Home ข้อคิดเตือนใจ 8 คุณสมบัติที่พึงมี ของการเป็นพ่อที่ดี ให้ลูกรัก

8 คุณสมบัติที่พึงมี ของการเป็นพ่อที่ดี ให้ลูกรัก

0 second read
1

1.เคารพแม่ของลูก

เพราะเด็ กๆนั้นจะมีความสุขมากหากเห็นพ่อกับแม่

แสดงความรักต่อกัน และพ่อที่ดีนั้นก็ต้องให้เกีรยติ

ความคิดของภรรย าด้วย สอนให้ลูกเคารพในสิ่งที่

แม่พูด อย่ าพย าย ามท ะ เ ล าะหรือเถี ยงกั นต่อ

หน้าลูก เพราะมันจะมีผลต่อไปยังความรู้สึกของ

เด็ กแบบที่เราไม่รู้ตัว ถ้าคุมส่วนนี้ไม่ได้คำว่าพ่อ

จะมีความหมายได้อย่ างไร

2.การมีเวลาให้

เพราะไม่มีใครที่จะสร้างความสุขให้ลูกๆได้ดีเท่า

กับพ่อแล้ว นึกย้อนกลับไปในตอนที่เราเป็นเด็ ก

ดูสิว่าเราเองมีความสุขมากขนาดแค่ไหน ที่ได้ใช้

เวลาอยู่กับพ่อ อย่ าทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่ างจน

เกินไป อะไรที่ลดได้ก็ลด อะไรปล่อยวางได้ก็ให้

ปล่อยวางบ้าง จากนั้นก็ให้แบ่งเวลามาอยู่กับลูก

บ้าง แล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าการอยู่กับลูกมัน

มีค่ามากมายจนหาอะไรมาแทนไม่ได้

3.การอดทนและเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอ

เพราะผู้ชายทุกๆคนจะมีความอดทนสูงแกร่งทั้ง

ท่างร่ างก ายทั้งจิตใจ แต่ว่าน้อยคนนักที่จะเป็น

ผู้ฟังที่ดี ที่มีความอดทนในเวลาเดียวกันด้วย และ

ซึ่งถ้าคุณสามารถทนรับฟังปัญหาของเด็ ก ๆได้

และพร้อมให้คำแนะนำไปด้วยได้ นั่นก็หมายความ

ว่าคุณพร้อมเป็นคุณพ่อที่ดีของลูกคุณแล้ว

4.เปลี่ยนตัวเองให้ดีเพื่อเป็นตัวอย่ างที่ดีแก่ลูก

จำไว้ว่าลูกจะเห็นพ่ออยู่ในสายตาตลอดเวลาไม่ว่า

จะทำอะไร พวกเขาจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและเอา

ไปทำตามเสมอโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ ทางที่ดีนั้น

ตัวคุณพ่อเองควรจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแบบอย่ าง

ที่ดีให้ลูกด้วย เราอย่ าทำสิ่งที่ไม่ควรทำให้พวกเขา

เห็นเดี๋ยวเขาจะทำตาม

5.เชื่อมั่น และไว้ใจได้

เพราะไม่ว่าจะเจอปัญหาที่หนักหนาแค่ไหน คนเป็น

พ่อจะมีพลังฮึ ดพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อครอบครัว

ตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลา ที่ย ากลำบากไปได้และ

นั่นเป็นสัญชาตญาณของผู้ชายที่ไม่ยอมหันหลังให้

ใครโดยเฉพาะเวลาที่ครอบครัวต้องการ ดังนั้นจึงไม่

แปลกที่ลูก ๆ จะเชื่อมั่นในตัวพ่อมั่นใจในพ่อของเขาเสมอ

6.พร้อมปกป้องลูกเสมอ

สิ่งนี้นับว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ชายทุกคนที่พร้อม

ปกป้องคนรักในครอบครัวให้ปลอดภั ยเสมอซึ่งพ่อ

ที่ดีจะต้องปกป้องลูก ๆ ได้พร้อมทั้งสอนให้ลูกเรานั้น

รู้จักปกป้องตัวเอง รวมไปถึงคนรอบข้างด้วย แต่สิ่งที่

ย ากไปกว่านั้นก็คือ การกำหนดขอบเขต เพราะหาก

คุณพ่อปกป้องลูกตัวเองมากไป มันจะกลายเป็นการ

ให้ท้ายลูก แล้วก็ทำให้ลูกไม่รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด

จงปล่อยให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง แล้วเขาจะ

โตเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้น

7.คอยเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอ

เพราะกำลังใจจากพ่อมันมหัศจรรย์ที่จะช่วยให้ลูก ๆ

ทุกคนมีพลัง และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ไม่ว่า

จะมีเรื่องอะไรถาโถมเข้ามา พวกเขาพร้อมจะสู้และลุก

ขึ้นใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องเจอกับความล้มเหลว เพราะฉะ

นั้นแล้ว คุณพ่อควรยืนเคียงข้างลูก หมั่นพูดให้กำลังใจ

ลูก เพราะมันจำเป็นกับพวกเขามาก

8.พร้อมรับความคิดที่แต กต่างจากที่ตัวเองคิด

มันก็จริงอยู่ที่ว่าคุณพ่อทุกคนตั้งความหวังว่าลูกตัวเอง

จะเติบโตแล้วมีนิสัยมีความคิด มีค่านิยมและทัศนคติที่

เหมือนกับพ่อ แต่ก็อย่ าลืมว่าพ่อกับลูกเป็นคนละคนกัน

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีทุกอย่ างเหมือนกัน ฉะนั้น จงเปิด

ใจให้กว้าง ๆ อย่ าบังคับกัน หากมันไม่ได้ทำให้คนอื่น

เดือดร้อนก็ควรปล่อยให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ต้องการเถอะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …