Home ข้อคิดเตือนใจ 7 เหตุผล ว่าทำไมคนที่ไม่ตั้งใจเรียนหรือเรียนไม่เก่ง ถึงมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

7 เหตุผล ว่าทำไมคนที่ไม่ตั้งใจเรียนหรือเรียนไม่เก่ง ถึงมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

0 second read
0

1. พวกเขามักมีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องกังวล

น่าแปลกที่มีผลการยืนยันที่น่าสนใจว่า หากเราตั้งใจเรียนมากจนเกินไปนั้น

อาจจะทำให้เราไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องของอนาคตอย่ างจริงจังได้เลย และนี่เอง

ที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้มักประสบความสำเร็จในชีวิตได้

หลังจากที่พวกเขานั้นเรียนจบ เพราะเ ด็กเหล่านี้จะคอยเฝ้ารอและคิดมาโดย

ตลอด ถึงชีวิตหลังการเรียนจบว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตที่แท้จริง

2. พวกเขามักเป็นคนช่างฝัน

ในห้องเรียน ขณะที่เหล่าบรรดาเด็ กเรียนทั้งหลายกำลังตั้งใจเรียนกันอยู่

แต่นักเรียนกลุ่มหลังห้องนี้ มักชอบมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง มองดู

ท้องฟ้า ดูเมฆที่ลอย และจินตนาการสิ่งต่างๆ ไปเรื่อยเปื่อย และเด็ กเหล่านี้

มักเป็นเ ด็ กที่ช่างฝัน ชอบจินตนาการนอกกรอบ พวกเขามักจะจินตนาการ

ไปถึงการทำงานในชีวิตจริง ดังนั้น เมื่อพวกเขาเรียนจบแล้ว และชีวิตมีอิสระ

ก็ทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่ างเพื่อสร้างความฝันที่เขามักวาดไว้ให้เป็นจริงนั่นเอง

3. พวกเขามีคำจำกั ดความของคำว่า ความสำเร็จเป็นของตัวเอง

นักเรียนกลุ่มนี้ มักรู้ว่าความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้มาจากการที่ได้เกรดเอ

ในห้องเรียน เพราะเ ด็กเหล่านี้รู้ว่า ความสำเร็จมักเกิดมาจากการสะสมประสบ

การณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกมากกว่า และพวกเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่ างไร

เพราะพวกเขามีหนทางที่เขาได้เลือกไว้ในใจอยู่แล้ว

4.พวกเขามักจะเรียนรู้โดยตรงมากกว่า

นักเรียนกลุ่มนี้ มักมีความคิดว่าการที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึ่ง

การที่พาตัวเองไปเรียนรู้กับมันโดยตรง ถือเป็นสิ่งสำคัญ นี่เองเป็นเห ตุผลว่า

ทำไมเมื่อเ ด็กเหล่านี้สนใจอะไร พวกเขาก็จะทุ่มเทตัวเองต่อการเรียนรู้สิ่งนั้น

จนสุดตัว อีกทั้งยังกำหนดทิศทางก ารเรียนรู้ในแบบของพวกเขาเองได้ด้วย

โดยไม่ต้องการคำตอบสูตรสำเร็จจากผู้อื่น แต่พวกเขาจะมีวิธีการเรียนรู้ใน

แบบของตัวเองนั่นเอง

5. พวกเขาไม่ยอมเป็นผู้ติดตามใคร

พวกเขามักไม่ค่อยชอบเดินตามเส้นทางของใคร โดยเ ด็กเหล่านี้ไม่เชื่อว่า

การที่ชีวิตของพวกเขาต้องไปคอยเดินตามคนอื่น ที่หลายๆคนต่างคิดว่า

เป็นแบบแผนและเป็นหนทางที่ถูกต้อง อีกทั้งพวกเขายังไม่ชอบให้ใครมา

บอกว่า พวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่ างไร เพราะพวกเขาจะมีวิธีการดำเนินชีวิต

ในแบบของพวกเขาเอง

6. พวกเขามักไม่ชอบประจ บประแ จงผู้บังคับบัญชา

นักเรียนกลุ่มนี้ มักไม่เคยมีพฤติกร รมประจ บประแ จง หรือคอยเอาใจอาจารย์

ของพวกเขาเลย พวกเขาจะเคารพรักครูของพวกเขา แต่จะไม่ได้ต้องทำตาม

หรือเชื่อในทุกสิ่งที่ครูของพวกเขาพูด เพราะเ ด็กเหล่านี้ไม่เชื่อว่าการที่เขาต้อง

ทำทุกสิ่งตามที่ครูสั่ง จะเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาเขาไปสู่คว ามสำเร็จในการ

ดำเนินชีวิตในอนาคตได้ แต่พวกเขาจะมีความคิดว่า ความก้าวหน้าในอนาคตนั้น

คือสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเองต่างหาก

7. พวกเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษา

พวกเขาจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบการศึกษ าที่ติกรอบอยู่ภายในห้องเรียน

พวกเขาเชื่อในการเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกมากกว่า เพราะรู้ว่าการเรียนรู้นั้นมัน

สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังไม่กลั วที่จะท้าทายตัวเอง

แม้ว่าการท้าทายนั้นอาจอึ ดอั ดจากการค้านสายตาของบุคคลอื่น แต่พวกเขา

เหล่านี้รู้ดีว่า มันก็อึ ดอั ดน้อยกว่าที่จะต้องเดินไปในหนทางที่ผิ ดพลาด และไม่ใช่ตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …