์ของคุณไปตลอดหรอก เมื่อถูก

ทักท้วงควรอดทน อดกลั้น หยุดคิดสักนิด ไม่พูดจา

โต้ตอบแบบห ย า บ ค า ย หรือวี น เหวี่ยงโดยไม่มี

เหตุผลใส่คนอื่นนะ

4. เลือกที่รัก มักที่ชัง

หัวหน้าที่ชอบลำเอียง ชอบเล่นพรรคเล่นพวก เข้า

ข้างลูกน้องคนสนิท พอทำผิดก็แก้ตัวให้อีก ตรงกัน

ข้าม ถ้าไม่ปลื้มลูกน้องคนไหนก็ไม่สนใจที่จะให้คำ

ปรึกษาหรือโยนงานให้รับผิดชอบ แบบนี้ที่เรียกว่า

สองมาตรฐาน จนทำให้ลูกน้องเกิดอคติกับหัวหน้า

ไปตลอด เพราะฉะนั้น คุณควรแยกเรื่องส่วนตัวกับ

การทำงานให้ได้ ไม่ให้ท้ายลูกน้องคนใดคนหนึ่ง

ปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

5. โยนความผิดให้ลูกน้อง

ไม่ว่าผลงานจะได้รับคำชมหรือคำติ คนมักจะพุ่งเป้า

มาที่หัวหน้างานก่อนเสมอ เพราะว่ามันเป็นตำแหน่ง

ที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดในทีม เพราะฉะนั้นแล้ว

ทุกครั้งที่ผลงานได้รับการชื่นชม คุณก็ต้องรู้จักให้เคร

ดิตกับลูกน้องเสมอ อย่ ารับไว้เป็นผลงานของตัวเอง

เพียงคนเดียว ในทางตรงกันข้าม เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ก็ไม่ควรโยนความผิดให้คนอื่น และไม่รู้สึกอายที่จะ

ขอโทษด้วย และในกรณีที่ลูกน้องทำผิด คุณสามารถ

ตักเตือนพวกเขาได้ แต่ไม่ควรซ้ำเติม

6.ไม่กล้าตัดสินใจ

หัวหน้าบางคนมีคุณสมบัติดีเลิศทั้งการศึกษาและ

การทำงาน แต่กลับขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจ

บริหารงานไม่เด็ ดข าด กล้า ๆ กลั ว ๆ มีบุคคลิกไม่

มั่นใจ แล้วแบบนี้จะเป็นแบบอย่ างในการทำงานให้

ลูกน้องได้อย่ างไร แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดย

การเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นศักยภาพของตัวเองและ

ลูกน้อง ไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากเด็ กรุ่นหลัง

หรือผู้ที่อาวุโสกว่า มีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ชัด

เจน และไม่หยุดนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …