Home ข้อคิดเตือนใจ 5 คุณสมบัติพื้นฐาน ของการเป็นหัวหน้าที่เก่ง ที่ลูกน้องรัก

5 คุณสมบัติพื้นฐาน ของการเป็นหัวหน้าที่เก่ง ที่ลูกน้องรัก

0 second read
0

1. มองคนออก เลือกใช้คำพูดให้เหมาะสม

ทักษะข้อนี้สำคัญมาก เพราะหัวหน้าที่ดีนั้นต้องรู้จักลูกน้อง

ของตัวเองเป็นอย่ างดี รู้ถึงจ ริ ตที่เค้าเป็น ถ้าชอบหรือไม่ชอบ

แบบไหน ก็ต้องเลือกสื่อสารด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับคนๆ นั้น

บางคนต้องพูดจาซอฟท์ๆ เห็น อ กเห็นใจมากๆ แต่ในขณะที่

บางคนก็ชอบให้สื่อสารแบบสั้นๆ แต่ตรงจุด ชอบให้ ก ร ะ ตุ้ น

ด้วยคำพูดตรงๆ ถึงจะมีแรงฮึ ดทำงานขึ้น แบบนี้เป็นต้น ซึ่ง

หัวหน้าที่ดีเลยนั้นจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์คนเป็นและ

เลือกสื่อสารได้อย่ างหลากหลายนั่นเอง

2. ไม่ยึดติดกับความเพอร์เฟค

แต่เชื่อมั่นในความตั้งใจจริง เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ

ไปจนไร้ที่ติ มีเพียงความตั้งใจเท่านั้น ที่ทำทุกสิ่งอย่ างโดยเต็มที่

พย าย ามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะถ้าทุกคนในทีมเชื่อมั่นและ

มีบรรทัดฐานตามนี้เราก็จะภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าในผลงานของ

ตัวเอง มองเห็นจุดดีในความตั้งใจจริงของผู้อื่นมากกว่าจ้องหาแต่เรื่องติ

3. ยึดมั่นในคุณธรรม สร้างภาพลักษณ์น่าเคารพ

คนยิ่งใหญ่บางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งไปทุกอย่ างเสมอไป

แต่คนยิ่งใหญ่จำเป็นต้องมีคุณธรรม เลือกทำสิ่งดีก่อนสิ่งที่ถูกใจ

วางตัวเป็นกลาง ไม่หูเบาเชื่อฟังใครง่ายๆ ถึงจะได้รับความเคารพ

จากผู้อื่น เพราะคุณธรรมคือภาพลักษณ์แรกที่จำเป็นของคนเป็น

หัวหน้าที่ดีที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นลังเล ว่าควรเคารพเชื่อถือเราดีรึเปล่า

4. ไว้ใจคนอื่นเป็น

หัวหน้าที่ดีนั้นต้องรู้จักกระจายงาน หรือแบ่งงานให้คนอื่นช่วยทำด้วย

ไม่ใช่อะไรก็ต้องทำเอง ต้องกล้าที่จะมอบหมายงานให้ผู้อื่นช่วยเหลือ

ไม่รวบงานทั้งหมดเข้าตัวไว้คนเดียว เพราะว่าไม่ไว้ใจใคร ไม่เชื่อมือใคร

นอกจากตัวเองแบบนี้ก็ไม่ดี และที่สำคัญต้องไม่คิดว่าความสำคัญของ

ตัวเองจะถูกลดค่าลงเมื่อแบ่งงานให้ผู้อื่นช่วยทำ เพราะหัวหน้าที่ดีนั้นจะ

ต้องมีทักษะในการบริหารงาน ไว้ใจให้คนอื่นได้แสดงศักยภาพ ไม่ใช่

ต้องลงมือไปทำเองเสี ยทุกอย่ าง

5. รู้จักขอโท ษ ขอบคุณ ชมลูกน้องบ้าง

หัวหน้าที่ดีนั้นต้องรู้จักขอโท ษเมื่อทำผิด ขอบคุณเมื่อได้รับ

ชมบ้างเมื่อลูกน้องทำงานดี หรือมีผลงานเด่นๆ “คำขอโทษ ”

“คำขอบคุณ” และ “คำชื่นชม ” จงพูดให้คล่อง ต้องฝึกพูดให้

ชิน ทำให้เป็นนิสัยได้ยิ่งดี เพราะถึงลูกน้องจะมีหน้าที่ต้องทำงาน

ให้คุณอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่คุณฝึกตัวเองให้เป็นหัวหน้าที่ใส่ใจ

ลุกน้อง รู้จักพูด ขอบคุณ ขอโทษ กล้ายอมรับผิดเมื่องานนั้น

ผิดพลาดและชื่นชมให้กำลังใจเมื่องานดีมีคุณภาพ หัวหน้า

แบบนี้ย่อมเป็นลูกพี่ที่ได้ใจลูกน้องแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …