Home ข้อคิดเตือนใจ 6 สิ่ง ที่ทำให้คุณมีแต่จนกับจน หลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆ ไม่ได้

6 สิ่ง ที่ทำให้คุณมีแต่จนกับจน หลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆ ไม่ได้

0 second read
0

1. หลงของแบรนด์เนม

อย่ างปัจจุบันที่กระเป๋า เสื้อผ้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง

แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแบรนด์จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ

ก็จริง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้มากมายอะไร ก็ไม่ควรที่จะ

ซื้อมาใช้ และไม่ควรตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเงินเดือนออก เพราะว่า

เดือนนั้นๆ จะทำให้คุณต้องหยิบเงินสำรองมาใช้ก็ได้ และเงินเก็บ

ที่คุณออมไว้ ก็ลดลงตามไปด้วย

2. อย ากได้นั่นอย ากได้นี่ ฟุ่มเฟือย

ทั้งๆ ที่ของบางอย่ างไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอะไรเลย หรือบางสิ่งที่คุณ

นั้นมีอยู่แล้ว กลับซื้อมาเพิ่มซะงั้น พอถึงสิ้นเดือนแทนที่คุณจะหั ก

เงินออกสำหรับออม แต่กลับนำเงินออมไปซื้อสิ่งของที่คุณอย าก

ได้ ไม่มีความยับยั่งชั่งใจอะไรเลย

3. ก่อหนี้บัตรเครดิต

เพราะการมีบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ให้ทั้งคุณและให้โท ษพอ ๆ กัน

ถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายที่คุณใช้ในแต่ละเดือนนั้นได้

การใช้บัตรจนเต็มวงเงินในแต่ละเดือน มันจะทำให้เกิดภาระมากมาย

จนท้ายที่สุดคุณเลือกชำระแบบขั้นตํ่าแล้วก็นำไปสู่การเป็นหนี้ในที่สุด

4. ชอบสร้างหนี้

ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้าหรืออะไรก็ตามที่สามารถที่จะผ่อนมันได้

คุณผ่อนหมดทั้งที่รายได้ของคุณก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แล้วเมื่อ

หักค่าผ่อนต่างๆ เมื่อรายได้คุณยังไม่พร้อมต่อการสร้างหนี้ ดังนั้นคุณ

ควรคิดให้ดีว่าควรหลีกเลี่ยงที่จะเป็นลูกค้าเงินผ่อนดีไหม

5. ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน

เพราะว่าคุณเคยวางแผนด้านการเงินที่ชัดเจนไว้เลย โดยเฉพาะ

แผนการออมเงิน ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าในแต่ละเดือนนั้น

จะออมเงินเท่าไหร่ หรือแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า ในแต่

ละเดือนจะออมแค่ไหน แต่พอถึงสิ้นเดือนนั้น ๆ ก็นำเงินในส่วนนั้น

ไปใช้จนหมด แทนที่จะนำเงินนั้นไปออมเพื่ออนาคต

6. ไม่มีวินัย สำหรับการออม

เมื่อคุณข าดเป้าหมายที่ชัดเจน การออมเงินก็จะไม่เกิดขึ้นได้เลย

ถ้าไม่มีวินัยและความเสมอต้นเสมอปลาย และเมื่อคุณไม่มีวินัยใน

การออมเงิน คุ ก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้

เพราะจะทำอะไรก็ไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …