Home ข้อคิดเตือนใจ 3 วิธีจัดการหนี้สินให้หมดไป แบบมนุษย์เงินเดือนทำกัน

3 วิธีจัดการหนี้สินให้หมดไป แบบมนุษย์เงินเดือนทำกัน

3 second read
0

1. แยกให้ได้ว่าอันไหนหนี้ดี หนี้เสี ย

-หนี้ดี คือ หนี้ที่ทำให้เกิดรายได้

-หนี้เสี ย คือ หนี้ที่ทำให้เกิดแต่รายจ่าย

โดยหนี้ดีนั้น เราสามารถเป็นได้ เพราะก่อให้เกิดรายได้นั่นเอง

ตัวอย่ างหนี้ดี เช่น การเป็นหนี้เพื่อซื้อคอนโด จากนั้นก็นำคอนโด

มาปล่อยเช่าโดย ค่าเช่าให้เรากำหนดไว้ให้เกินกว่าค่างวดผ่อ นใน

แต่ละเดือน เพี่อที่เราจะได้ไม่ขาดทุน เป็นต้น แต่แนะนำว่า อย่ าให้

เกินตัว เพราะจะกลายเป็นหนี้เสี ยเอาได้

2.จ่ายหนี้เก่า ไม่เพิ่มหนี้ใหม่

วิธีปลดหนี้แบบพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือ จ่ายหนี้เก่า ไม่เพิ่มหนี้ใหม่

วิธีนี้เริ่มโดยที่เราต้องไม่ก่อหนี้ใหม่ ในระหว่างที่เรายังจ่ายหนี้เก่า

ไม่หมด ซึ่งจริง ๆ แล้ว ต่อให้เราใช้หนี้หมดแล้ว เราก็ไม่ควรเป็น

หนี้ใหม่อีก เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะวนมาในวัฏจักรชีวิตแบบเดิมๆ

อีก เช่น ใช้จ่ายเกินตัว เป็นหนี้ หาเงิน หาวิธีปลดหนี้ ทำตามอย่ าง

เคร่งครัด ใช้ชีวิตอย่ างลำบากปลดหนี้ได้ ใช้จ่ายเกินตัววนอยู่แบบ

นี้ไปเรื่อยๆ เป็นต้น ซึ่งที่ยกตัวอย่างมานั้นยังดีที่สามารถปลดหนี้ได้

แต่บางคนอย่ าว่าแต่หลุดออกและต้องวนกลับมาใหม่เลย แค่จะ

ออกยังทำไม่ได้เลยเพราะไม่สามารถปลดหนี้ได้นั่นเอ ง ทางที่ดีนั้น

เราต้องเรียงลำดับความสำคัญ ของหนี้ให้ชัดเจนด้วย โดยเรียงจาก

หนี้ที่มีด อกเบี้ ยที่มากสุด ไปหาน้อยสุด ให้เรารีบจ่ายหนี้ที่มีด อก

เบี้ยมากที่สุดให้หมดให้ไวที่สุดก่อน เพี่อที่จะได้ลดภาระการจ่าย

ด อกเบี้ยของเราลง จากนั้นจึงรีบจ่ายส่วนที่เหลือให้หมดให้เร็วที่สุด

และ ก็มีข้อปฏิบัติง่าย ๆที่นิยมทำกันเพื่อให้ปลดหนีได้ไวๆ มาฝากด้วย

-ลดปาร์ตี้ การลดปาร์ตี้ สังสรรค์ต่างๆ ลงอย่ างมาก โดยอาจจะไป

บ้างก็ได้ แต่ต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนว่าใช้ได้ไม่เกิน

เท่าไหร่ต่อการไปครั้งนั้นๆ แต่ทางที่ดีหากยังเป็นหนี้การที่เราไม่ไป

ปาร์ตี้เลยอาจจะดีที่สุด เพราะเก็บเงินไว้ใช้หนี้ให้หมดให้เร็วที่สุด

-ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน รายจ่ายในชีวิตประจำวันก็เป็น

อีกหนึ่งอย่าง ที่เราจำเป็นต้องลดลงเมื่อเราเป็นหนี้ เพราะหากเรา

ยังใช้จ่ายแบบเดิมๆ ก็คงจะพ้นสภาพหนี้ไปได้ย าก เริ่มต้นด้วยการ

วางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้าง และสามารถปรับลดอะไร

ได้บ้าง โดยไม่กระทบการใช้ชีวิตมากนัก

-หยุดใช้บัตรเครดิต การใช้บัตรเครดิตต้องเข้าใจไว้เสมอว่าคือ

การก่อหนี้ ให้กับเรา เพราะเมื่อเราใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็เหมือน

ว่าเราหยิบยืมเงินของคนอื่นมาใช้ก่อน หากถึงกำหนดแล้วเราใช้คืน

ไม่ทัน เราก็ต้องเสียด อ กเ บี้ ย ดังนั้น ทางที่ดีหยุดใช้ไปก่อนจะดีที่สุด

– หารายได้พิเศษ เพราะการหารายได้พิเศษจะช่วยให้เรามีรายรับ

เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

3.โบนัสปลายปี ความหวังประจำปีสำหรับการปลดหนี้

ความหวังของเหล่า“มนุษย์เงินเดือน” ก็คือ โบนัสปลายปี นี่แหล่ะ

เหนื่อยกับงานมาทั้งปีก็ขอชื่นชมให้หายเหนื่อยหน่อยละ ซึ่งโบนัส

ปลายปีถือว่าเป็นเงินก้อนสำคัญที่จะช่วยให้ ปลดหนี้ไปได้ โดยเมื่อ

เราได้รับเงินมาก็อย่ าพึ่งรีบใช้ให้จัดการวางแผนซะก่อนว่า เราจะ

ปลดหนี้เท่าไหร่และเหลือให้รางวัลกับตัวเองเท่าไหร่ แต่ต้องระลึก

ไว้เสมอนะ ว่ายิ่งหมดหนี้ไวเราก็ยิ่งสบายเร็วเท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …