Home ข้อคิดเตือนใจ สอนลูกด้วย 10 ข้อเหล่านี้ ลูกจะได้ดี มีอนาคตที่สดใส

สอนลูกด้วย 10 ข้อเหล่านี้ ลูกจะได้ดี มีอนาคตที่สดใส

0 second read
0

เชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆ ท่านคงจะหนั กใจเรื่องที่ว่าจะต้องสอนลูกยังไง

เพื่อให้ลูกนั้นเชื่อฟัง และไม่ดื้ อไ ม่ ต่ อต้าน  เพราะถ้าทำอะไรมากไปก็กลัวว่า

พวกเขาจะหนี แล้วไม่มาใกล้เราอีก เวลามีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรก็กลั วว่ าพวก

เขาจะไม่กล้าเข้ามาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเราอีกนั่นเอง และวันนี้

เรามีวิธีการสอนลูกดีๆ เพื่อให้เขาเข้าใจและรับฟังเรา และเมื่อเขาโตขึ้นไปก็จะ

ได้เป็นคนที่ดีของสังคม หรือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั่นเอง มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. อย่ าก ดดั น ให้ลูกต้องเรียนเก่ง

อย่ าลืมว่าบางคนก็ไม่ได้เรียนเก่งเสมอไป แต่ก็ใช่ว่า

พวกเขาจะเป็นคนไม่ดีนะ เราไม่ต้องกดดันเพื่อให้เขา

เรียนเก่งเหมือนใครๆ แต่จงสอนให้เขารู้จักที่จะเรียนรู้

ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเอง นั่นคือ มรดกชีวิตที่เรา

ควรมอบให้แก่เขานั่นเอง

2. ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อ เก่งกว่าลูกใคร

แต่หัวใจของพ่อแม่ ก็รักลูกเราไม่น้อยไปกว่าลูกบ้าน

ไหนอย่ างเเน่นอน เพียงเท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

3. จงสั่งสอน หรือดุเขาด้วยความเมตตา

จงรีบสอนเขา หรือดุเขาในวันนี้ดีกว่าปล่อยให้เขา

โตไป แล้วถูกสังคมสั่งสอนเขาแทน

4.สอนให้เขารู้จักความกตัญญู

พ่อแม่อย่ างเรา ๆ ต้องทำให้ลูกได้เห็น และทำให้

ดูเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ด้วย ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

5. อย่ าคาดหวังในตัวลูก

อย่ าเอาความหวังของเรา ไปวางไว้บนไหล่ของลูก

ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก ก็คือให้เขาได้ดำรงชีพ

ตัวเองได้อย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

6. หากมีลูกชายเป็น เพ ศ ทางเลือก

สิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดให้เป็นทุ ก ข์หรอกนะ

เพราะตราบใดที่ลูกเรานั้นดูมีความสุข เป็นคนดี

มีสำนึก คุณภาพชีวิตดีแล้ว ก็คงประเสริฐกว่า

เรื่องเพ ศ หรือสภาพใดๆ ทั้งสิ้น

7.ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน

หากมีลูกสาว จงสอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่งขัน

เพื่อให้ตัวเองนั้นเท่าเทียมกับผู้ชาย และจงสอน

ลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิ เพราะในโลกแห่ง

ความจริงนั้น ไม่ว่าจะเ พ ศไหนๆ ก็ควรให้เกียรติ

เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่ างเท่าเทียมกัน

8. ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข าดแม่ไม่ได้

อย่ าเสี ยเวลาไปทุ่มเท คอยตามตื้ อผู้ชาย

ที่ทำล าย ความสมบูรณ์ของครอบครัว

9. หากลูกสาวยังไม่แต่งงาน

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอ ายแต่อย่ างใด ถ้าลูกนั้น

มีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

10. อย่ าเลือกทนเพื่อคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์”

เพราะครอบครัวที่อบอุ่นนั้น ไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกัน

อย่ างพร้อมหน้าเพียงเท่านั้น แต่ถ้าอยู่แล้วไม่นำ

พา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ วยใจเปล่า

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …