Home ข้อคิดเตือนใจ เพื่อเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้ตัวเอง “จงทำตัวให้เหมือนน้ำครึ่งแก้ว”

เพื่อเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้ตัวเอง “จงทำตัวให้เหมือนน้ำครึ่งแก้ว”

0 second read
0

คุณเคยถามตัวเองมั้ยว่า คุณเป็นคนประเภทใด?

แก้วเปล่า น้ำครึ่งแก้ว หรือน้ำเต็มแก้ว ??

คำเปรียบเปรยที่ว่า “ แก้วเปล่า…น้ำครึ่งแก้ว…น้ำเต็มแก้ว ” นั้น

เรามักได้ยินอยู่บ่อย ๆ ทั้งในการทำงาน การเรียน และในบางครั้ง

ก็ยังนึกสงสัยว่า แท้จริงแล้วมันดีหรือไม่สำหรับคนเหล่านี้ แต่อย่ างไรก็ตาม

การที่จะเป็นคนแก้วเปล่า น้ำครึ่งแก้ว หรือคนน้ำเต็มแก้วนั้น อาจจะมีเหตุและผล

ในแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าไม่ทำให้สังคมและตัวเองเดื อดร้อน ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรต่อว่ากัน

แก้วเปล่า คือ แก้วที่ไม่เคยรับสิ่งใด ๆ ดีมั้ยสำหรับคนประเภทนี้

บางคนอาจคิดว่าน่าจะดีกว่า เพราะยังว่างอยู่ แต่ในทางกลับกัน

ถ้ามันว่างมากเกินไป ว่างจนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลย ก็จะเป็นคนที่

ไม่สนใจใยดีต่อตัวเอง หรือต่อสังคม ชนิดที่เรียกว่าชีวิตเฉื่ อยช า

ไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่า แล้วถ้าหากอย ากจะเติมน้ำลงไป

ควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดี

น้ำครึ่งแก้ว จงเป็นคนที่มีน้ำเพียงครึ่งแก้ว เพื่อเรียนรู้และเพิ่มเติม

ได้ตลอด ซึ่งหมายความว่า จงเป็นแก้วน้ำที่พร้อมจะเติมเต็มทุกๆสิ่ง

พร้อมเติมเต็มทุกอย่ าง การเป็นแก้วใบนี้จึงมีข้อดีมากมาย ทำให้เรา

พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมที่จะรับกับสิ่งเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ ๆ น้ำครึ่งแก้วจึงได้เปรียบ เพราะเป็นแก้วที่ไม่มีวันเติมเต็ม

ไม่ว่าใครจะใส่ความรู้ลงมามากเท่าไหร่ เราก็สามารถรับได้ตลอดเวลา

น้ำเต็มแก้ว คือ แก้วน้ำที่ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตเลย พอใจ

และยึดติดกับสิ่งเดิม หรือสิ่งที่มีอยู่ ในขณะที่การทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว

แปลว่าคุณจะไม่เปิดรับอะไรอีกต่อไป แล้วสิ่งที่คิดที่อย ากจะเป็น

อาจจะไปไม่ถึงหรือไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ เพราะถ้าเมื่อน้ำเต็มแล้ว

บางครั้งเมื่อเจอปัญหาก็จะไม่สามารถหาทางออกได้ แต่ถ้าหากเรา

ยอมรับคำแนะนำบางอย่ าง อาจจะทำให้สิ่งที่คิดอยู่สำเร็จได้เช่นกัน

และในชีวิตคนเรานั้น การที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่ างมีความสุขได้นั้น

เชื่อว่าแต่ละคนก็มีวิถีการดำเนินชีวิตที่แ ต กต่างกันออกไปตามสถานะ

ทางสังคม ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน

ได้ตามวันเวลา สำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงาน ที่ต้องการความเจริญ

ก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน ที่ว่าจะต้องเป็นคนประเภทไหน ??

คงต้องค่อยๆ คิดทบทวนประมวลข้อมูลให้ดี ๆ ว่า ข้อมูลใดที่เป็น

ข้อมูลที่ถูกต้อง ที่เราควรเติมเข้ามาในแก้วใบนี้ หรือถ้าข้อมูลไหน

ที่ได้มา มันไม่ใช่ข้อเท็จจริง ก็จงปล่อยให้มันไหลออกจากแก้ว

ไปจะดีกว่า จงอย่ าปิดกั้นตัวเอง หรือใช้ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง

หากเราสามารถยอมรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้รู้คนอื่น ๆ

แล้วนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ ก็จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายได้ด้วย

มีสิ่งหนึ่งที่อย ากเห็น ไม่ว่าคุณจะจัดอยู่ในประเภทใด เมื่อใดก็ตาม

ที่เจอปัญหา ส ะ ดุ ดห ก ล้ ม จงอย่ ากลั วที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่

ไม่ว่าเราจะทำการใด ๆ ก็ตาม เมื่อเกิดการผิ ดพลาด ก็สามารถที่

จะเริ่มใหม่ได้ การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ว่าจะพลาดเหมือนครั้งแรกเสมอไป

การก้าวเดิน และลุกขึ้นใหม่อาจจะเป็นการก้าวเดินที่นำไปสู่

การประสบความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณก็ได้

คุณเอาแล้วกันว่า เราจะเป็นคนประเภทไหน

แก้วเปล่า น้ำครึ่งแก้ว น้ำเต็มแก้ว

ทุกอย่ างอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเป็น…

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …