Home ข้อคิดเตือนใจ ช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเรา มันก็เปรียบเสมือน “รถ 4 คัน”

ช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเรา มันก็เปรียบเสมือน “รถ 4 คัน”

3 second read
0

ช่วงชีวิตที่ได้ผ่านมาของเรา มันก็เปรียบเสมือน “รถ สี่คันในชีวิต”

1. รถเข็ น เด็ก ที่เราได้นั่งตอนยัง ท ารก

2. รถจักรยาน ที่เราได้ปั่ นตอนยังเล็กๆ

3. รถยนต์ ที่เราได้ขับตอนเป็นผู้ใหญ่

4. รถเข็ นคนไ ข้ ที่ได้ใช้ตอนแก่ช ร า ตอนเราเ จ็ บ ป่ ว ย

“ น้ำทั้งสี่ในชีวิต ” เปรียบกับช่วงชีวิตทั้งหมดที่ได้ผ่านมา

1. น้ำน ม ใช้ดื่มเพื่อการเติบโต

2. น้ำดื่ม ใช้ดื่มเพื่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

3. น้ำ มึ น เ ม า ใช้ดื่มเพื่อสังสรรค์ ปาร์ตี้ สร้างความสนุก

4. น้ำเกลือ ที่จะได้รับตอนที่ร่า งกา ยเราป่ วย หรือไม่สบาย

“ ใบทั้งสี่ในชีวิต ” เปรียบกับช่วงชีวิตทั้งหมดที่ได้ผ่านมา

1. ใบสูติบัตร ได้เมื่อตอนเราเกิด

2. ใบประกาศนียบัตร ได้มาจากประสบการณ์

3. ใบทะเบียนสมรส ได้เมื่อเราตัดสินใจสร้างครอบครัวกับใครสักคน

4. ใบ ม ร ณ ะ ได้เมื่อชีวิตเราจบลงแล้ว

“ เตียงทั้งสี่ในชีวิต ” เปรียบกับช่วงชีวิตทั้งหมดที่ได้ผ่านมา

1. เตียงเด็ ก ได้นอนตอนยังเล็กๆ

2. เตียงเดี่ยว ได้นอนตอนเติบโตขึ้น

3. เตียงคู่ ได้นอนตอนมีคู่ชีวิต มีครอบครัว

4. เตียงคนไ ข้ ได้นอนตอนไม่ ส บ า ย

“ สี่ทุกข์ในชีวิต ” ที่คุณต้องได้พบเจอ และเรียนรู้จากมัน

1. ตั ดใจไม่ได้ ยึดติดกับสิ่งของ หรือคนรักมากจนเกินไป

2. ยอมแพ้ไม่ได้ กลัวการเสี ยหน้า ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้

ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง

3. สละไม่ได้ ยึดติดกับสิ่งของเงินทอง การครอบครอง

หรือแม้แต่ความรู้สึกโ ก รธ

4. ปลงไม่ได้ ยึดติด ยึดมั่นถือมั่นกับทุกสิ่ง ไม่รู้จักคำว่าปล่อยวาง

ในทางโลก… การได้มามากๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ในทางธรรม

การสละสิ่งที่มีมากๆให้หมดไป แม้แต่สิ่งที่ละเอียดอ่อนภายในใจได้

ท่านว่าประเสริฐสุด ” (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

“ ห้าคติท่องไว้ให้ขึ้นใจ ”

-ต่อให้ย ากก็ต้องยืนหยัด

-ต่อให้ดียังไงก็ต้องจาก

-ต่อให้แ ย่ยังไงก็ต้องมั่นใจในตนเอง

-ต่อให้มีมากมายก็ต้องประหยัด

-ต่อให้แล้งก็ต้องมีน้ำใจ

สิ่งที่มีค่ า ที่เรียกว่า “ หกทรัพย์ในชีวิต ”

สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เงินทอง หรือของมีค่ าต่างๆที่ทุกคนต่างแสวงหา

แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนก็มีในตัวเองอย่ าง ความรู้ ความฝัน ความศรัทธา

ความมั่นใจ ความกล้าหาญ และครอบครัวก็เปรียบเสมือนดั่งแก้วน้ำเปล่าๆ 1 ใบ

ความรักก็เป็นเหมือนเม็ดทราย ที่ใส่เข้าไปในแก้วจนเต็ม ลองเติมน้ำลงไปดูสิ

แล้วจะพบว่า มันยังเติมน้ำเข้าไปได้อีก แม้จะมีเม็ดทรายอยู่เต็มแก้วแล้วก็ตาม

ดังนั้น จงให้ความสำคัญกับครอบครัว มากกว่าชื่อเสียง เงินทองเพราะเงินทองมีมาก

ใช้หมดก็หาใหม่ได้ แต่เวลาไม่เคยหาเพิ่มได้ ถ้าเราไม่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

เราก็จะไม่มีวันที่จะได้ย้อนเวลากลับไป หากวันหนึ่งที่พวกเขาต้องจากไป

เราจะไปขอเวลาเพิ่มจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้ว จงให้ความสำคัญให้ถูกคน

ถูกที่ ถูกเวลา สิ่งดีๆ จะตามมาเอง ทุกอย่างๆ มันจะส่งผลดีต่อเรา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …