Home ข้อคิดเตือนใจ 9 นิสัยคนทำงานเก่งๆ ในที่ทำงาน ที่หลายคนมองข้ามไป

9 นิสัยคนทำงานเก่งๆ ในที่ทำงาน ที่หลายคนมองข้ามไป

14 second read
3

1.มีทัศนคติที่ดี

จำไว้ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้ ถ้าแพ้แล้ว

ก็ลุกขึ้นแล้วเริ่มใหม่ได้ อย่ างแชมป์มวยโลกของไทยชื่อ

เขาทราย กาแลกซี่ ที่เขาสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ถึง

19 ครั้ง แต่ก่อนที่เขาจะเป็นแชมป์โลกได้นั้น เขาก็เคย

แพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ ดังนั้น

การเป็นคนเก่งก็ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป คนเราผิด

พลาดกันได้ แต่ก็ต้องเรียนรู้และพย าย ามฟื้นตัวให้เร็ว

แล้วรีบกลับมาเดินต่อในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

2.เป็นมุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแ พ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์แต่อย่ างใด แต่มันคือพรแสวง

ต่างหาก อย่ างในหนังสือ Talent Code ของDaniel Coyle

เคยพูดไว้ว่า คนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้ง

แล้วครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทางพวกเขาอาจเจออุ ปส รรคเข้า

มาทดสอบ ทำให้เราอย ากล้มเลิ ก แต่หากเราอย ากทำให้

สำเร็จ เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วย เพราะในโลกนี้มัน

ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี ๆ อยา กทำสำเร็จ อย ากเก่ง ก็ต้อง

แลก และลงมือทำ

3.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดนที่สามารถหาความรู้ได้ง่ายขึ้น

จนคนไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบ

ใหม่ๆ เรื่องใไหนที่เป็นจุดเด่นจงถ่ายทอดออกมา และเรื่องที่

เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้มัน อย่ าหวงที่จะให้ความรู้คนอื่นเพราะ

ถ้าเรายิ่งถ่ายทอดให้คนอื่น เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปด้วย อย่ าอาย

ที่ตัวเองไม่รู้และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เพราะนี่คือเส้นทางที่จะทำ

ให้คุณเก่งขึ้นได้นั่นเอง

4.เป็นคนใฝ่รู้ หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ

คนเราเกิดมามีต้นทุนความรู้ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถ

หาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองได้เช่นกัน และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ

การอ่ า น ห นั ง สื อ เพราะจะทำให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆ อย่ าง

ในชีวิตการทำงานในบริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้ เชี่ยว

ชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อ คุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่ างต่อเนื่อง

5.อย่ ากลั วงานย าก

“ Ability without opportunity is nothing ”

นโปเลียน เขาเคยกล่าวประโยคนี้ไว้ว่าความสามารถที่

ปราศจากโอกาสคือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลาย

อย่า ง เช่น โอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้

เก่งขึ้น โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย งานย ากนั้นจะทำให้

คนเราเติบโตขึ้นได้ เพราะว่าคนเราจะเรียนรู้และเติบโตได้

ตามโจทย์ที่เจอในชีวิต ดังนั้น จงอย่ ากลั วงานย าก อ ย่ า

กลั วงานที่ไม่เคยทำ เพราะงานเหล่านี้จะทำให้คุณนั้นเก่ง

เหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

6.ตั้งเป้าหมาย

คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง

ที่คนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึงSteve Jobs จะนึกถึงนวัตกร รม

การเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณตันภาสกรนที ก็จะนึกถึงชาเขียว

มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่ าง คนเรามีจุดอ่อน

จุดแข็งเสมอ พ ย า ย า มค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่

ต้องการ และอะไรคือสิ่งที่ทำได้ เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว จง

ตั้งเป้าหมายไปเลยว่า เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอด

ในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหมายไปอย่ างเคร่งครัด รับรอง

ว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

7.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกไว้ว่า ทักษะที่ทำให้เราสามารถไปไหนมาไหน

ในโลกใบนี้ได้มีอยู่ 3 อย่ างคือ 1 ทักษะการทำอาหาร ทักษะ

ดนตรี และทักษะภาษาอังกฤษ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกันซะส่วนใหญ่ แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่ม

ทักษะด้าน ITเข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้แทบทุกอย่ างล้วนเป็น

D i g i t a l ใช้ Smartphone ในการหาข้อมูลต่างๆ ไปหมด

ถ้าคุณเป็นมีทักษะในเรื่องพวกนี้ ก็ จะทำให้คุณได้เปรียบใน การทำงานด้วย

8.มีคุณธรรม

คนเราจะเก่งแค่อย่ างเดียวก็คงไม่พอหรอกนะ ต้องมีจุดยืน

ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต

จะประสบความสำเร็จได้ย ากกว่าปกติ สิ่งที่จะทำให้ความ

เก่งของเราเป็นที่ปรากฎอย่ างยั่งยืน นั่นก็คือ คุณธรรม

ความดีงาม และในวันนึงถ้าคุณต้องตั ดสินใจในสิ่งที่ย าก

ลำบาก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืนของคุณ

9.อยู่ใกล้คนเก่งๆ

หากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคนที่เป็น

ไอดอลสักคน และไม่จำเป็นว่าคนๆนั้นต้องอายุมากกว่า

มีประสบการณ์มากกว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า แต่สิ่งที่สำคัญ

ก็คือ คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พ ย า ย า ม อยู่

ใกล้คนเก่ง ศึกษา เรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่บริษัท คุณ

อาจเรียนรู้งานจากเขาแบบ Work Shadow ก็ได้ เพราะว่า

จะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นได้ด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …