Home ข้อคิดเตือนใจ 10 สิ่งที่ไม่ควรอวด แม้ตัวเองจะเก่ง จะมีความสุขแค่ไหน ก็ไม่จำเป็นต้องอวดใคร

10 สิ่งที่ไม่ควรอวด แม้ตัวเองจะเก่ง จะมีความสุขแค่ไหน ก็ไม่จำเป็นต้องอวดใคร

0 second read
0

1. อย่ าคิดอวดดี

คนหยิ่ งท ะน งในตัว คงไม่มีใครอย ากอยู่ใกล้

หรืออย ากช่วยเหลือเมื่อลำบ ากหรอกหรอกนะ

บางครั้งอาจไร้คนเหลียวแล ทางที่ดีนั้น เราควร

รู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตนไว้ก่อน แบบนี้ใคร ๆ ก็รัก

2. อย่ าอวดว่าตัวเองมีความรู้ ความสามารถ

ถ้าหากยังไม่รู้จริง อย่ าได้บอกว่าตนรู้เพื่อให้ดูเท่

เพราะสุดท้ายแล้วนั้น จะกลายเป็นคนโ ง่ ที่ใคร ๆ

เขาไม่อย ากอยู่ใกล้เราเลย

3. อย่ าอวดว่ามีความสุขแค่ไหน

เพราะคนที่เขามีความสุขจริง ๆ จะไม่คอยเที่ยว

โอ้อวดใครๆ ว่าตัวเองนั้นมีความสุขอะไรมากแค่

ไหนเลย เขาแค่ใช้ชีวิตปกติไปวัน ๆ ก็พอ ไม่ได้

ต้องโชว์ใครว่าตนนั้นมีชีวิตเพอร์เฟคต์ขนาดไหน

แบบนั้นไม่ใช่คนมีความสุขหรอก แต่คือคนมีป ม

ด้ อ ยต่างหาก เข้าใจนะ

4. อย่ าอวดว่าผลงานตัวเองดี

หากงานเราดีดี ไม่จำเป็นต้องไปโอ้อวดใครเลย

เดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเห็น เขาก็จะชื่นชมเราเอง

การที่พูดถึงผลงานตัวเองอย่ า งภูมิใจได้ แต่ไม่

ใช่พย าย ามเหนือกว่าคนอื่น ด้วยการทำให้เขา

ต่ำลง แบบนี้ก็ไม่ดีเลยนะ

5. อย่ า อวดว่าตัวเองเก่งเหนือใครๆ 

เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง เหนือฟ้ายัง

มีฟ้า และเราเองก็ไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลก ยังมีคน

ที่เขาเก่งกว่าเราอีกมากมาย ในเรื่องนี้เราต้องยอม

รับและมันจะมีคนบางประเภทที่ไม่เก่งและอิจฉาอยู่

จงให้ระวั งหากยังอวดเก่งเช่นนี้ ชีวิตจะไม่พัฒนา

ไปไหนนะ และอาจไม่มีที่ยืนเพราะไม่มีใครอย าก

คบหาด้วยนั่นเอง

6. อย่ าอวดว่าตนมั่งมี

เพราะคนที่เขารวย หรือคนมั่งมีจริงๆ เขาไม่เคย

ต้องวิ่งวุ่นเพื่อไปอวดว่าตัวเองนั้นมี คนไม่มีต้อง

ดิ้นร น หาโน่นหานี่มาเพื่อไว้อวดคนอื่น แบบนี้

ก็ไม่ใช่อะไรที่ดีหรอกนะ ทางที่ดี เราควรใช้ชีวิต

ของเราไปดีกว่า และแม้ว่ารวยแล้วอวดรวยก็หมด

ตัวได้ แต่ถ้ายิ่งจนแล้วอวดก็ยิ่งถังแ ต ก อย่ าไป

อวดใครเขาจะดีกว่านะ

7. อย่ าอวดว่าตัวเองเด่นกว่าใคร

การที่จะรู้สึกว่าตัวเองเก่งนั้นก็ไม่แปลก และจงจำ

ไว้ว่าไม่มีใครอย ากด้ อ ยกว่าใคร หากรู้ตัวว่าเด่น

ให้ยกย่องคนอื่นให้เขารู้สึกเท่าเที ย มกับเรา รู็ว่า

ไม่น้อยหน้ากัน และอย่ าคิดชิงดีชิงเด่นกับใคร

8. อย่ า อวดว่าตัวเองประสบความสำเร็จ

เพราะว่าชีวิตคนเรานั้น ไม่ว่าใครชีวิตก็มีขึ้นมีลง

ทุกคนมีจังหวะชีวิตกันทั้งนั้น อย่ าหลงระเริงเมื่อ

ตัวเองประสบความสำเร็จ พอขาลงจะได้ไม่ถูกซ้ำ

เติม ยิ่งสำเร็จก็ยิ่งต้องถ่อมตนนะ มันถึงจะมีคนรัก

คนอย ากเป็นมิตรด้วย

9. อย่ าอวดว่าตนฉลาด

คนฉลาดจริงๆ เขาจะไม่คุยโว โอ้อวดใคร เขาจะ

เน้นฟังมากกว่าพูดจะไม่อวดให้ดูโ ง่ แต่ส่วนมาก

เขาจะแก ล้ ง โ ง่เพื่อให้ดูฉลาด และไม่ชอบทำ

ให้คนอื่นห มั่ นไ ส้ จำไว้นะ

10. อย่ าอวดความลั บในเรื่องที่ไม่ควรบอกใคร

เพราะไม่ว่ารู้จักใครก็รู้หน้าไม่รู้ใจ คุยถูกคอไม่ได้

แปลว่าเป็นมิตรเสมอไป อย่ าเที่ยวพูดเรื่องส่วนตัว

หรือความลั บกับใครๆ คนเราหาคนที่ไว้ใจได้ไม่กี่

คนหรอกในชีวิตนี้ และเราควรเก็บความลั บไว้กับ

พวกเขาแค่นั้น ก็พอแล้ว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …