Home ข้อคิดเตือนใจ เมื่อแก่ตัวลง 6 ข้อนี้ ควรนำไปใช้เพื่อชีวิตวัยชราที่เป็นสุข

เมื่อแก่ตัวลง 6 ข้อนี้ ควรนำไปใช้เพื่อชีวิตวัยชราที่เป็นสุข

0 second read
0

ทุกๆ คนล้วนแล้วแต่จะอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องเผชิญหน้ากับ

ความชราที่กำลังก้าวเข้ามา คนเราเมื่อเริ่มแก่ตัวลงแล้ว จะต้องทำยังไงถึงไม่ต้องพึ่งพา

ลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น แล้วเราจะทำอย่ างไรเพื่อที่จะสามารถอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง

1. ไร้ความกั งว ล

เมื่อแก่แล้วจงใช้ชีวิตอย่ างไม่ต้องกั ง วล เรื่องของลูกๆ หลานๆ

อะไรที่คุณพอช่วยได้ก็ให้ช่วย อะไรที่อยู่นอกเหนือหรือลูกหลาน

ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่ต้องคิดกั ง ว ลไป เดี๋ยวพวกเขาก็จัดการ

กันได้เอง ยุ่งมากไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไปอีก

และอีกเรื่องคืออย่ าเข้าไปก้าวก่ายเรื่องของลูกหลานมากเกินไป

จัดการแค่เรื่องของตัวเองก็พอ

2. อยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง

เมื่อเริ่มแก่ตัวลง เราเองก็ยังต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะ เพราะว่า

ลูกหลานไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป อย่ าเอาความหวังที่

จะให้เขามาดูแลเราตอนแ ก่ตัวไปฝากไว้ที่เขา เพราะพวกเขา

ก็มีงานที่ต้องทำ มันเหมือนกับว่าไปเพิ่มความกดดันให้พวกเขา

สู้อยู่ที่บ้านคุณเอง แล้วใช้ชีวิตอย่ างสงบสุขในแต่ละวันด้วยเงิน

เก็บของคุณเองจะดีกว่านะ

3. ใจกว้างเข้าไว้

แก่แล้วไม่ไปต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากหรอก อย ากกินอะไร

ก็กินเถอะ อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามหาคุณค่าในตัวเอง

ไม่ต้องกลั วการใช้เงิน เพราะเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อ

ตัวเองแล้ว เพราะเมื่อคุณจากไปคุณก็เอาไปด้วยไม่ได้

4. ดูแลสุขภาพให้ดี

เพราะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแร งดีเป็นสิ่งสำคัญมากนะ

ยิ่งแ ก่ตัวก็ยิ่งสำคัญ แค่คุณมีสุขภาพ ร่า ง ก า ยที่ แข็งแร ง

กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนอย่ างเพียงพอ เดินเองได้

เท่านี้ก็สุขมากแล้ว เแต่ก็ต้องรั ก ษ าสุขภาพดูแลตัวเองให้

มากขึ้นด้วย สนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลง

5. ทำชีวิตให้มีสีสัน

จงทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันและมีชีวิตชีวาเข้าไว้เสมอ

เติมเต็มมันด้วยการร้อง รำ ทำเพลง  หากิจ ก ร ร มที่

น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ อย่ าทำให้ตัวเอง

ต้องรู้สึกแ ย่ จงผ่อนคลาย ยิ้มแย้ม แจ่มใสเข้าไว้ ละทิ้ง

ปัญหาและความทุ กข์ให้หมด ทำให้ตัวเองมีความสุขก็พอ

6. ไม่ทวงบุญคุณ

เมื่อแ ก่ตัวก็อย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดซ้ำๆ ว่า

ที่ผ่านมาคุณเคยช่วยเหลือใครไว้บ้างคนอื่นเขาทำดี

กับคุณไหม อะไรปล่อยได้ก็ปล่อยผ่านไป แค่คุณนั้น

รู้ตัวเองก็พอแล้ว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …