Home ข้อคิดเตือนใจ วันที่เราลำบาก หลายอย่างจะชัดเจนขึ้น วันนั้นจะรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้

วันที่เราลำบาก หลายอย่างจะชัดเจนขึ้น วันนั้นจะรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้

0 second read
0

ในวันที่เรามีทั้งสุขและทุกข์ ใครกันยังอยู่ข้างๆเรา ในวันที่เราอ่อนแอใครกัน

ที่จะคอยให้กำลังใจ ในวันที่เราไม่เหลือใครใครกันที่จะคอยเช็ดน้ำตาให้เรา

ในวันที่เราท้ อแ ท้ หมดกำลังใจ นอกจากพ่อแม่ของเราแล้ว ยังมีคนอีกคนที่

จะคอยนั่งอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจให้เราเสมอมา และใครคนนั้นก็คือ “ เพื่อน ”

แต่ใครที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น “ เพื่อนแท้ ” ของเราได้ ลองมาดูว่ามีอะไรบ้าง

1. ย ามที่เพื่อนมีปัญหา ทุ กข์ใจ ต้องคอยปลอบประโลม

และก็ต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญนั้นยัง

ต้องขจัดความรู้สึกอิ จฉ าริ ษย าให้ได้อีกด้วย ยินดีเมื่อ

หากเห็นเพื่อนของเราได้ดี

2. เพื่อนที่ดีควรมีความจริงใจ หวังดีต่อกัน ซึ่งในจุดนี้

บางครั้งอาจจะมองกันย ากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น

จึงต้องใช้เวลาบ่มเพาะมิตรภาพ และพย าย ามเรียนรู้

นิสัยใจคอกันเป็นเวลานานพอสมควร

3. เพื่อนที่ดีต่อกล้าแนะนำในทางที่ถูกที่ควร ต้องกล้าขัดใจหากเห็นว่าทำไม่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

อีกทั้งไม่ควรประจบสอพลอเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น

4. เพื่อนที่ดี ไม่สมควรดูถูกซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่

ดูถูกคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยความแ ต ก ต่างด้านไหน

หรือสถานะไหนก็ตาม

5. ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสาหัสขนาดไหน เพื่อนที่ดี

ต้องมีความกระตืนรือร้นที่จะเข้าไปช่วย อย่ าผละจาก

ไปโดยปล่อยให้เพื่อนต่อสู้เพียงลำพัง ถ้าหากเกินกำลัง

ตัวเองก็ต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด

6.เพื่อนที่ดี ต้องชักชวนกันทำในสิ่งดี ๆ เพื่อทำให้ชีวิต

มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่ าชั กนำให้เข้าไป

ยุ่งเกี่ยวกับ ย า เ ส พ ติ ด ทุกชนิดทุกประเภท

7. เรื่องเงิน ถือเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่สุดอย่ างหนึ่ง

สำหรับคำว่าเพื่อน หากถูกเอ่ยปากขอยืมเงินแล้วก็ควร

จะให้ยืมถ้าไม่มากนัก ที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คืน

ก็ควรจะให้ตรงเวลาเพื่อสร้างเครดิตให้แก่ตนเอง แต่ถ้า

หากมากเกินไปจนไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดหรือช่วยได้

แค่บางส่วนก็สมควรบอกตามตรง อย่ างไรก็ตาม หาก

เพื่อนเอ่ยปากยืมไปแล้วหลายครั้ง และให้สัญญาว่าจะใช้

แต่ก็ไม่ยอมใช้เลยสักครั้งเดียว ก็สมควรเลิกคบไปเลย

จะดีกว่า แต่ทุกคนเกิดมา จะอยู่โดดเดียวคนเดียวไม่ได้

ต้องมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมอ ฉะนั้น สิ่งที่อย ากจะบอก

ก็คือว่า เวลาอยู่คนเดียว ให้ระวังความคิด

อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา

อยู่กับคนชรา ให้ประพฤติอ่อนน้อม

อย ากที่จะได้เพื่อนที่จริงใจ เราก็ต้องแสดงความจริงใจต่อเพื่อนก่อน

แต่อย่ าได้ไปคาดหวังมาก ว่าเพื่อนทุกคนจะจริงใจกับเรา แม้เราจะให้

ความจริงใจไปแล้ว…ก็ตาม

“ เพื่อนแท้ ” คือ มิตรที่พย าย ามส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา

“ เพื่อนแท้ ” คือ บุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้

โดยเฉพาะย ามทุกข์ย ากลำบาก

“เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ยินดีสละเวลา ทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราได้

“ เพื่อนแท้ ” คือ ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิต

เปี่ยมไปด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุด

“ เพื่อนแท้ ” คือ พันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่อยู่กับเราทุกสภาพชีวิต

ไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือต กต่ำ

“ เพื่อนแท้ ” คือ บุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่

เราเป็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดก็ตาม

“ เพื่อนแท้ ” คือคนที่เผชิญความทุกข์ย าก

แล้วสวมหัวใจเดียวกัน สวมรองเท้าคู่เดียวกัน

“ เพื่อนแท้ ” คือ มิตรแท้ ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้

“ เพื่อนแท้ ” คือ ผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเรา

ขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุข

แม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่มีความเต็มใจช่วยเหลือเรา

โดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมาก

เพราะเขาคุ้นเคยและรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้า

ก็รู้ปัญหา แค่มองตาก็เข้าใจกัน

“ เพื่อนแท้ ” คือ ผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรร

อย่ างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอ

“เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่จะคอย

ตักเตือนเรา ไม่ให้เราหลงผิด และแนะนำทิศให้ถูกต้อง

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ยกโท ษและให้อภัยเราได้ ไม่จำกั ดด้วยความยินดี

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุกอย่ างทุกครั้ง

แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ช่วยเราอย่ างครบถ้วน

จนกว่าปัญหาของเราจะหมดไป

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ช่วยให้คุณ เห็นค่าของคำว่า “ มิตรภาพ”

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่ให้ไหล่ไวซับน้ำตา

“ เพื่อนแท้ ” คือ คนที่คุณอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึดอัด

แล้วนิยามคำว่า “เพื่อนแท้” ของคุณล่ะ เป็นแบบไหน?

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …