Home ข้อคิดเตือนใจ 4 ข้อของการเป็นคนพูดน้อย คนฉลาด จะมีจังหวะในการพูด

4 ข้อของการเป็นคนพูดน้อย คนฉลาด จะมีจังหวะในการพูด

0 second read
0

คนฉลาดจะไม่พูดมาก เขาจะรู้จังหวะว่าต้องเงียบตอนไหน

คำว่า… คิดก่อนพูด และลงมือทำให้มากกว่าคำพูด เป็นคำที่เราได้ยินกันมานาน

แต่น้อยคนที่จะทำได้ ไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ทำย ากหรือลำบ ากอะไรมากมายหรอกนะ

แต่คนเรามักถนัดที่จะพูดมากกว่า โดยหารู้ไม่ว่าการพูดให้น้อยๆ และคิดให้มากๆ ทำให้

เยอะๆ มันเป็นหนทางที่ดีกว่าเยอะเลย ธรรมชาติสร้างให้เรา มีสองหูและหนึ่งปาก

เพื่อที่จะ “ ฟัง ” ให้มากกว่า “ พูด ”

แต่คนส่วนใหญ่ กลับทำตรงกันข้าม คือ

“เอ าแต่พูดมาก ” และ “ ไม่ฟังใครเลย ”

1.จงหยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงรีบตื่นขึ้นจากความฝันอันสวยหรูที่วาดไว้ในจินตนาการ

แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงจะดีกว่านะ ถ้ายังมัว

แต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแรงทำอย่ างจริงจัง

แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จได้ล่ะ ดังนั้น หากว่า

คุณอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาด อย่ามัวเอาแต่นั่งพูดพร่ำ

ทำเพลงให้เสี ยเวลาเลย ทางที่ดีควรนำเวลาที่มีค่าทุกนาที

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะดีกว่านะ

2.คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนที่ฉลาดเขาจะต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือคิดให้มาก

กว่าพูดอยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ

สื่อถึงพฤติก ร ร ม และพื้นฐานต่างๆ ในตัวคนๆนั้นได้ด้วยว่า

เป็นคนอย่ างไร ฉะนั้น การไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา

จึงมีความสำคัญ เพราะมันสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสดี ๆ

อีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

3.อย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลาไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลัง

หรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่ าหยุดพัฒนาตัวเอง และผลักดันตัวเอง

ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณ

รู้ทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่

ที่คอยอัพเดทเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาด้วย

4.รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณกลายเป็น

ผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวส าร

ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่งผลให้คุณได้รู้เท่าทันผู้คนบน

โลก มากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …