Home ข้อคิดเตือนใจ 20 วิธี ออกจากความจน ก้าวเข้าสู่มั่งคั่ง สร้างฐานะได้ภายใน 1 ปี

20 วิธี ออกจากความจน ก้าวเข้าสู่มั่งคั่ง สร้างฐานะได้ภายใน 1 ปี

0 second read
1

1.ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่ าง

คนที่ขยันทำงานมากกว่า 1 อย่ าง ก็จะมีรายได้ถึงสองทางเลย

เรียกได้ว่าในหนึ่งเดือนนั้นคุณจะได้เงินมากกว่างานประจำเสี ยอีก

ฉะนั้นแล้ว ลองตั้งใจทำงานและขยันให้มากกว่าเดิมด้วยการหา

อาชีพเสริมที่พอจะทำได้คู่กัน รับรองมีเงินเพิ่มขึ้นแน่นอน

2.รู้จักแบ่งเงินใช้

ใครที่ประกอบอาชีพแล้ว แต่ดันไม่รวยสักดี ให้ลองวิธีนี้ดูนะ ก็คือ

ลองแบ่งเงินไว้เก็บ และแบ่งไว้ใช้ดูมั้ย ยกตัวอย่ างเช่น เราหาเงิน

ได้วันละ 500 บาท ให้หักเงินเอาไว้เก็บเลย 300 บาท ส่วนอีก 200

บาทนั้น ก็เอาไปใช้กินข้าว หรือไว้ใช้เดินทางไปทำงาน

3.ตั้งเป้าหมาย

ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรก็ตาม เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน

เพราะถ้าไม่มีเป้าหมาย เราก็ไม่สามารถวางแผนการเดินหน้าได้

ฉะนั้นแล้ว คนที่เขารวยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรือโชค

ช่วยแต่อย่ างใด แต่มาจากการที่คนเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจน

และสามารถวัดผลได้นั่นเอง

4.ใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้

ข้อนี้คิดง่ายๆเลยก็คือ เราหาเงินมาได้เท่าไรก็ใช้ให้น้อยกว่าที่หามา

ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือ การมีวินัยในการออมเงินนั่นเอง อย่ าให้ความอย าก

ได้อย ากมีเข้ามาครอบงำเราโดยเด็ ดข าด อาจจะใช้วิธีเดินดูไปก่อน

เพื่อหาราคาที่เหมาะสม และคุณภาพที่ดีกว่า

5.อะไรขายได้ ก็ขายไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้าน ชอบซื้อของกระจุ๊กกระจิ๊กน่ารักๆ อย่ างกระเป๋า

เอยเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกาเอย ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เมื่อเบื่ อแล้วเราก็

สามารถนำมาสร้างเงินได้ด้วยการขายต่อเป็นสินค้ามือสองนั่นเอง

6.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เชื่อว่าทุกคนต้องมีเวลาว่างเป็นของตัวเองบ้างแหละ ซึ่งเวลาว่าง

เหล่านี้ เราก็สามารถนำมาสร้างเม็ดเงินได้ด้วยการทำอาชีพเสริม

เท่าที่เวลาว่างคุณทำได้ เช่น ว่างหลังเลิกงาน ก็ลองไปรับจ้างเป็น

เด็ กเสิร์ฟตามร้านอ า ห า ร ได้วันละ 400-500 ก็ถือว่าคุ้มอยู่นา

7.รู้จักปฏิเสธบ้าง

บางครั้งการปฏิเสธไม่ทำให้ใคร ต า ย ได้หรอกนะ โดยเฉพาะเมื่อ

เราปฏิเสธเรื่องการเสี ยเงินไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์ ไร้ส าระบ้าง

เช่น หยุดไปงานสังสรรค์ หยุดจัดปาร์ตี้ รับรองถ้าลดพวกนี้ได้ภาย

ในปีนี้คุณต้องรวยขึ้นอย่า งแน่นอน

8.อย่ าให้ใครมาห ล อ กได้

ทุกอาชีพมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันๆ ฉะนั้น แล้วอย่ าเอาตัวเองไป

ให้คนอื่นหลอก ถ้าคุณคิดว่าทำดีแทบ ต า ย แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

นอกจากคำชม ก็ลองถอยห่างดูสักก้าว แล้วเอาเวลาเหล่านั้นไปลง

ทุนกับอย่างอื่นที่ดีกว่านะ

9.ท้าทายความ เ สี่ ย ง

คนจนที่อย ากรวยส่วนใหญ่แล้วจะกล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ

จนบางทีดูเหมือนค น บ้ า และความกล้า บ้ า บิ่ น นั้น จริงๆ แล้วถ้า

เกิดจากความเข้าใจอย่ างถ่องแท้ คุณก็จะเข้าใจความ เ สี่ ย ง จึงทำ

ให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเอย

ต้นทุนและ ความผิดพล าดที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าความเ สี่ ย งนั้นมันอยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ก็ลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต

10.ไม่ท้อแท้

คงไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยท้อต่ออุปสรรค ดังนั้นแล้วให้นำความ

ผิดพล าดที่เคยเกิดขึ้น มาไว้เป็นบทเรียน และคนที่จะเป็นเศรษฐี

ส่วนใหญ่ต้องถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น ว่าได้เรียนรู้

อะไรจากความผิดพลา ดนี้บ้าง เมื่อได้คำตอบและได้บทเรียนแล้ว

ก็อย่ าทำพลาดซ้ำอีก พร้อมมุ่งไปที่เป้าหมายต่อไปโดยไม่สนอดีต

11.สร้างคุณค่า

คนที่จะรวยได้นั้น ต้องรู้จักสร้างคุณค่าในการทำงานให้มากกว่า

คนทั่วไปสองถึงสามเท่าเลย สิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากการใส่ใจในการ

ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อย หากเราเห็นคุณค่าในงานนั้น

เมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ออกมา ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนั้น

พวกเขาก็ยังเลือกสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการลงทุน ค้นหา ค้น

คว้า หาความรู้ตลอดเวลาอีกด้วย

12.ไม่เห็นแก่ตัว

คนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้นจะต้องสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวมาตั้งแต่ต้น

ผ่านความเหน็ ดเหนื่ อย ย า ก ลำบาก พอมาถึงจุดที่ตัวเองเป็น

เศรษฐีได้แล้ว คนๆ นั้นมักจะเห็นคุณค่าในการสร้างผลประโยชน์

ให้คนอื่น ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว แต่แค่ไม่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบ

ก็เท่านั้น และคนรวยเหล่านั้นมักเป็นคนใจกว้าง เปิดใจรับฟังคนอื่น

เสมอ และเชื่อในการคืนผลประโยชน์ให้กับสังคม

13.สร้างความเชื่อมั่น

ถ้าไม่มีความเชื่อมั่น ชีวิตก็คงไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้น ใครก็ตาม

ที่กำลังเหนื่ อยกับงาน หรือรู้สึกท้อแท้ ลองสร้างความเชื่อมั่นให้

กับตัวเองดูว่า เดือนหน้าฉันต้องได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะ เป็นต้น

14.รวยด้วยโลกโซเชียล

อินเทอร์เน็ตช่วยสร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋าให้หลายคนมาเยอะแล้ว

แต่จะประสบความสำเร็จได้นั้น เราต้องมีอะไรบางอย่ างที่คิดว่า

มันโดดเด่นเหนือคนอื่น แล้วเอาสิ่งนั้นออกมา แ ช ร์ อาจจะทำเป็น

วีดีโอแล้วอัพลงใน ยู ทู บ เมื่อมีคนดูเยอะเราก็จะได้รายได้จากตรงนั้น

15.ตอบรับทุกงาน

ไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้ ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้น

พิสูจน์ตัวเองได้ ถ้าหากเรามีความกล้าที่จะตอบรับสิ่งใหม่ๆ ให้กับ

ชีวิต และมันจะตามมาด้วยผลตอบแทนอันแสนมหาศาลเลยทีเดียว

16.ย้ำเป้าหมายทุกวัน

สิ่งต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กัน คือความมุ่งมั่น คุณจะต้องใช้ พ ลั ง

ทั้งหมดของคุณ ทำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำ เพื่อที่จะไปให้

ใกล้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มากที่สุด และต้องคอยเตือนตัวเองอยู่

เสมอด้วยการสำรวจตัวเองว่า วันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้าง? แล้ว

สิ่งที่ทำไปนั้น มันช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือไม่ยัง ?

ถ้ายังไม่ใกล้เป้าหมายเลย ต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่แล้วนะ

17.ทำธุรกิจส่วนตัว

หากเราคิดที่จะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนั้น ก็ต้องทำให้มันเกิดความ

สำเร็จด้วย โดยต้องทำอย่ างจริงจัง ทำด้วยความรัก จัดการให้

จริงจัง วางแผนอย่ างตั้งใจ บริหารการเงินให้ดี และที่สำคัญคือ

ต้องพย าย ามทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้

18.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้าง

ความมั่งคั่งให้เราได้ แต่กว่าจะมั่งคั่งได้นั้นก็ต้องมีความพย าย าม

และความอดทนที่สูงมากเช่นเดียวกัน อย่างที่รู้ๆ กันว่า อสังหาฯ

อาจทำให้รวยเร็ว แต่ก็มีความ เ สี่ ย ง มากพอตั วที่จะทำให้เรานั้น

หมดตัวได้ ดังนั้น ก่อนลงทุนอสังหาฯ ต้องวางแผน ปรึกษาผู้เชี่ยว

ชาญหาเพื่อนร่วมคิด จะได้เอาชนะความจนให้ได้

19.ลงทุนในหุ้ น

การลงทุนในหุ้นที่ดีนั้น ต้องมีปันผลให้เราด้วย เพื่อสร้างอิสรภาพ

ทางการเงินในอนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีก่อนที่จะลงทุนหุ้น นั่นก็คือ

ความรู้และความเข้าใจในการลงทุน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะสูญเงิน

จนหมดตัว โดยที่ไม่ได้คืนเลยก็ได้

20.เป็นเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์

การสร้างสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะทำให้คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในสิ่งนั้นๆ และสามารถสร้างรายได้จากการขาย “ สิทธิ์ ” ในสิ่งที่คุณมี

เช่น ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องจักรหรือสิทธิบัตรต่างๆ แต่ก็อย่ า

ไป ล ะ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองล่ะ เดี๋ยวจะโดนเขา

ฟ้ อ ง จนเราอาจหมดตัวก็ได้นะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …