Home ข้อคิดเตือนใจ 4 เรื่องที่ธนาคารไม่เคยบอก เมื่อเรานำเงินไปฝาก และเราควรจะรู้ไว้

4 เรื่องที่ธนาคารไม่เคยบอก เมื่อเรานำเงินไปฝาก และเราควรจะรู้ไว้

0 second read
4

1. ยิ่งฝากนาน เงินยิ่งหาย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากเงินกับธนาคารเงินต้นไม่หาย แถมยังได้ดอ กเบี้ยด้วย

เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะเงินต้นไม่หายก็จริง แต่มูลค่าของเงิน

นั้นจะลดลงตลอดเวลา เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง ก็คือ ภาวะที่ราคาของ

สินค้าต่าง ๆ สูงขึ้น ทำให้มีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลง หรือสรุปง่าย ๆ

ก็คือ มีเงินเท่าเดิม แต่มูลค่าของเงินลดลงนั่นเอง

2. เสี ยโอกาสในการให้เงินทำงานแทนเรา

ข้อดีของการฝากเงิน ก็คือ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

และในย า มฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที ไม่รวมเงินฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ แต่การฝาก

เงินมากเกินความจำเป็น ก็ทำให้เราเสี ยโอกาสที่จะนำเงินส่วนเกินไปลงทุนสร้าง

ผลตอบที่ดีให้กับเราในอนาคต หลายคนกังวลว่าการลงทุนมีความไม่แน่นอนและ

อาจขาดทุนได้ แต่จากสถิติพบว่า การลงทุนในระยะเวลาที่ย าวนานขึ้น โอกาสที่

จะข า ดทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาลงทุน

นานขึ้น โอกาสขา ดทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วย และเงินสามารถทำงานสร้างร าย

ได้แทนเราได้นานขึ้นด้วย

3. มีความเสี่ย งที่จะไม่ได้เงินคืน หากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝากเงินไว้กับธนาคาร ไม่ต้องกลัวเงินต้นห า ย แต่ในความเป็นจริงนั้น

ถ้าแบงค์เกิดเจ๊งขึ้นมาอย่ า งเช่นในปี 40 เราจะเอาเงินคืนได้จากใครหล่ะ และมี

หลายคนบอกว่า ก็มีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเงินฝากอยู่นิ ถึงยังไงก็ยังได้เงิน

คืนทั้งหมด แบบนั้นมันก็ใช่แหละถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ ณ ปัจจุบัน พระราชกฤษฎีกา

คุ้มครองเงินฝากไม่ได้คุ้มครองเงินเต็มจำนวนอีกต่อไป โดยวงเงินคุ้มครองนั้นจะ

ค่อยๆ ลดลง จากข้อมูลข้างต้น ซึ่งนั่นก็แปลว่า เงินต้นเราไม่ได้ปลอ ดภั ย 100%

แบบที่เราคิดอีกต่อไป ดังนั้นเราควรจัดสรรเงินให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิต

ประจำวัน เงินสำรองในย า มฉุ กเฉิ น และการลงทุน เพื่อให้เงินสามารถทำงาน

เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้เราในอนาคตได้

4.ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคนต่างก็มีความฝันของตัวเองกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณก่อนกำหนด

ออกเที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่โต ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ ความฝันเหล่านี้

จะเป็นจริงได้ แต่ก็จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากมายด้วยเช่นกัน และหลายคนคิดว่า

จะพ ย า ย า ม เก็บเ งิ นให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเอาเงินเก็บนั้นไปทำฝันให้เป็นจริง

แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้ความฝันเป็นจริงได้ย า กมาก หรือไม่มีวันเป็นจริงได้เลย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …