Home ข้อคิดเตือนใจ แม้มีที่ดินมากมาย แต่ยังไงก็นอนได้เพียง 8 เมตร

แม้มีที่ดินมากมาย แต่ยังไงก็นอนได้เพียง 8 เมตร

0 second read
0

ถ้าคุณจากไป…แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้?

เคยลองคิดดูไหมว่า ถ้าวันหนึ่งคนไม่มีชีวิตอยู่ กลายเป็นผง ธุ ลีไป

ใครเขาจะยกย่อง ชื่นชม หรือตำหนิ ประณามคุณอย่ า งไร

คุณจะไปรู้สึกรู้สา รับรู้อะไรได้ ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่ างไร

ก็อ ย่ าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดหมายและหนทางชีวิตของตัวเอง

เมื่อล่วงลับไปแล้ว คุณก็ยัง ไม่เลิ กเป็นท าสของลูกๆ อีกหรือ

จงอ ย่ า… คาดหวังอะไรมากจากเด็ กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้

ดูแลคุณยามแก่ เ ฒ่ า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภ าระผูกพันต่างๆ

เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ หรือมาดูแลอะไรคุณได้มากมายนัก

ส่วนลูกๆ จริงๆ แล้วนั้น ก็อาจจะกำลังทะเ ล า ะกัน เพื่อแ ย่ ง

ทรัพย์สมบัติของคุณ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้!!

ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบภาวนา ให้คุณอ ย่ าใช้เ งินให้มาก

และรีบจากไปเสี ยเร็วๆ อย่ างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมเถไป

คุณไม่มีทางรู้หรอกว่า เพราะบรรดาลูกๆ เขาถือว่า..

ทรัพย์สมบัติของคุณ เป็นสิ ท ธิ์ ข าดของเขาไปแล้ว

คุณจึงไม่มีสิ ท ธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลย

ในเ งิ นที่เป็นของเขา เข้าใจใช่ไหม?

คนอายุเกิน 50 อย่ า งคุณ ต้องเ ลิกเอาสุ ขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว

“ มีเ งิ นเท่าไร ? ก็ซื้อสุขภ าพคืนมาไม่ได้!! ”

คุณตอบได้ไหมว่า… จะหยุดหาเ งิ นได้ตอนไหน?

มีถึงเท่าไหร่ คุณถึงจะบอกว่า… “ พอแล้ว ”

ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน  ร้อยล้าน พอหรือยัง..?

ต่อให้คุณมีไร่นานับพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่วันละ 3 จาน

แม้มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอน

ยามค่ำคืน เพียง 8 ตาร า ง เ มตรเท่านั้น...

ดังนั้น..ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลา อาหารกินอ ย่ างเพียงพอ

มีเงินพอใช้สอยได้ในทุกๆวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว

อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่ า งเป็นสุข เพราะทุกบ้านก็ต่าง

มีปัญห าของตนเองกันทั้งนั้น อ ย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ

แก่งแ ย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ว่าจะชื่อเสียง ลาภยศ

ฐานะทางสังคม หรือความก้าวหน้าของเด็ กๆ หรืออะไรก็ตาม

สิ่งที่ควรจะแข่งกันทำกันจริงๆ นั้นก็คือ แข่งกันมีความสุข

แข่งกันมีสุขภาพดีและอายุยืนนาน ส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้

ก็อย่ าไปฝั งอกฝั งใจใ ห้ป่ ว ยการ และทำล า ยสุขภาพตัวเองเลย

อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย….

หลังอายุ 50 แล้วอย่ า งนี้

คุณต้องค้ น หาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้ า งชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ

และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอา ร มณ์ดี

คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุข ทำอะไรก็สุข สนุกกับมันอยู่ทุกวัน

นั่นก็ หมายความว่า… คุณได้ผ่านวันเวลาอย่ า งเป็นสุขแล้ว

ทุกวันวานที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไป

อย่ า งเป็นสุข วันนั้นคือกำไรชีวิตชัดๆ เลย

จิตใจที่ดี จะช่วยรักษาโ ร ค ภั ยได้

ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คภัยก็จะหายเร็วขึ้นตามด้วย

แต่ถ้าจิตใจทั้งดี ทั้งเป็นสุขด้วย ความเจ็ บ ป่ ว ย

ก็จะไม่มีทางมาแผ้ วพ านได้ ด้วยอา ร มณ์ที่ดี

แจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพอ

อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบห้าหมู่

ได้วิต ามินและแร่ธ า ตุอย่ า งเพียงพอ

เพียงเท่านี้ ก็เชื่อได้แน่นอนว่า..ชีวิตที่เป็นสุข

อีก 20 หรือ 30 ปี จะเป็นของคุณแน่นอน!!

เหนือสิ่งอื่นใด… คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ

จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้

จะช่วยให้คุณ รู้สึกเย า ว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอ

ขาดพวกเขาเมื่อใด คุณจะต้องรู้สึกสูญเ สีย อย่ า งแน่นอน

จงจำไว้ว่า…อายุเราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต เราเลือกได้…

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …