Home ข้อคิดเตือนใจ 5 แนวคิดสอนลูกให้เป็นคนดี ให้เขาเชื่อฟัง และไม่ทำร้ ายจิตใจเขา

5 แนวคิดสอนลูกให้เป็นคนดี ให้เขาเชื่อฟัง และไม่ทำร้ ายจิตใจเขา

0 second read
0

1. อย่ าดุลูก ขณะที่กำลังหงุ ดห งิด

เพราะจะทำให้ลูกเรานั้น รู้ สึ ก แ ย่ กับความห งุ ด ห งิ ด

และอารมณ์โ ก รธของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นแล้ว หากรู้สึก

หงุ ดห งิ ดควรบอกกับลูกว่า ตอนนี้แม่หงุดหงิดมากนะ

เดี๋ยวแม่จะไปทำอย่ างอื่นก่อน ถ้าหายโก รธแล้วแม่จะมา

คุยเรื่องนี้กับหนูอีกที นอกจากลูกจะไม่ต้องรับอารมณ์ของ

คุณแม่แล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความโกรธอีกด้วย

2. ตำ ห นิที่การกระทำ ไม่ใช่ที่ตัวเขา

คุณพ่อคุณแม่ควรตำหนิที่การกระทำของลูก ไม่ใช่ไปตำหนิ

ที่ตัวลูก เช่น แม่ไม่ชอบที่ลูกแกล้งน้องเลยนะ หรือ แม่ไม่

ชอบที่ลูกพูด คำ ห ย า บเลย ทำให้ลูกรับรู้ว่าการกระทำนี้

คุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ และจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

ในทางกลับกัน หากคุณพ่อคุณแม่ตำหนิที่ตัวลูกโดยตรง

จะส่งผลให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักของพ่อแม่ เป็นเด็ ก

ไม่ดี ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่มั่นใจในตนเอง

3. ไม่ดุลูกต่อหน้าคนอื่น

เพราะจะทำให้ลูกเสี ยหน้า ข าดความมั่นใจ รู้สึกอ าย

และรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ให้เกียรติ นอกจากนี้แล้ว ยังทำให้ลูก

รู้สึกว่าคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความหมาย เพราะเขา

จะไม่เข้าใจและไม่รับฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ พ ย า ย า ม

สอน แม้ว่าจะเป็นคำสอนที่ดีขนาดไหนก็ตาม

4. หลังจากดุเขาแล้ว บอกสิ่งที่อย ากให้ลูกทำ

เช่น เมื่อลูกคนโตตีน้อง แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะบอก

กับลูกว่าห้ ามตีน้อง ลองบอกทางแก้ปัญหาให้ลูก เช่น

ลูกไม่จำเป็นต้องตีน้อง ต่อไปนี้ถ้าน้องทำอะไรให้หนู

ไม่พอใจให้มาบอกแม่ เพราะการห้ ามลูกโดยไม่บอก

วิธีการแก้ปัญหา เมื่อลูกไม่พอใจน้อง ก็จะตีน้องอีก

5. รับฟังเหตุผลและถามความคิดเห็นในมุมมองของลูก

อย่ ารีบตั ดสินหรือตำห นิลูกโดยที่ไม่เปิดใจรับฟัง

คำอธิบายหรือเหตุผลของลูกก่อน เพราะจะทำให้ลูก

ต่ อต้ านและไม่อย ากอธิบายอะไรให้คุณฟังอีก ทาง

ที่ดีนั้น คุณควรพูดคุย ถามลูกว่าถ้าเกิดทำผิดซ้ำ ๆอีก

จะใช้วิธีการตั กเตื อนหรือล งโท ษอย่ างไร เพื่อให้

ลูกคิดถึงผลเสี ย วิธีแก้ไข และรับผิดชอบในความผิดของตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …