Home ข้อคิดเตือนใจ ก่อนอายุ 45 ปีนั้น จงทำ 13 สิ่งนี้ให้ได้ เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิต

ก่อนอายุ 45 ปีนั้น จงทำ 13 สิ่งนี้ให้ได้ เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิต

0 second read
1

1. เงินโบนัสนั้น เก็บไว้ให้ดี

เพราะว่ามันเป็นเงินก้อนที่า่มารถเอาไปลงทุ นได้

หากอย ากให้รางวั ลตัวเอง ก็ควรให้ปีละไม่เกิน 30

เปอร์เซ็นต์ของเงินโบนัส ส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไป

ลงทุ น ต่อยอดได้ในอนาคตนั่นเอง

2. เลือกทำงานที่ตนเองถนัดและทำได้ดี

การหาจุดยืนที่เหมาะสมตัวเองนั้น มันช่วยทำให้

เงินเดือน หรือตำแหน่ง เติบโตได้ไวและควรเลือก

ทำงานกับเจ้าน ายที่ฉลาดๆ เขาจะช่วยส่งเสริมให้

เราก้าวหน้าได้ไวเช่นเดียวกัน

3.ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากธนาคาร

ออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ซื้อพันธบั ตร ลงทุนหุ้ น

ทำประกันชีวิต ซื้อกองทุนรวม เป็นต้น

4. ใช้บั ตรเค รดิ ตลดค่าใช้จ่ายให้ตัวเอง

เราจงอย่ าใช้จ่ายจนเกินตัว สาเหตุที่แนะนำการ

จ่ายด้วยบัตรเครดิต ก็เพราะบางทีบัตรเครดิตนั้น

มีส่วนลดหรือคะแนนสะสมที่มากกว่าจ่ายเงินสด

ไม่ก็อาจได้เครดิตเงินคืนกลับมานั่นเอง

5. บันทึกการเติบโตของทรัพย์สิน ของร ายได้ในทุกๆ ปี

เพราะว่าการบันทึกนั้นจะช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่ อง

ว่าควรปรับปรุงส่วนไหน เพื่อใช้กำหนดแนวทางเพื่อ

นำไปสู่เป้าหมายได้ และให้เราได้รู้ถึงความเคลื่อน

ไหวต่างๆ ของการเงินว่าเป็นมาอย่ างไร

6. ลดค่าใช้จ่าย จากสิ่งที่ไม่จำเป็น

เช่น การทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้ านเพื่อลดด อกเบี้ ย

จากนั้นลองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่าใช้จ่ าย

ร ายเดือน หรือหากไม่จำเป็นก็ยกเลิกไปได้ แบบนี้

มันช่วยประหยัดได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ

7. หากเก็บเงินล้านแรกได้ ล้านต่อไปก็จะง่ายขึ้น

คนเราเมื่อได้เรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้องจน

สามารถมีล้านแรกได้ ล้านต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องย าก

สำหรับเขา เพราะเรามีพื้นฐานจากล้านแรกที่เรา

ทำได้แล้ว

8. หัดลงทุนเพื่อให้มีรายได้สม่ำเสมอ

เพราะว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นร ายได้

หลักก็ได้ เช่น ลงทุนในหุ้ นกองทุนรวม ตราสารหนี้

ลงทุนคอนโด แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนก็ต้อง

ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนว่าตัวเองนั้นจะรับความเสี่ ยง

ได้ในระดับไหน

9. หาความรู้ เรื่องการเงินอยู่เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือ จากอินเตอร์เน็ต เพราะว่า

ความรู้นั้นสามารถหาได้จากหลายช่องทางซึ่งมี

ช่องทางการเข้าถึงความรู้ได้อย่ างมากมาย ทำให้

เราสะดวก หาความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก

10. เริ่มออมเงินแม้อายุยังน้อย

ทุกอย่ างมันอยู่ที่การควบคุมความอย ากของได้

ของตนเอง มันอยู่ที่ตัวเรา เมื่อต้องการได้ของสัก

ชิ้น ให้ทยอยซื้อและอย่ าซื้ อทีเดียวแบบติดกัน

ถ้าจะซื้อของชิ้นใหญ่ ทางที่ดีนั้นควรเว้นช่วงห่าง

กันออกไปก่อน เพราะความต้องการของคนเรานั้น

มันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว

11. เรียนรู้จากการลงทุนที่ดคยผิดพล าดมาก่อน

เชื่อว่าทุกคนที่เคยลงทุนนั้นต้องเคยข าดทุนมาบ้าง

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ บางคนอาจเคยติดหุ้นวงในมา

เกือบสิบปี พอมาวันนี้ก็อาจจะเพิ่งข ายได้ก็มีถมเถไป

12. เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินคนอื่น

ในที่นี้หมายถึง การกู้เงินซื้อคอนโด เราก็อาจจะได้

กำไรมาจากเงินลงทุนน้อย เช่น ฉันลงทุนคอนโด

ย่านรัชดา ซื้ อไว้ เมื่อ 4 ก่อน ราคาประมาณ 1.8

ล้าน ใช้เงินตนเอง 2 แสน จากนั้นที่เหลือก็ไปกู้

ธนาคารมาผ่ อนจ่ายเดือนละหมื่นกว่า แล้วปล่อย

เช่ามาตลอดได้มาถึงตอนนี้ปัจจุบันที่เขาขา ยกัน

ในเว็บ ก็จะราค าประมาณ 2.8 ล้าน ถ้าขา ยไปจะ

ได้กำไรประมาณ 1 ล้านบาท และได้กำไรจากส่วน

ต่างค่าเช่ากับยอดผ่อนอีกด้วย

13. นำเฉพาะเงินเย็นไปลงทุ น

จำไว้เลยว่าการลงทุ นมีความเสี่ ยงเสมอ เราควร

ศึกษาให้ดีก่อนการลงทุ น และต้องใช้เวลาและ

มีโอกาสข าดทุนได้ ถ้าข าดทุนจริงเราจะได้ไม่

เดือดร้อ น เราควรกำหนดเงินสดขั้นต่ำไว้ใช้จ่าย

และส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุ น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …