Home ข้อคิดเตือนใจ สอนลูกด้วย 8 วิธีนี้ เขาจะเชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย

สอนลูกด้วย 8 วิธีนี้ เขาจะเชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย

1 second read
0

1. สอนเขาด้วยการใช้เทคนิคที่เข้าใจง่าย

บางครั้งเด็ กอาจจะยังฟังประโยคย าวๆ หรือหลายคำสั่งพร้อมกัน

ไม่เข้าใจ สิ่งที่ควรทำนั้น ให้ใช้เทคนิคสอนให้ลูกจำง่ายขึ้น ยกตัว

อย่ างเช่น มีมือเอาไว้ช่วยเหลือ ไม่ใช่เพื่อเอาไว้ตี หรือ พูดให้ตื่น

เต้นเร้าใจ เช่น วันนี้ทำอะไรที่โรงเรียนบ้ าง ให้เปลี่ยนมาเป็นถามว่า

ไหน เล่าให้ฟังหน่อย วันนี้ทำอะไรสนุกสุด และควรหลีกเลี่ยงคำว่า

ไม่ หรือ ห้าม เพราะทำให้เขาไม่อย ากทำตาม เช่น ห้ามดื้อ ก็ควร

เปลี่ยนเป็น แม่ชอบลูกตอนที่เชื่อฟังแม่ที่สุดเลย เป็นต้น

2. สอนเขาด้วยคำพูด น้ำเสียงและสายตาแห่งความรัก

เมื่อไรก็ตามที่ลูกทำผิดหรือไม่ทำตามสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอก

คุณอาจจะอดไม่ได้ที่จะต ะค อกด้วยคำพูดแรงๆ และไม่สนใจ

ฟังในสิ่งที่เขาอย ากจะอธิบายให้ฟัง การขึ้นเสียงหรือตะคอก

นั้นอาจทำให้ลูกสงบลงได้ก็จริง แต่ในอนาคตลูกก็จะทำผิดซ้ำ

อีกอยู่ดี สิ่งที่ควรทำก็คือ เริ่มจากดึงความสนใจของลูกด้วยการ

เรียกชื่อลูก แล้วใช้คำพูดง่ายๆ เพื่อให้เขาได้ทบทวนในสิ่งที่ทำ

ผิด และใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ไม่ดุดัน เช่น ถ้าหากลูกกำลัง

กินขนมอยู่และมีเศษขนมตกพื้น แทนที่พ่อแม่จะดุ ลองเปลี่ยน

เป็นบอกทางป้องกัน และแก้ปัญหาให้กับเขาแทน เช่น ขนมที่

หกลงพื้นแล้ว ลูกต้องเก็บไปทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยนะคะ

และคุณแม่คิดว่าลูกควรเอาจานมารอง เพื่อขนมจะได้ไม่หกลง

พื้นอีกต่อไป นอกจากคำพูดกับน้ำเสียงแล้ว ภาษากายก็มีส่วน

สำคัญในการช่วยให้ลูกรับฟังมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรย่อตัวให้

สูงเท่าลูก มองลูกด้วยสายตาแห่งรัก และตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกพูด

3. สอนด้วยการเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น

เด็ กในวัย 3-6 ขวบ มักจะลอกเลียนแบบพฤติกร รมของคนใกล้ชิด

โดยเขาจะแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนควรทำหรือไม่ควรทำ ทำให้ใน

หลายๆครั้งลูกเผลอลอกเลียนพฤติกร รมที่ไม่ดีของผู้ใหญ่ไป และ

เมื่อถูกตำหนิและต่อว่า เขาจึงไม่เข้าใจว่า ทำไมคุณพ่อคุณแม่ยัง

ทำได้เลย ทำไมเขาทำแบบนั้นบ้างไม่ได้หล่ะ? การทำให้ลูกเกิด

ความสงสัย โดยไม่ได้รับการอธิบายบ่อยครั้งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ

ให้ลูกเริ่มไม่อย ากที่จะเชื่อฟังพ่อแม่อีกต่อไป สิ่งที่ควรทำเลยก็คือ

ให้ลูกเรียนรู้จากการกระทำดีกว่าคำพูด ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็น

ตัวอย่ างให้ลูกเห็นมากกว่าการออกคำสั่งว่าลูกควรทำอะไร หรือห้าม

ว่าไม่ควรทำอะไรนั่นเอง

4. หาสาเหตุของการที่เขาไม่เชื่อฟังเรา

ถ้าลูกเป็นเด็ กที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอด แต่อาจมีบางครั้ง

ที่ไม่เชื่อฟังอาจเป็นเพราะกำลังโก รธ เศร้ าเสี ยใจ หรือต้องการให้

พ่อแม่เอาใจมากขึ้น เช่น มีน้องเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้ าน หรือ

ถูกแ ก ล้ง หรือ ล้อเลียนตอนที่โรงเรียน สิ่งที่ควรทำคือ พูดคุยและ

หาคำตอบสาเหตุที่ลูกไม่เชื่อฟัง และบอกรักลูกให้ลูกเชื่อมั่นว่ามีพ่อ

แม่อยู่ข้างๆ เสมอ นอกจากนี้ ควรสังเกตทัศนคติ วิธีคิดและการพูด

ของลูก เพื่อที่จะเข้าใจลูกมากขึ้นด้วย

5. ไม่ใช้อารมณ์หรือเพิกเฉยต่อความต้องการของเขา

เด็ กในวัย 2-3 ขวบ ยังไม่สามารถฟังและทำตามคำสั่งหลายอย่ าง

ได้ในเวลาเดียวกัน จนบางครั้งอาจทำให้พ่อแม่ใช้อารมณ์กับลูกหรือ

ไม่สนใจลูกเลย ทางที่ดีนั้น คอยจับสังเกตว่าลูกต้องการสื่อส า รอะไร

กับเรา อาจจะใช้วิธีการถามซ้ำๆ เพื่อยืนยันในสิ่งที่เขาทำ รวมถึงเมื่อ

เราต้องการให้เขาทำอะไร ก็พูดกับเขาให้ชัดเจน สั้นๆกระชับใจความ

6. สอนให้เขารู้จักใช้ความคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

สิ่งที่พ่อแม่ควรทำก็คือ ฝึกให้เขาใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ยกตัวอย่ างเช่น ไปเก็บของเล่นสิลูก เปลี่ยนมาเป็น ไหนลูกลองคิดสิว่า

หนูจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเก็บไว้ไหน นอกจากนี้ควรหากิจกร รมสนุกๆ ทำ

ร่วมกันกับลูก เมื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกทำไม่ถูกต้อง จะได้สอนลูกให้

คิดแก้ปัญหา และสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปได้ด้วย

7. สอนด้วยการมีข้อตกลงร่วมกัน

เชื่อว่าเด็ กทุกคนมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของตัวเอง มีบ่อยครั้งที่คุณพ่อ

คุณแม่ให้ลูกทำสิ่งที่ไม่ชอบนานจนลูกต่อต้าน สิ่งที่ควรทำคือ การให้ข้อ

เสนอแก่เขา เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน ลดการโต้เถี ยงหรือการชวนทะเลาะ

ลงได้ เช่น ถ้าลูกช่วยแม่เก็บเสื้อผ้าแม่จะเล่านิทาน ให้ฟัง เช่นนี้เป็นต้น

8. รับฟังสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเรา

บางครั้งสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิดก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปหรอกนะ เพราะว่า

เด็ กแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเอง สิ่งที่ควรทำคือ ให้ถามเขาให้รู้ว่า

เขากำลังคิดอะไรอยู่ ที่ทำแบบนั้นไปเพราะอะไร มีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่า

และจงตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกพูด การทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยให้ลูกนั้นผ่ อ นคลาย

ความกังวล และค่อยๆ เปลี่ยนความคิดของลูกให้ถูกต้องในภายหลัง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …