Home ข้อคิดเตือนใจ 10 วิธี พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์ และเป็นที่น่าสนใจของคนอื่นๆ

10 วิธี พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์ และเป็นที่น่าสนใจของคนอื่นๆ

0 second read
0

1. รู้จักเล่าเรื่องราว

การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เป็นอะไรที่ทรงพลังมาก เพราะมันจะทำให้

เราตื่นตัวตลอดเวลา ทำให้การพรีเซนต์ของเราดูน่าสนใจมากขึ้น

น่าเชื่อถือมากขึ้น และอาจจะทำให้เราผ่านการสัมภาษณ์นั้นไปได้

อย่ างราบรื่นเลย ความลับในการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีนั้น คือให้ใช้

คำว่า “ แต่ ” มาประกอบในการเล่าเรื่อง เชื่อว่าทุกๆคนมีเรื่องราว

ดี ๆ อย่ างน้อยหนึ่งเรื่องให้เล่าอยู่แล้วแหละ แต่มันจะดีมากเลย

ถ้าเราเตรียมเรื่องไว้ในหัว อย่ างน้อยสามเรื่องสำหรับสถานการณ์

ที่แต กต่างกันออกไป เราก็สามารถใช้เรื่องพวกนี้เป็นตัวดึงดูดความ

สนใจและให้คนฟังคล้อยตามไป ในสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ได้เลยนะ

2. อย่ าติด เ อ่ อ อ่า

การที่คุณพูด คือ / เอ่อ / แบบว่า ในระหว่างประโยคนั้น มันไม่ทำ

ให้การพูดของคุณดูดีขึ้นเลย จงเอาคำพวกนั้นออกไปเสี ยเถอะ

แล้วประโยคของคุณจะฟังดูน่าเชื่อถือและมั่นใจมากขึ้นด้วย วิธี

ที่จะลดการพูดคำพวกนี้ก็คือ ตั้งสติและลองนับดูว่าเราพูดมันบ่อย

แค่ไหน หรืออาจจะลองเอามือออกจากกระเป๋าทำตัวตามสบาย

และหยุดทำสมาธิก่อนที่จะพูดก็ดีนะ ความเงียบระหว่างประโยค

มัน ไม่ แ ย่ อย่างที่คิดหรอกนะ

3. ปรับตัวไปตามผู้ฟัง

การสื่อสารที่ดีที่สุด คือปรับวิธีการพูดไปตามผู้ฟัง คุณอาจจะมีสไตล์

ในการสื่อสารมากมายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ต้องพูดกับเพื่อน

ร่วมงาน หัวหน้า แฟน เด็ ก หรือผู้สูงอายุ พย ายามนึกถึงผู้ฟังของเรา

อยู่เสมอ เวลาที่เราต้องการจะสื่อสารอะไรกับเขา แน่นอนว่าอย่ าพูด

กับแฟนเหมือนกับที่พูดกับหัวหน้า ไม่อย่างงั้นแ ย่แน่ๆ

4.ตัดอะไรที่รบกวนความสนใจออกไป

มันค่อนข้างจะดูไม่ดีนะที่เราเล่นมือถือตลอดเวลา ในขณะที่กำลัง

อยู่กับเพื่อน ๆ จริงๆแล้วเราควรจะคุยกับพวกเขามากกว่า ก็เข้าใจ

แหละว่าเราไม่สามารถจะกำจัดสิ่งรบกวนหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ

พวกนี้ออกไปได้หมด แต่การหยุดใช้มันซักแป๊บนึง ก็จะทำให้ความ

สามารถในการสื่อสารกับคนอื่นดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดเลย ร ะ วั ง

เอาไว้ด้วย ถ้าเราไม่สนใจฟังที่คนอื่นพูด พวกเขาก็จะมองว่าเรา

เป็นคนห ยิ่ งและไม่ฉลาด ซึ่งอาจจะเป็นคนแบบนั้นจริง ๆ ก็ได้

5. พูดสั้นๆ แต่ก็เจาะจงด้วย

เวลาสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด ทางที่ดีนั้นควรจะมีที่มาที่ไป

หรือเหตุผล ใจความ และประโยคปิดท้ายที่ดีด้วย เพื่อที่ข้อความ

ของเรานั้นจะได้สั้น กระชับและไม่มีอะไรตกหล่น นอกจากนั้นแล้ว

เราควรจะสื่อสารให้ชัดเจน ได้ใจความ เห็นภาพถูกต้อง เ นื้ อ ความ

สอดคล้องกัน ครบถ้วนสมบูรณ์ และสุภาพนอบน้อมอีกด้วย

6. ฟังให้มาก

สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้ก็คือ ฟังให้เยอะ ๆ ให้ความสนใจกับสิ่งที่

คนอื่นกำลังพูดและไม่ขัดจังหวะเขา ถึงเราจะมีสไตล์ในการสื่อ

สารที่ไม่ตรงกัน แต่อย่ างน้อยเราก็จะเข้าใจในเรื่องเดียวกันนะ

และหวังว่าอีกฝ่ายจะฟังเราอย่ างตั้งใจเหมือนกับที่เราฟังเขา

7. นึกถึงความรู้สึกคนอื่น

การสื่อสารเป็นอะไรที่ไปสองทาง ถ้าคุณฝึกมองจากมุมมองของ

ฝั่งตรงข้ามเรา จะลดความกั งว ลและความย ากลำบากในการสื่อ

สารกับผู้อื่นไปได้เลย ตัวอย่ างเช่น ถ้าคุเราเข้าใจเวลาที่แฟนเรา

บอกว่าเธอเหนื่อยเกินกว่าที่จะคุยกันว่าจริง ๆ แล้วมันหมายความว่า

เธออย ากคุยกับเรา แปลว่าเราก็มาถูกทางแล้ว การนึกถึงความรู้สึก

คนอื่นจะทำให้เราเข้าใจข้อความของฝั่งตรงข้ามที่ต้องการสื่อกับ

เราได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าบางอย่ างเค้าจะไม่ได้พูดมันออกมาก็ตาม และ

พอเราเข้าใจก็จะสามารถโต้ตอบได้อย่ างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

8. ร ะ วั งภาษาก ายของเราไว้ให้ดี

หากเราบอกเพื่อนของเราว่าเราพร้อมที่จะคุยกับเขา แต่ก็กำลังกอด

อกอยู่ เราบอกว่าเรากำลังฟังที่เขาพูดนะ แต่ตาก็ยังมองโทรศัพท์อยู่

พอจะนึกภาพออกหรือยัง? ฉะนั้น ภาษากสยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ

ภมันมักจะบอกอะไรได้มากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เราสบตาเขา

หรือท่าทางของเราในตอนที่สัมภาษณ์ เรากำลังสื่อสาร อยู่ตลอดเวลา

แม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตาม

9. มีสคริปอยู่ในหัวสำหรับการพูดคุยต่างๆ

ทั้งแบบกึ่งทางการ หรือการพูดเนื่องในโอกาสต่างๆ การพูดแบบ

กึ่งทางการเป็นศาสตร์ที่มีคนแค่ไม่กี่คนสามารถทำได้ ถ้าเราไม่ใช่

คนพวกนั้น เราควรจะวางแผนไว้ล่วงหน้าให้ดี เพราะการพูดติด ๆ

ขัด ๆ เวลาที่ต้องคุยกับคนที่เราไม่คุ้นเคยนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วการพูดถึงครอบครัว หน้าที่การงาน กิจก ร ร ม

ยามว่างหรือความฝันของเรา จะเป็นหัวข้อที่ดีในการสนทนาเพราะ

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราและคู่สนทนาของเราได้รู้จักกันมากขึ้น

และมันก็ง่ายขึ้นที่จะหาเรื่องคุยอื่นๆที่คุณทั้งคู่สนใจต่อไปนั่นเอง

10. คอยถามคำถาม และทวนในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเสมอ

เชื่อเราทุกคนเคยนั่งใจลอยเวลาที่คนอื่นพูดอยู่ หรือได้ยินอะไรผิด ๆ

การถามคำถามและทวนในสิ่งที่อีกฝ่ายพึ่งพูดถึงไป จะแสดงให้เห็นว่า

เราได้ใส่ใจกับสิ่งที่เขาพูด และช่วยให้เราได้เข้าใจในบางอย่ างที่เรา

อาจจะเข้าใจผิด นอกจากนั้นมันยังช่วยในการพูดแบบกึ่งทางการและ

ช่วยเติมเต็มความเงียบในบทสนทนาได้อีกด้วยนะ แทนที่จะเปิดการ

สนทนาด้วยลมฟ้าอากาศ ลองถามคู่สนทนาของคุณดูว่า หน้าร้อนนี้

มีแพลนไปไหนรึเปล่า หรือช่วงนี้ได้ดูหนังอะไรบ้างไหม แล้วก็ต่อยอด

จากคำตอบเหล่านั้นดีกว่า เราควรจะเป็นคนที่ให้ความสนใจคนอื่น

มากกว่าทำตัวเป็นคนที่น่าสนใจซะเองนะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …