Home ข้อคิดเตือนใจ แม้จนเงิน แต่อย่าจนความคิด เรื่องนี้ให้ข้อคิดได้ดี

แม้จนเงิน แต่อย่าจนความคิด เรื่องนี้ให้ข้อคิดได้ดี

0 second read
0

ไม่มีใครอย ากจนหรอก แต่คนเราบางครั้งก็จำเป็นต้องจนทั้งแบบตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ

ความจนแบบไม่ตั้งใจเป็นเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ความจนแบบตั้งใจก็เพราะเกิดจาก

การที่เขาสร้างหนี้ ใช้เงินฟุ่มเฟือย ให้คนอื่นยืมเงินแล้วโดนหนีหนี้ บางคนทำธุรกิจไม่สำเร็จ

ล้มละลายจนทำให้จนแบบตั้งใจ ความจนนั้นก็แบ่งได้หลายระดับ จนมากหรือจนน้อย

มีคนเคยแบ่งความจนไว้เป็น 4 แบบ ด้วยกัน มาดูกัน เราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้าง

1.จนเวลา

คนจนเวลา ก็คือคนที่ไม่มีเวลา หรือมีเวลาน้อยที่จะทำให้

สิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำนั้นประสบความสำเร็จ บางคนมีเงิน

แต่ไม่มีเวลาใช้เงิน เพราะมัวแต่ใช้เวลาไปกับการทำงานหาเงิน

ส่วนคนจนเวลาบางคนก็ไม่มีเงินด้วย เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเงิน

2.จนเงิน

คนจนเงิน ก็คือคนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อย น้อยจนไม่เพียงพอ

ที่จะดูแลตัวเองหรือครอบครัวได้ ความหมายของจนเงินมักเป็น

ความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกันอยู่ดี

3.จนโอกาส

คนจนโอกาส ก็คือคนที่แทบจะไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลย

หรืออาจมีแต่เราไม่ไขว่คว้าไว้ บางคนก็ว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยัน

ชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีกับเขาบ้าง นอกจากจะประหยัด

และขยัน หรือเป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดอีกด้วย ฉลาดในที่นี้ก็คือ

ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิตตัวเอง อาชีพบางอย่ างไม่ใช่

ว่ามันไม่ดี แต่แค่เป็นอาชีพที่มันไม่มีโอกาสก้าวหน้าเทานั้นเอง เมื่อ

ทำงานไปถึงจุดหนึ่งแล้ว ก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขยาย เพื่อให้เรา

ได้รับโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิตบ้าง

4.จนความคิด

คนจนความคิด ก็คือคนที่คิดน้อยหรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ

ความคิดของคนที่จนความคิดจะวนเวียนอยู่แต่กับสิ่งที่มันไม่เป็น

ประโยชน์ เช่น เอาแต่ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่าชาตินี้เราจะ

ไม่มีวันรวยเหมือนคนอื่น คิดว่าตัวเองไม่เก่งเหมือนใครเขา เราไม่มี

ทางทำได้แบบเขาหรอก พูดรวมๆคือคิดแต่ในทางลบๆว่ามันไม่มีทาง

เป็นไปได้ การคิดแบบโอกาสหลาย ๆ อย่ างในชีวิตก็จะหลุดลอยตาม

ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ตาม ก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น

ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้ นอกจากตัวเราเองสำคัญที่สุดก็คือ

ต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ก่อน ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่พ้นจากความจน

ที่แท้จริงไปได้ คนจนหรือคนรวยก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน

คนรวยก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อิ จฉ าอยู่ตลอดเวลา คนรวยเขา

ก็ต้องพยายามรักษา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของตัวเองไว้ด้วย

ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภาระอันหนักหน่วง หากเราจนแบบไม่มีเงิน ก็ขอให้เรา

อย่ าจนความคิดตามไปด้วย จงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ นอกจากนั้นให้

เราคิดในแง่ดีถึงศักยภาพในตัวเราเองว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมาก

เพื่อยกระดับฐานะของตัวเราเอง เพื่อที่วันหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิต

ในรูปแบบที่เราต้องการ แต่เราอาจจะยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …