Home ข้อคิดเตือนใจ คนวาสนาดี มีบุญ จะมี 8 ลักษณะเหล่านี้

คนวาสนาดี มีบุญ จะมี 8 ลักษณะเหล่านี้

0 second read
0

1.คนที่ได้กินดีอยู่ดี นอนหลับได้สบาย

คนที่กินได้อิ่ม นอนหลับสบาย อย ากจะหลับตอนไหนก็หลับ

อย ากจะตื่นตอนไหนก็ตื่น ไม่ต้องมาเ ค รี ย ด คิดมากอะไร

ไม่ต้องเร่งรีบทำตามกำหนดเวลา จิตใจสงบ ไม่ฟุ้ งซ่ าน

2.คนที่ช่วยเหลือตัวเองได้

คนที่การกินอยู่ไม่เป็นภาระของคนอื่น สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ แต่งตัวเอง กินเองได้ ไม่ต้องคอยให้คนอื่นต้อง

คอยป้อนข้าว ป้อนน้ำ อาบน้ำเองได้ อ่านหนังสือออก หรือ

อ่านเขียนจดหมายได้ รับผิดชอบต่อชีวิตประจำวันของตัวเองได้

3.ทำงานที่มีความสุข

คนที่มีงานทำประจำที่ทำให้ตัวเองเกิดความสุข งานประจำนี้

จะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ ให้อาหารหม า

ทำงานช่วยสังคม สอนหนังสือ โดยไม่ต้องสนใจว่าได้เงินหรือไม่

4.มีเพื่อน มีญาติ

คนที่มีญาติมิตร หรือเพื่อนสนิท แวะมาเยี่ยมมาหาเป็นครั้งคราว

ติดต่อกันเสมอ โทรศัพท์คุยกันหรือส่งไลน์หากันบ้างเรื่อยๆ

หากเป็นเช่นนี้แสดงว่าคนยังไม่ลืม เราไม่ลืมเขา เราทำดีกับเขา

คนก็จะมีใจคิดถึงเรา ไม่ต้องโ ศกเ ศ ร้าใจอยู่อย่ างโดดเดี่ยว

5.แก่แต่มีเงิน

คนที่แม้จะแก่แล้ว แต่ก็ยังมีเงินใช้ไม่ข าดมือ ไม่ต้องไปขอ

ไปยิบยืมใคร ไม่ต้องรวย แต่มีเงินพอกินพอใช้ ไม่ขัดสน

6. อายุเกิน 60 ปี ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้เ จ็บ

คนที่หลังเกษียรแล้ว แต่สุขภาพยังแข็งแรง ไ ร้โ ร ค ภั ย

มาเบียดเบียน หรือถ้ามีก็ไม่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ หรือต้อง

ป่ วยติดเตียง ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ างสบายๆนั่นเอง

7.มีคติประจำใจของตัวเอง

คนที่มีหลักธรรมะประจำใจ มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความสุขทุกวัน

เจริญสติ สวดมนต์ภาวนา เพื่อให้จิตใจมั่นคง ไม่ฟุ้ งซ่าน

8. อายุเกิน 70 ปี แต่ยังทำงานได้คล่องแคล่ว

คนที่อายุมากแล้ว แต่ก็ยังสามารถช่วยตัวเองตัวเองในภารกิจ

แต่ละวันได้เป็นอย่ างดี เดินชมนก ชมต้นไม้ ด อกไม้ เลี้ยงสัตว์ได้

หากใครมีครบทุกข้อที่กล่าวมานี้ ถือว่ามีบุญ วาสนาดีมากเลยนะ

และใครมีน้อยข้อ วาสนาดีรองลงมา คนไม่มีวาสนา คือคนที่ไม่มีสักข้อ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …