Home ข้อคิดเตือนใจ คนที่คบกันได้ ไปกันได้นั้น ก็เพราะว่ามีศีลที่เสมอกัน

คนที่คบกันได้ ไปกันได้นั้น ก็เพราะว่ามีศีลที่เสมอกัน

0 second read
0

เคยได้ยินไหม  “ คบคนแบบไหน เราจะกลายเป็นคนแบบนั้นด้วย ” คุณคิดว่ามันจริงไหม

แล้วมันสำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นเลยหรือ? ทำไมหลาย ๆ ข้อคิด หรือหลาย ๆ คำสอนถึง

ให้ความสำคัญกับการเลือกคบคนขนาดนั้นนะ? จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะ

เพราะคนที่เราเลือกคบเป็นเพื่อนนั้น คือสิ่งสำคัญที่จะบอกได้ว่า “เราเป็นคนแบบไหน” นั่นเอง

จำไว้ว่า คนเราหน่ะ ถ้าศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก

หรืออาจจะคบกันได้ แต่ก็มักจะปัญหาตามมาเยอะเเยะก็ได้

คบคนแบบไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้นแหละ

หากเราอยู่กับ “ นักปรๅชญ์ ” เราก็จะมีความรู้มากขึ้น

หากเราอยู่กับ “ คนใจกว้าง ” เราก็จะมีสังคมที่กว้างขึ้น

หากคุเราอยู่กับ “ คนมองโลกในด้านดี ” เราจะพบความสุขมากขึ้น

หากเราอยู่กับคนกล้าหาญ เรานั้นจะแกร่งขึ้น

คนเราถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันก็ย ากแน่นอน มันต้องประมานว่า

พวกเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกัน ชอบทำอะไรเหมือนๆกัน ถึงจะไปกันได้

ฉะนั้น คนแบบเดียวกัน จึงดึงดู ดพวกเดียวกันเข้ามา ถ้าชอบแ ว้ น  ๆ

เขาก็พาไปจั บกลุ่มซิ่ งรถ ชอบเข้าวัดก็ชวนกันไปปฎิบัติธรรม  ทำบุญ

พูดเรื่องที่ชอบเหมือนกันทำ เรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทกับคนแบบใด นั่นคือเราจะเป็นคนแบบนั้นไปด้วย

เราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ให้รู้ไว้เลยว่า..

เรากำลังจะเป็นคนประเภทเดียวกับเขา ยกตัวอย่าง เช่น

เเ ม ล งวัน มันไม่เคยชวนกันไปกินน้ำหวานหรอกนะ

แต่ว่ามันจะชวนกันไปกินแต่ของเ น่ า เสี ย เหมือนกับที่เรา

ไม่เคยเห็นผึ้งชวนกันไปกินของเ น่ าเสี ย แต่จะไปกินน้ำหวาน

คนประเภทเดียวกัน มันจะชวนกันทำในสิ่งที่ชอบเหมือนๆกัน

หากเราอย ากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ก็ให้ดูคนที่เราคบด้วย

สนิทด้วย ก็จะได้รู้เป็นคนแบบไหน แต่ถ้าหากไม่ใช่พวกเดียวกัน

หรือศีลไม่เสมอกัน  ก็คงจะคบกันไม่ได้ ไปด้วยกันย าก

เราคือค่าเฉลี่ ย ของคนห้าคน ที่เรา ค ลุ ก ค ลีด้วย

และใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด ลองมองดูสิห้าคนในชีวิตเราสิ

คนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวัน เราได้รับ อิ ท ธิพลมา

จากพวกเขาเหล่านั้น และถ้หากเราอยู่กับใคร เราก็จะได้เป็นแบบนั้น

อย ากเป็นคนแบบไหนก็จงเลือกเอา…

” ศีลเสมอ แล้วเจอกัน ”

คำว่า  ” เสมอ ”  นั้นไม่เป็นอื่น กลมกลืน

ไม่ว่าจะพูดอะไร หรือทำอะไรก็จะเข้าใจกันได้ง่ายดาย

และที่เป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะความห่าง

เพราะเหมือนอยู่กันคนละโลก  ถ้าศีลไม่เสมอกัน

ปั ญญ าที่จะคุยกันก็ต่างกันด้วย คุยกันก็ไม่รู้เรื่อง

พ าลหงุ ดหงิ ดใส่กันซะเปล่า ทะเล าะตลอด

เพราะฉะนั้น การเลือกคบคนจึงต้องดูลึกๆ ไม่ใช่ดูแต่ภายนอก ต้องดูที่ ศีล สติ ปัญญาเท่านั้น

มันจึงจะอยู่กันได้นาน การ ” ไม่เสมอ ” ทำให้เปลี่ยนแปลงย าก ปรับตัวย าก ให้อภั ย กันย าก

เข้าใจกันย าก แม้ว่าฝ่ายหนึ่งปรับ แต่อีกฝ่ ายไม่เปลี่ยน มันก็ไปกันไม่ได้นะ.. มันเข้าไม่ถึง

ทุกๆอย่ างมันอยู่ที่ตัวเรานะว่า อย ากเป็นคนแบบไหน..

“ อย ากเป็นคนแบบไหน ก็ให้เลือกคบคนแบบนั้น ”

ขอขอบคุณ : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …