Home ข้อคิดเตือนใจ บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัว ว่าเผลอสร้างปมในใจ ให้ลูกแบบไม่รู้ตัว

บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัว ว่าเผลอสร้างปมในใจ ให้ลูกแบบไม่รู้ตัว

0 second read
0

1. ชอบข่ ม ขู่ หรือ ทำให้กลั ว

ก็เพราะน้องๆมักจะกลั วเสียงดุจากพ่อแม่ตัวเองอยู่แล้ว

เพราะพวกเขายังเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ไม่ดีทั้งหมด

การเรียนรู้ครั้งแรกหรือการทำผิดพลาดของเขา อาจทำ

ให้ลูกเกิดความไม่กล้าในครั้งต่อ ๆ ไปได้ หากพ่อแม่นั้น

ใช้วิธีการขู่เพื่อมาเป็นข้อห้าม หรือหลอกเพื่อไม่ให้ลูก

ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ถ้าซนมาก ๆ เดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตั บ นะ

การขู่ลูกเช่นนี้ หากคุณทำมันบ่อย ๆ เขาจะซึบซับและ

จะกลายเป็นการกลัวฝังใจ กลั วแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆ

ทำให้กลายเป็นคนขี้กลั ว ซึ่งความกลัวเหล่านี้ก็จะเป็น

สาเหตุให้เด็ กเก็บไปฝัน และนอนผ ว าตอนกลางคืนได้

ถือเป็นการ บั่ น ท อ น สุ ข ภ า พ ของเด็กอย่ างมาก

2. ชอบบอกว่า ไม่รักแล้วนะ

เชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกตัวเองหรอก แต่คุณ

ก็ไม่ควรนำความรักมาใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อเป็นข้อต่อรอง

กับลูก ซึ่งการพูดว่าไม่รักบ่อย ๆ นั้น เป็นการ บั่ น ท อ น

ความมั่นคงทางอารมณ์ และจิตใจของลูกได้อย่ างมาก

วิธีนี้อาจทำให้เด็ กรู้สึกคิดจริงจังก็ได้ว่า พ่อแม่นั้นไม่รัก

ตนจริง ๆ และรู้สึกเ จ็ บ ป ว ด มากที่สุด และเขาอาจจะ

ไม่ทำตามในสิ่งที่พ่อแม่บอกแล้ว เพราะคิดว่าทำไปก็คง

ไม่มีประโยชน์อะไร ทางที่ดีนั้น หากคุณจะตำหนิลูกที่มี

พฤติก รรมที่ไม่เหมาะสม ควรว่ากล่าวเขาด้วยการใช้เหตุ

ผลขะดีกว่านะ

3. ชอบเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น

เพราะการเปรียบเทียบนั้นจะเป็นการสร้างความรู้สึกด้อย

ให้เกิดขึ้นในชีวิตของลูก ๆ ซึ่งเป็นอั น ต ร า ย ต่อการพัฒ

นาบุคลิกภาพของเด็ กอย่ างมาก ถึงแม้การพูดในลักษณะ

นี้จะเป็นการที่อย ากห้ลูกได้พย าย ามปรับปรุงตนเองให้ดี

ขึ้นก็ตาม แต่ก็อาจทำให้เด็ กรู้สึกด้อยค่า และมองว่าไม่เก่ง

เท่าคนอื่น ๆ เขาอาจเลิกพย าย ามทำหรือยอมแพ้ หรือใน

อีกมุมหนึ่งคือ เด็ กอาจเกิดความคิดหาทางกลั่นแกล้ง หรือ

ทำ ล า ย คู่แข่งคนอื่น ๆ ได้ ทางที่ดี พ่อแม่ควรจะมองและ

ชื่นชมลูกในสิ่งที่เขาสามารถทำได้และถนัดมากกว่าการใช้

คำพูดเพื่อทำ ล า ยความรู้สึกด้วยการเปรียบเทียบจะดีกว่า

4.ต่อว่าลูกต่อหน้าคนอื่น

การดุ ว่ากล่าวลูกต่อหน้าคนอื่นนั้น ถือเป็นการทำ ร้ า ย

จิตใจลูกอย่ างมาก พ่อแม่ต้องคิดอยู่เสมอๆว่า พวกเขา

ก็รู้สึกอายและเสี ยหน้าเป็น ดังนั้น หากลูกมีพฤติกร ร ม

ที่ไม่เหมาะสม ก็ควรค่อย ๆ พูดกับลูกในระดับที่เสมอกัน

ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเป็นมิตร ซึ่งไม่ควรเผลอที่จะ

ต ะ ค อ ก หรือโวยวายใส่ลูกต่อหน้าคนอื่นหรือที่สาธารณ

5. เพิกเฉย ไม่สนใจ

การที่พ่อแม่แสดงความไม่สนใจต่อลูกนั้น ในกรณีที่พ่อแม่

ตั้งใจแสดงออกให้ลูกเห็นว่าการเรียกร้องความสนใจเพื่อที่

จะให้พ่อแม่ตามใจ เช่น การที่ลูกร้องไห้ ชั ก ดิ้ น ชั ก ง อ

หรือการเดินหนีออกจากพ่อแม่นั้นไม่ได้ผล วิธีนี้ถือเป็นการ

ช่วยฝึกวินัยของลูกให้เรียนรู้ว่า พฤติกร รมแบบนี้ไม่สามารถ

เรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ได้ และลูกก็จะได้ไม่ทำอีก

แต่ในทางกลับกัน หากพ่อแม่เอาแต่สนใจอย่ างอื่น โดยที่

ไม่สนใจลูก เพิกเฉยต่อการที่ลูกจะเข้ามาเล่นด้วยหรืออวด

สิ่งของที่ลูกได้ทำเอง ถือเป็นการทำ ร้ า ย ต่อจิตใจลูกมากเช่นเดียวกัน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …