Home ข้อคิดเตือนใจ 10 แนวคิด เก็บไว้สอนลูก เพื่อให้เขาได้ดี อนาคตไม่ลำบาก

10 แนวคิด เก็บไว้สอนลูก เพื่อให้เขาได้ดี อนาคตไม่ลำบาก

0 second read
1

1.อย่ าคาดหวังในตัวเขามาก

ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอย่ างนั้น อย่ างนี้

อย่ าเอาความหวังมาไว้บนไหล่ลูก อย่ าสร้าง

ภาระให้เขาเพราะความหวังเดียวที่ควรมีต่อลูก

คือ ให้เขาสามารถดำรงชีพได้อย่ างมีความสุข

ให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่คอยประคอง

2.ลูกเราไม่ต้องเรียนเก่งเสมอไป

อย่ ากดดันให้เขาต้องเรียนเก่ง เรียนดีเหมือนใคร

เพียงสอนให้ลูกรู้จักเรียนรู้ การอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง

นี่แหละ เป็นมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

3. ลูกเรานั้นอาจไม่ได้สวย หล่อเหมือนใคร

แต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เชื่อว่าเรามีไม่น้อยกว่า

พ่อแม่บ้านอื่นอย่ างแน่นอน

4.สอนเขาด้วยความเม ตต า

จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตตา

สอนในวันนี้ มันดีกว่าปล่อยให้โตไปแบบที่ลูก

ไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

5. สอนเขาว่าควรให้เกียรติเพื่อนมนุษย์เท่าๆ กัน

หากมีลูกสาวจงสอนว่าไม่ต้องแข่งเพื่อที่จะให้

เท่ากับผู้ชายและสอนลูกชายว่าอย่ าไปเอาเปรียบ

ผู้หญิง เพราะโลกทุกวันนี้ทุกเ พ ศ ควร ให้เกียรติ

เพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

6. หากมีลูกชายนั้นเป็น เ พ ศ ทางเลือก

เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งทุ กข์อะไร

เพราะตราบเท่าที่ลูกของเรานั้นดูมีความสุขดี

ไม่ทุ กข์ เป็นคนดี มีสำนึกที่ดีมีชีวิตคุณภาพ

เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่อง เ พ ศ สภาพใดๆ แล้ว

7. จงสอนเรื่องความกตัญญู

นั่นเพราะเรา เราต้องทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่ าง

อีกอย่ างคือไม่ใช่มาลำเลิกตอนโตว่าให้ลูกกตัญญู

8. การที่ลูกสาวไม่แต่งงานมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

เรื่องนี้มันคือเรื่องปกติหรือไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย

อะไรเลย ถ้าลูกเรามีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งพา

ตัวเองเป็น ส่วนผู้ชายนั้นก็เป็นแค่องค์ประกอบ

9.อย่ าทนเพราะคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

การเลือกทนเพียงเพื่อคำว่าครอบครัวสมบูรณ์

เพราะมันไม่ใช่แค่การอยู่กันพร้อมหน้ากันเสมอ

แต่หากอยู่ด้วยกันแล้วไม่นำพา มีแต่ความ ทุกข์

ก็ต่างแยกย้ายกันไปดีกว่า มีไปก็ ป่ ว ยใจเปล่าๆ

10. ไม่มีสามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะขาดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น จงอย่ าเอาเวลาที่มีค่านั้นไปทุ่มเทเพื่อตาม

ยื้อผู้ชายที่ ทำ ล า ย ครอบครัว ทำ ล า ย ความสม

บูรณ์ของชีวิตเรา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …