Home ข้อคิดเตือนใจ 15 สิ่ง ที่ต้องทำให้ได้ เพื่อชีวิตที่สุขสบายก่อนวัยเกษียณ

15 สิ่ง ที่ต้องทำให้ได้ เพื่อชีวิตที่สุขสบายก่อนวัยเกษียณ

0 second read
0

1. ลดค่าใช้จ่าย

ข้อแรกเลยที่ทำได้ง่าย และเห็นผ ลจริงก็คือลดค่าใช้จ่ายลง

เช่น ทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดอัตรา ด อ ก เบี้ยบ้าน

หรือลดค่าเน็ตรายเดือนลง โดยเลือกใช้โปรที่ถูกลงด้วย

2. เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้

หากเราเก็บเงินล้านบาทแรกได้แล้ว ล้านต่อไปจะง่ายขึ้น

เพราะพอเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้องจนมีล้านแรก

ได้แล้วล้านต่อไปไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป ทฤษฎีนี้จริง

3. เก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

เพราะมันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ถ้าเราจะให้รางวัล

ตัวเอง ก็ควรให้ในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัสที่ได้

มาแล้วในส่วนที่เหลือ ก็เก็บไว้เอาไปลงทุ นต่อ หากทำเช่นนี้

ได้รับรองว่าคุณจะมีความสุขในการเก็บเงิน

4. เริ่มอ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

ข้อนี้อยู่ที่การควบคุมความอย ากของตนเองให้ดีก่อน

โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่ เวลาซื้อก็อย่ าซื้อทีเดียว

ติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจท่องเที่ยว รถยนต์

ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน ไว้จะดีสุด

5. เลือกทำงานที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือน

และตำแหน่งเติบโตได้เร็วขึ้น และที่สำคัญควรเลือกทำงาน

กับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้นด้วย

6. ศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินอยู่เสมอ

ซึ่งเราสามารถหาได้จากหนังสือ หรืออินเตอร์เน็ต

เว็บบอร์ดต่างๆการเข้าอบรมต่างๆ ทุกวันนี้มีช่องทาง

การเข้าถึงความรู้มากม ายที่ทำให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้น

7. เลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้าน รถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ

มันถือว่าเป็นทุนจม กว่าจะขายออกไป

8. ใช้บัตรเครดิตช่วย

เพราะบัตรเครดิตถือเป็นเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่าย

ให้กับเราได้ แต่ก็อย่ าใช้จ่ายเกินตัวหรือรูดเพลินล่ะ

และสาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะการ

ใช้บัตรจ่ายมันได้ส่วนลดเพิ่ม หรือได้คะแนนสะสม

บางโปรอาจได้เครดิตเงินคืนด้วย

9. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากธนาคาร

เช่น ซื้อพันธบั ตร รั ฐบาล ลงทุนหุ้ น ซื้อกองทุ นรวม

และประกั นชีวิต เป็นต้น เพราะของพวกนี้ถือเป็นวิธี

การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากพอสมควร แต่ทางที่ดี

ก็ต้องศึกษาและหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะทำด้วย

10. ระวัง วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจให้ดี

อย่ าง วิก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิก ฤติแฮมเบอร์ เก อร์ ที่ทำให้

คนรวยจนลงในพริ บตา ความรู้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่อง

ที่สำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตและ

ตกต่ำสลับกั นตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ

11. นำเฉพาะเงินเย็นไปลงทุน

การลงทุนต้องใช้เวลาเพราะมีโอกาสที่จะขาดทุนเช่นกัน

และถ้าต้องขาดทุนจริง เราจะได้ไม่ต้องเดื อดร้อนมาก

หากคุณคิดจะลงทุนทางที่ดีนั้นควรนำเงินในส่วนที่คุณ

ไม่ได้ใช้ หรือเงินเย็นมาลงทุนนั่นเอง

12. เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่เคยผิ ด พล าด

ทุกคนเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ แต่จะดีได้นั้นเราควรนำ

ความผืดพลาดจากครั้งก่อนมาปรับและหาความรู้เพิ่มเติม

เพื่อที่จะลงทุนต่อในครั้งต่อไปนั่นเอง

13. เริ่มบันทึกการเติบโตของทรัพย์สิน และรายได้ในทุกๆปี

การบันทึกตรงนีจะช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่ามันมีส่วน

ไหนที่ควรปรับปรุง และใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย

ในอนาคตได้นั่นเอง

14. หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

ในวันนี้อาจเป็นรายได้เสริม แต่ในอนาคตอาจกลายเป็น

รายได้หลักไปเลยก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวม

ตราสารหนี้ ทุนทอง คอนโด เป็นต้น

15. เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

ตัวอย่ าง เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมาก

จากเงินลงทุ นน้อย อย่ างลงทุนคอนโดซื้อไว้เมื่อ

5 ปีก่อน ตอนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน

ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่า

มาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาทนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …