Home ข้อคิดเตือนใจ 10 ข้อคิดสร้างตัว เพื่อพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้น

10 ข้อคิดสร้างตัว เพื่อพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้น

0 second read
0

1.อย่ าขิ้เกี ยจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไปไม่ถึงไหนเลยนั่นก็คือ ความขิ้ เกี ยจ

เราจงทิ้งมันให้ออกไปให้หมด เพราะถ้าหากเราไม่มีความขิ้เกี ยจนี้

การใช้ชีวิตของเราและการวางเป้าหมายในชีวิตของเราจะชัดเจนยิ่งขึ้น

หากคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่

ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามากๆเลยนะ

2.อย่ ามีข้ออ้าง

หากเราหาแต่ข้ออ้าง หาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆ นั่นคือ คุณไม่

พ ย า ย า มที่จะหาหนทางทั้งๆ ที่ก็รู้ว่าตัวคุณเองก็ทำมันได้

และต้องทำมันให้ได้ เพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จใน

ชีวิตเขาจะไม่คิดอะไรแบบนี้ หากบินไม่ได้ก็วิ่งไป และถ้าหาก

วิ่งไม่ได้ก็จงเดินไป แต่ถ้าเดินไม่ได้ก็จงคลานไป ขอแค่คุณ

มีความ พ ย า ย า มมากพอเท่านั้นเอง

3.อย่ าปิดกั้นตัวเอง

การไม่เปิดโฮกาสให้ตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ

คุณจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ คุณจะไม่ประสบ

ความสำเร็จในชีวิตได้เลย เพราะคุณจะไม่มีแรงกร ะ ตุ้ น

และแร งสนับสนุนจากคนรอบๆข้างนั่นเอง

4.อย่ ากลั วที่จะล้ มเ ห ล ว

หากคุณคิดว่าถ้าทำอะไรแล้วต้องล้ มเ ห ล ว ตลอดเวลา

เสี ยเวลาชีวิต เสี ยเงินเสี ยทองในสิ่งที่ต้อง ล ง ทุ น ไป

ถ้าคุณคิดแบบนี้คือ คุณคิดผิ ดเป็นอย่างมากเลยนะ เพราะ

การที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย นั่นคือความล้ มเ ห ล ว

อย่ างหนึ่ง คือการเสี ยเวลาอย่ างหนึ่ง เราลองสังเกตดีๆ

ดูว่าคนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้นส่วนมากมักจะจน และ

ชีวิตจะล้ มเ ห ล ว มากกว่าคนที่ลงมือทำ

5.อย่ าฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

คงไม่มีใครหวังดีกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก หากคุณเชื่อ

คำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งลบ ที่เข้ามากระทบจิตใจของคุณ

คุณก็จะเกิดความกลั วและแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่า

แคร์ตัวเอง และการที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง นั่นคือ สิ่งที่

แ ย่ ที่สุดเลย เป็นสิ่งที่ ทำล ายคุณและอนาคตของคุณในที่สุด

6.อย่ าเพ้อเจ้อ

ทุกคนล้วนแต่ อย ากมีอย ากได้กันทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าหากว่า

คุณมัวแต่พูด แต่ไม่ลงมือทำอะไรสักที คำพูดเหล่านั้นก็จะเป็น

เพียงแค่ลมปาก เมื่อคุณได้เริ่มลงมือทำแล้ว คุณก็จะได้เห็น

เป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณทำแล้วแต่มันล้ มเ ห ล ว

ก็ยังดีกว่าคุณไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะ

7.อย่าเสี ยตัวตน

การพ ย า ย า ม เอาใจใส่ทุกๆคน ทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเรา

ทำให้ทุกคนต้องยอมรับในตัวเราเป็นสิ่งที่ย าก จำไว้เลยว่าคุณ

ไม่มีทางที่ทำให้ถูกใจคนทั้งหมดได้หรอก อย่าเสี ย ความเป็น

ตัวเอง และกล้าที่จะลงมือทำ ทำตามสัญช าต ญาณของตัวเอง

นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

8.อย่ าลืมอนาคต

หากในส มองของคุณมีแต่งานกับงาน แต่ไม่มีแผนเกี่ยวกับการ

วางแผนอนาคตของคุณไว้เลย คุณควรจำเอาไว้ว่า หากคุณมีงาน

ที่ดี มีเงินที่ดี แต่ไม่มีอนาคต ไม่มีการวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัว

คุณเองจ มปลั กอยู่แต่กับงาน

9.อย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมา

จะต้องสำเร็จตามที่เราหวังไว้แน่นอน แต่จริงๆแล้วความสำเร็จมัน

ไม่ได้เกืดขึ้นได้ภายใน 1 ครั้งที่เราทำ แต่ความสำเร็จที่ดีนั้นต้อง

มาจากหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อยครั้งที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

10.อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอมต่อสู้กับชีวิต

ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการมีงานที่ดีขึ้น

มีรายได้ที่มั่นคง หากคุณยังจ มป ลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ พวกนั้น

นั่นหมายความว่า ชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้เลย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …