Home ข้อคิดเตือนใจ 5 สิ่ง ทำเพื่อให้มีกินมีเก็บ ชีวิตจะได้ไม่ลำบาก

5 สิ่ง ทำเพื่อให้มีกินมีเก็บ ชีวิตจะได้ไม่ลำบาก

0 second read
0

1.หยุดเป็นนักเสี่ ยงดวง เสี่ยงโช คล าภ

สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวการพาเ งินไปจากคุณได้ง่ายๆ

ทำให้หายวับไปกับตา ไม่มี ดอ กออกผลให้เห็นเเม้แต่

น้อย คล้ายๆกับการนำเงินไปลงทุน แต่บางคนก็เข้าข้าง

ตัวเอง และคิดว่ามันคือการลงทุนอย่ างหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้ว

มันไม่ใช่แบบนั้นเลย มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นยิ่ง

เพิ่มพูนหนี้สินและพอกขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาที่คุณ

แก้ไขไม่ได้สักที

2.หารายได้เสริมอีกทาง

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียวนั้น จะทำให้คุณลำบาก

เพราะหากวันใดที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น โควิด

ที่ทำให้หลายๆคนต้องตกงานเป็นเวลานาน หลายๆอาชีพ

ที่มองว่ามั่นคง ยังไงก็คงไม่ตกงานแน่นอน แต่ก็ยังไม่รอด

อนาคตเราไม่ทีทางรู้เลยว่าจะเกิดขึ้นอีก ดังนั้น การมีอาชีพ

ที่ 2 หรือรายได้จากทางอื่นอีกทาง จะช่วยให้เรามีทางสำ

รองในการหาเงิน การมีรายได้เสริมก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง

และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้นด้วย บางคนอาจจะมี

รายได้จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

3.วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิตนั้นจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้

ชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไร

บ้าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว

การวางแผนทางการเ งินก็สำคัญเช่นกัน หากเรามีแผนการเงิ น

ที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอย่ างสม่ำเสมอ ก้จะช่วย

ให้เราใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บอีกด้วย

4.หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

ภาระบางอย่ างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัย

หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่ างก็ไม่ควรที่จะ

มี อย่ างภาระค่าบัตรเครดิต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูดแล้ว

ต้องมานั่งเครียดทีหลัง ว่าจะเอาเงิ นจากไหนมาจ่าย หรือชอบ

จ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติก รรมแบบนี้เสี ยเถิด เพราะว่ามัน

กำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ และเป็นการเอาเงิ นในอนาคตมาใช้

5.รู้จักเก็บ ออม และลงทุน

เมื่อเงิ นเดือนออกแล้ว ให้เราแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนไว้เลย

ส่วนแรก 50% ก็คือ สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พักอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ

และอื่นๆ ส่วนที่ 2 คือ 30% สำหรับจ่ายหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน

รถ บัตรเครดิต และส่วนที่ 3 ก็คือ 20% สำหรับเงินออม อาจจะ

ซื้อพันธบัตร กองทุนรวมไว้บ้าง เผื่อวันใดฉุ กเฉิ น จะช่วยให้เรา

มีเงินเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …