Home ข้อคิดเตือนใจ รวยได้ด้วยแนวคิด 10 ข้อ ทำได้เกินครึ่ง ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้

รวยได้ด้วยแนวคิด 10 ข้อ ทำได้เกินครึ่ง ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้

0 second read
0

1.อย่ ามีข้ออ้าง

หากคุณหาแต่ข้ออ้าง หรือมัวแต่หาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้น ๆ เลย

นั่นคือคุณไม่พ ย ายามที่จะหาหนทาง ทั้ง ๆ ที่คุณก็รู้ว่าตัวคุณ

เองนั้นสามารถทำได้ และต้องทำมันให้ได้ด้วย เพราะคนที่เขา

ประสบความสำเร็จในชีวิตเขานั้น เขาจะไม่มีวันคิดแบบนี้หรอกนะ

2.อย่ าขี้เกียจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ นั่นก็คือ

ความขี้เกียจ เราจงสบัดความขี้เกียจที่อยู่ในตัวออกไปให้หลุด

พ้นให้หมด เพราะถ้าหากเราไม่มีความขี้เกียจนี้แล้ว การใช้ชีวิต

ของเราและการวางเป้าหมายในชีวิตจะชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณ

ยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่

มันก็คุ้มค่ามาก ๆ เลยนะ

3.อย่ าปิดกั้นตัวเอง

การปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเข้าหาผู้คน ไม่ยอมเข้าพบปะสังคมนั้น

ก็เหมือนกับคุณไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มีนั่นแหละ จงจำไว้นะว่าคุณ

จะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ

ในชีวิตได้ เพราะจะไม่มีแรงกร ะตุ้ น และแรงสนับสนุนนั่นเอง

4.อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอมต่อสู้กับชีวิต

ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการมีงานที่ดี มีราย

ได้ที่มั่นคง หากคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ นั่นหมายความว่า

ชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้

5.อย่ าเสี ยความเป็นตัวเอง

การพย ายามเอาใจใส่ทุกคน หรือคอยทำให้ทุกคนพึงพอใจ

ในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเราเป็นนั้นคือสิ่งที่ย ากมาก

จำไว้ว่า คุณไม่มีทางที่จะทำทุกอย่ างให้ถูกใจและเป็นไปได้

ตามที่งคนรอบข้างเขาต้องการได้หรอกนะ ทางที่ดี อย่ าเสี ย

ความเป็นตัวเองจะดีกว่า และกล้าที่จะลงมือทำตามสัญช าต

ญา ณของตัวเอง นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

6.อย่ าเอาแต่เพ้ อเจ้ อ

คนเราถ้ามัวแต่พูด แต่ไม่ยอมลงมือทำสักที สิ่งที่พูดไว้ก็เป็น

เพียงลมปาก หากเราลงมือทำแล้วก็จะได้เห็นเป้าหมายที่ชัด

เจนมากยิ่งขึ้น หากลงมือทำแล้วล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

7.อย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออก

มาจะต้องเกิดความสำเร็จตามที่เราตั้งหวังเอาไว้ แต่ความจริง

แล้ว ความสำเร็จไม่ได้ได้มาจากภายใน 1 ครั้งที่เราทำหรอกนะ

แต่ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อยครั้งที่

เราลงมือทำต่างหากหล่ะ

8.อย่ าลืมอนาคต

หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคต

ของคุณเลย คุณควรจำไว้ว่าหากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดี แต่ไม่มี

อนาคต ไม่มีการวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัวคุณเองจมปลักอยู่แต่งาน

9.อย่ าฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปหรอกนะ หาก

คุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติดลบ ที่มันเข้ามากระทบ

ภายในจิตใจของคุณ ก็จะทำให้ตัวคุณเกิดความกลั วและแคร์

ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเอง แคร์ในสิ่งที่คนอื่นมองนอก

จากตัวคุณมองตัวเอง การที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง นั่นคือ

สิ่งที่แย่ที่สุด จะเป็นสิ่งที่ทำลายคุณและอนาคตของคุณในที่สุด

10.อย่ ากลัวล้ มเหลว

หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้ มเหลว จะเสี ยเวลา

ชีวิต จะเสี ยเงินเสี ยทองในสิ่งที่ลงทุนไปแสดงว่าคุณกำลังคิดผิด

เพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย นั่นคือความล้ มเหลวอย่ าง

หนึ่งเลยก็ว่าได้ เราสังเกตดีๆ คนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้นมักจน

และชีวิตจะล้ มเหลวมากกว่าคนที่ลงมือทำนะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …