Home ข้อคิดเตือนใจ 5 วิธี บริหารการเงินให้พอใช้ ไม่ขัดสน ไม่ลำบากตัวเอง

5 วิธี บริหารการเงินให้พอใช้ ไม่ขัดสน ไม่ลำบากตัวเอง

0 second read
0

1. รู้จักหยอดกระปุกอย่ างสม่ำเสมอ

บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไง และการหยอดกระปุกนั้นมันเป็น

การเริ่มต้นที่ง่ายมากที่ใครก็สามารถทำได้ นอกจากเรา

จะสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยของเราได้แล้ว บรรดาแม่ๆ

ยังสามารถแยกเก็บเงินในส่วนต่างๆ ได้อีกด้วยนะ แล้ว

เป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บเงินของเราสำเร็จ

เร็ว ในยุคนี้วิธีนี้ก็ยังใช้ได้ผลดีเสมอ ถ้าการใช้จ่ายของ

คุณแม่ไม่ได้เดื อดร้อนอะไร ก็จะทำให้เงินเก็บงอกเงย

ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราเก็บเงินได้จำนวนนึงแล้วก็นำเงินนั้น

ไปฝากธนาคารเพื่อ กิน ด อ กเบี้ยอีกทอดได้

2. อะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดออก

การทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เงินเราเหลือมากขึ้น ก็ในเมื่อเรามี

ความตั้งใจที่จะเก็บเงินแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณมีจุดมุ่งหมาย

และวิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้เรามีเงินเหลือ

เช่น ในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงินจำนวนเท่าไหร่ จากนั้น

จึงค่อยลดการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เงิน

เก็บของเรานั้นถึงตามที่กำหนด หากเราไม่มีการตั้งเป้า

หมายในการเก็บ ก็จะไม่มีหลักให้ยึ ด อาจพลาดโอกาส

ในการออมเงินก็ได้นะ

3. รู้จักแบ่ งเงินใช้เป็นเดือน ๆ 

พอเงินเดือนออกก็ใช้จ่ายแบบไม่คิด ในแต่ละเดือนนั้น

แทบจะไม่ได้คำนวณเลยว่าใช้หมดไปมากน้อยแค่ไหน

และเมื่อทำแบบนี้เรื่อยๆ การออมคงไม่เกิดขึ้นได้สักที

ทางที่ดีนั้น ควรแบ่งเงินตามสัดส่วนที่พอเหมาะสมก่อน

อาจแบ่งเป็นบัญชีเงินออม บัญชีจ่าย บัญชีเงินเก็บ แล้ว

คุณจะรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัด อะไรที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

4 .จัดการเงินออม ให้เป็นระบบมากขึ้น

โดยเราอาจจะตั้งเป้าสำหรับการออมเงินไว้ก่อน จากนั้น

ก็ปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองให้เข้ากับเงินที่เหลืออยู่

จนติดเป็นนิสั ย ในแต่ละเดือนนั้นจะทำให้เราเก็บเงินได้

ไม่ย ากด้วย และคนส่วนใหญ่มักจะชอบคิดว่า ควรตั ด

รายจ่ายทุกอย่ างก่อน แล้งจึงค่อยออม การคิด้ช่นนี้ก็

ไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดอย่ างใด แต่หลายคนมักจะใช้จ่ายจน

เงินเก็บเหลือไม่ถึงตามเป้า

5. รู้จักเก็บเงินสำหรับออมเงิน

การเก็บเงินสำหรับไว้ออม ตัวอย่ างเช่น เก็บเงินจำนวน

สามสิบเปอร์เซนต์ที่ได้รับในแต่ละเดือน แล้วมันทำให้

คุณมีเงินเก็บ แต่ถ้าหากเราคำนว ณดี ๆ แล้วว่ารายจ่าย

เยอะ อาจจะลดเหลือ สัก 20 % ก่อนก็ได้ เพร ะนอกจาก

จะมีเงินเหลือ และเราเองยังไม่เดื อ ดร้อนด้วย ถ้าต้อง

การใช้เงินในเวลาที่จำเป็นมากๆ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …