Home ข้อคิดเตือนใจ 6 เรื่อง ที่หลายคนไม่นึกถึง จึงอาจทำให้ชีวิตวัยเกษียณต้องลำบาก

6 เรื่อง ที่หลายคนไม่นึกถึง จึงอาจทำให้ชีวิตวัยเกษียณต้องลำบาก

0 second read
0

1. ไม่เก็บเงินเพิ่มขึ้นตามอายุ

เงินที่เราสะสมไว้สำหรับการใช้เมื่อเกษียณอายุแล้ว

จำเป็นต้องเก็บเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เราเริ่มทำงานใหม่ๆ

ยิ่งถ้าเราทำงานมานาน มีเงินเดือนที่สูงขึ้น ก็ยิ่งควรเก็บ

ให้มากขึ้นตามอายุของเราตามไปด้วย เพราะหากมัวแต่

ช ะล่ าใจล่ะก็ อาจทำให้เงินที่เก็บได้ไม่พอใช้ ถึงตอนนั้น

แทนที่จะได้พักผ่อนสบายๆ กลับต้องลำบากกว่าเดิมอีก

2. ซื้อบ้านราค าสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าการซื้อบ้านต้องใช้เงินก้อนโต และการซื้อบ้าน

ที่มีราคาสูงเกินกว่าที่เราจะผ่อนได้นั้น จึงเป็นเรื่องใหญ่

มากพอสมควร ถ้าเราคำนวณแล้วว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน

ชีวิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลดรายจ่ายลง

และก็ต้องเข้าใจด้วยว่า การย้ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา

การเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่าปล่อยให้

ค่าบ้านกระทบการเงินของเรา เงินที่เสี ยไปกับค่าที่อยู่อาศัย

จำนวนมากขึ้น จะทำให้เงินเก็บหลังเกษียณของเราลดน้อย

ลงตามไปด้วยเช่นกัน

3. ไม่จริงจังกับแผนเก็บเงินหลังเกษียณ

หลังจากตที่เรามีอายุประมาณ 20 ถึง 30 ปีนั้น อาจจะต้องเริ่ม

วางแผนการเงินให้จริงจัง แม้ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะละเว้นการ

สะสมเงินเพื่อตอนเกษียณอายุ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคนแล้ว

เราจะมาล้อเล่นกับเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้แล้วนะ

อย่ าใช้เงินที่กันไว้ตอนเกษียณอายุเด็ ดข าด เพราะเราต้องมี

เงินสดไว้เผื่อในยามที่ฉุ กเ ฉินต่างๆไว้ด้วย

4. ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้เราไม่ควรใช้บัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าเรามีหนี้บัตรเครดิต

ด้วยแล้ว ก็ต้องพย าย ามจ่ายให้หมดโดยเร็าที่สุด หรือหากมี

หนี้บัตรเครดิตมากเกินไป ก็ต้องจัดการมันให้ได้ ต้องจริงจังด้วย

แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่ างในบ้านออกไปก็ต้องทำ

หรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณ มาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิต

แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิน มีความมั่นคงมากขึ้น

5. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูกๆ ของคุณ

อย่ าทุ่มทุนกับลูกมากจนเกินไป ควรเอาแต่พอดีงาม ทางที่ดีนั้น

เราควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้านให้ถี่ถ้วน ทั้งค่าเรียนของลูก

ค่าเรียนพิเศษ ค่ากิจก ร ร มต่างๆ และค่าใช้จ่ายช่วงที่ลูกต้องเข้า

เรียนมหาวิทย าลัย เราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุด หรือ

อาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่ างออกไป มิเช่นนั้นแล้วเราอาจต้อง

ทำงานหนักมากขึ้น จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณได้

6. ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่ าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่

ประกันที่เหมาะสมกับคุณอีกแล้ว คุณต้องมีประกันชีวิตที่มัน

ครอบคลุมให้เหมาะสมกับอายุด้วย รวมไปถึงประกันเพื่อให้

ครอบครัวไม่ต้องมีปัญหาการเงิน หากวันหนึ่งที่คุณมีปัญหา

สุขภาพ ต้องใช้ค่ารักษาจำนวนมากๆ หรือเสี ยชีวิตลงก็ตาม

เรื่องนี้สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนเดียวที่ต้องทำงาน

หาเลี้ยงครอบครัวนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …