Home ข้อคิดเตือนใจ เลขท้ายจากบัตรประชาชน ตัวสุดท้ายของคุณ สื่อได้ว่าคุณเป็นคนยังไง

เลขท้ายจากบัตรประชาชน ตัวสุดท้ายของคุณ สื่อได้ว่าคุณเป็นคนยังไง

6 second read
0

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 9

เลข 9 เป็นเลขแห่งความยิ่งใหญ่ เป็นเลขแห่งอำนาจบารมี

หากได้เป็นผู้นำ มักจะชอบทำงานด้วยส ม อ ง มากกว่าคำพูด

จะเป็นนักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนที่ดี เป็นเจ้าคนนายคน มีคน

สรรเสริญเยินยอ มีจิตสัมผัสที่แปลกเหนือผู้อื่น เหมือนกับว่า

ได้รับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หรือได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ภายในไม่

กี่วินาทีที่กำลังจะมาถึง ใครได้หมายเลข 9 นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่

เหนือโชคลาภ เพราะว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีบุญมาแต่กำ

เนิด สวรรค์ชั้นฟ้าได้โปรดให้คุณมีความรุ่งเรือง ความสุขก าย

สบายใจตั้งแต่แรกต้น ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะลำบากมาก่อน

ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว เมื่อถึงเวลาของคุณ ดวงก็จะเปิดให้คุณ

ได้เจอกับสิ่งที่ดีงามอย่ างแน่

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 8

เลขนี้แสดงถึงคนที่มีบุญบารมี เป็นเลขของเส้นวาสนา มีชื่อ

เสียงเงินทอง หลายคนจะต้องได้ประจักษ์และรับรู้ เป็นคนที่

กล้าเปิดเผย กล้าแสดงออก ไม่มีลับลมคมใน เป็นคนที่ซื่อตรง

ไม่คิดคดท รย ศ รักเพื่อน รักฝูง มีความจริงใจที่ดีให้กันเสมอ

เป็นผู้ให้ที่ดี ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ในบั้นปลายชีวิต

จะเป็นคนที่มีฐานะดี วงศ์ตระกูลจะมีชื่อเสียง เป็นที่นับหน้า

ถือตาของบุคคลทั่วไป ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบทำบุญสร้างกุศล

แล้วด้วยนั้น สิ่งที่คุณรอคอยจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกในไม่ช้า

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 7

อย่ าได้ปล่อยเวลาอันมีค่าไปให้กับผู้อื่นมากนัก เพราะเลข

7 นี้เป็นเลขแห่งการเดินทางเพื่อการค้าขาย จะต้องออกเดิน

ทาง จะต้องพูดคุยอยู่ตลอดเวลา แล้วจึงจะประสบความสำเร็จ

ให้ร ะ มั ด ร ะ วั งเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกี่ยวกับครอบครัว และมือ

ที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นไปแล้ว และปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดในชีวิตของคุณไ ม่ต้องเป็นกังวลหรือวิตกมากนัก

เพราะทุกอย่ างจะคลี่คลายได้เอง

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 6

เลขนี้แสดงถึงผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ผู้ที่ไม่ปล่อยวางอะไร

ที่มาขวางกั้น ผู้ที่ดื้ อรั้ น ผู้ที่อดทน แม้ว่าจะเจอความย ากลำ

บากมามากมายแค่ไหนก็ตาม คุณก็สามารถก้าวข้ามผ่านสิ่ง

เหล่านั้นไปได้อย่ างง่ายดาย ด้วยความที่เลขนี้เป็นเลขของ

คนที่มีความอดทน จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยความ

พย าย าม มุมานะบากบั่นของตัวเอง ผู้ใดได้เลขนี้ผู้ใหญ่จะ

รัก ผู้ใหญ่ใจเอ็นดู คอยสนับสนุนอยู่ห่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้

เอื้อนเอ่ยวาจาออกไป แต่เขานั้นจะคอยช่วยเหลือคุณใน

ย ามที่คุณมีปัญหา จะทำให้คุณนั้นสามารถรอดพ้นอุปสรรคต่าง ๆไปได้ด้วยดี

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 5

เลข 5 นี้แสดงถึงเลขแห่งเวทมนตร์ เ ส น่หา กับทุกเ พ ศ

มีความหยิ่งทะนงในตัวเองสูง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย ๆ

หากแม้ว่าจะไม่มีทางออก คุณก็จะไม่ยอมเป็นเบี้ ยล่างของ

ใครโดยเด็ ดข าด ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่น

มามาก เป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดี แต่พอมีเรื่องทุ กข์ร้อนใจ

ของตัวเอง กลับกลายเป็นแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้เลย

เลข 5 เป็นเลขที่มี ดวงในเรื่องของการทำงานเป็น การทำ

งานส่วนตัว การค้าขาย บุตรธิดา บริวาร สิ่งเหล่านี้จะดีและ

ส่งผลให้ตัวคุณและคนรอบข้างมีความสุข

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 4

เลขนี้เป็นตัวเลขแห่งจักรพรรดิ จะมีคนคอยห่วงใย คอยดูแล

คอยเอาใจใส่ ทะนุถนอม แต่ก่อนที่จะก้าวเข้ามาถึงจุดนี้ได้นั้น

คุณจะต้องเจอจุดที่เหนื่ อยย ากลำบากมามากพอสมควร เรียก

ได้ว่าคุณเปรียบเสมือนแม่ทัพใหญ่ ที่เจออุปสรรคมามากมาย

สุดท้ายแล้ว คุณจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจบาทใหญ่ในอนาคต

หมายเลข 4 เป็นหมายเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความ

เจริญก้าวหน้าทางการงานและการเงิน ความท้าทาย ถ้าหากว่า

คุณอย ากจะประสบความสำเร็จโดยเร็ว จะต้องกล้าที่จะแสดง

ออกและตัดสินใจอย่ างเด็ ดเดี่ยว ด้วยความมีระเบียบวินัย ด้วย

ความที่รู้จริง ได้เลขนี้จะมีคนมาขอสวามิภักดิ์จะมีคนภักดี ไม่

ต้องเป็นห่วงอะไร มีคนคอยสรรเสริญ คอยช่วยเหลือ

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 3

เลขนี้แสดงถึงความสุขใจ จะมีปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่ผ่านเข้ามา

จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจ อาทิตยาคุณไม่เข้มแข็งพอก็จะ

ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความทุ กข์นี้ไปได้ คุณจะต้องเอาใจใส่

ในเรื่องของคู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม ให้ ร ะ มั ด ร ะ

วั ง บุคคลที่สาม จะมาทำให้ครอบครัวแต กแยก หมายเลข 3 นี้

เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ไม่ควรลงทุนธุรกิจกับคนที่ไม่รู้จัก หรือ

ธุรกิจที่ให้ผลประกอบการมากเกินกว่าเหตุ เพราะเลขนี้เป็นเลขที่

โดนหลอกง่ายๆ ให้ระวังให้ดีที่สุด คนที่ได้หมายเลข 3 นี้เป็นเลข

แห่งการให้เพียงอย่ างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ผลลัพธ์

ที่คุณได้สร้างไว้มันจะปรากฏในภายหลัง

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 2

เลขนี้แสดงถึงความอบอุ่น ความเป็นมิตรไมตรี บริวาร ผองเพื่อน

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างไม่เด็ ดขาดกับบางสิ่งบางอย่ าง ไม่ชอบ

การอยู่คนเดียว หากคิดจะลงทุนทำธุรกิจควรลงทุนร่วมกับผู้อื่น

ไม่ควรทำคนเดียวเพราะจะทำให้เสี ยผลประโยชน์ คุณมักจะเป็น

ที่ต้องตาต้องใจ มีเสน่ห์กับเ พ ศ ตรงข้าม เป็นที่รักของเพื่อนฝูง

แต่บางครั้งการมีเสน่ห์ของคุณนั้น ก็อาจจะทำให้คนอื่นมองว่า

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้ แต่หากใครได้รู้จักคุณจริง ๆ แล้ว

จะรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่คนประเภทนั้น

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 1

เลข 1 นี้แสดงถึงความเด็ ดเดี่ ยว ความกล้าหาญในการแสดง

ออก ความเป็นผู้นำ หน้าที่การงานจำพวกแนวน่าจะเหมาะสม

กับคุณที่สุด เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ให้คำปรึกษาได้ดี

จนในบางครั้งคุณอาจจะต้องเ ห นื่ อ ยกับการเข้าไปช่วยเหลือ

คนอื่น บางครั้งอาจจะต้องแบกรับความรู้สึกแทน คุณเป็นคนที่

หยิ่งในศักดิ์ศรี เป็นคนที่หย ามไม่ได้ ไม่ชอบการดูถูก หรือการ

ก้มหัวลดศักดิ์ศรีเพื่อใคร คุณเป็นคนที่ยอมหั กไม่ยอมงอ แต่ถ้า

ใครมาดีด้วยคุณก็จะดีกับไปแบบถึงที่สุด แต่ถ้าใคร ร้ า ย มาขอ

บอกเลยว่า เจอดีแน่ ๆ สำหรับความรักคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ

ให้ความรู้สึกคนข้างๆ ให้ความสำคัญกับความรักมากในระดับหนึ่ง

-บัตรลงท้ายด้วยเลข 0

เลข 0 เลขนี้เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่มี

เมตตาและคุณธรรมสูงมาก มีจิตใจดีมีความรับผิดชอบ และผู้อื่น

ฉลาด รอบคอบ ปราดเปรื่อง มีไหวพริบปฏิภาณอันยอดเยี่ยมเสมอ

เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลแถวหน้าที่เหมาะกับ

การเป็นผู้นำ ได้การยอมรับจากผู้อื่น แต่ให้ร ะมั ดร ะวั ง จุดอ่อน

ให้ดี นั่นก็คือ ในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป อย่ าง

เช่นในเรื่องของการให้ยืมเงิน เพราะสุดท้ายแล้วจะไม่ได้คืน อาจ

จะเสี ยเพื่อนดีๆไปเลยก็ได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …